Praca zdalna - ułatwienia i utrudnienia

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pracy zdalnej w semestrze zimowym 2020/2021, zebranymi przez studentów i studentki, pracowników i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ: DOKUMENT

Narzędzia do realizacji dydaktyki w trybie zdalnym

PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA PEGAZ

Platforma e-learningowa dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każde zajęcia utworzone w systemie USOS posiadają swój odpowiednik na platformie Pegaz, wraz z przypisanymi użytkownikami. Umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, zamieszczanie i prezentację przygotowanych materiałów dydaktycznych i opracowań do samodzielnej nauki, zamieszczanie ograniczonych w czasie zadań oraz quizów.

Z platformy Pegaz mogą korzystć, bez żadnych ograniczeń, wszystkie osoby prowadzące zajęcia (pracownicy, doktoranci, pracownicy zewnętrzni). Do korzystania z platformy nie jest wymagane posiadanie konta w domenie uj.edu.pl.

Strona platformy: http://pegaz.uj.edu.pl

Przewodniki dotyczące pracy na platformie znajdują się pod adresem: https://przewodniki.uj.edu.pl/

 

ZDALNE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI Z CZASIE RZECZYWISTYM

Do prowadzenia wirtualnych spotkań na żywo ze studentami dostępne są 3 usługi:


1. Webex - oprogramowanie działające w oparciu o rozwiązania firmy Cisco. Zalecane dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Korzystanie z tego rozwiązania wymaga wystąpienia z prośbą o założenie konta. W najbliższym czasie pojawi się więcej informacji na ten temat.

Przewodnik dostępny na stronie: https://przewodniki.uj.edu.pl/webex/


2. BigBlueButton - oprogramowanie działające w platformie Pegaz. Jest to bardzo proste w obsłudze oprogramowanie pozwalające prowadzić zajecia synchroniczne w formie wirtualnej klasy (wideokonferencji z możliwością zamieszczania prezentacji oraz narzędziami wirtualnej tablicy). Dostęp do tego oprogramowania posiadają wszystkie osoby uprawnione do prowadzenia kursów w platformie Pegaz (pracownicy, doktoranci oraz pracownicy zewnętrzni).

Wideoporadnik - Tworzenie wirtualnej klasy na Platformie Pegaz. Big Blue Button dostępny na stronie: https://przewodniki.uj.edu.pl/bigbluebutton/dostep-bbb/


3. Microsoft Teams (MsTeams) - oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zajęć synchronicznych (wideokonferencja z możliwością udostępniania prezentacji). Oprogramowanie to działa w oparciu o chmurę Office 365, dlatego dostęp do usługi MS Teams możliwy jest dla wszystkich posiadających konto pocztowe w domenie uj.edu.pl, a w przypadku studentów/doktorantów - w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. Pracownicy zewnętrzni nie mają możliwości korzystania z MS Teams.

MS Teams pozwala tworzyć zespoły, w ramach których można m.in.: realizować wykłady online w formie wirtualnych spotkań ze studentami. W trakcie spotkań wykładowca, poza komunikacją audio-wideo i czatem tekstowym, może wykorzystywać prezentacje PowerPoint, udostępniać pulpit swego komputera lub okno konkretnej aplikacji, szkicować na współdzielonej tablicy whiteboard. Spotkania mogą być nagrywane, a następnie udostępniane offline. 

Podstawowe materiały na temat użytkowania MS Teams dostępne są na stronie Działu Infrastruktury Sieciowej: https://dis.uj.edu.plWsparcie dla Webex i BigBlueButton zapewnia Centrum Zdalnego Nauczania, a dla MS Teams - Dział Infrastruktury Sieciowej

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH (WEBINARÓW) POPRZEZ SERWIS YOUTUBE

Przewodnik dostępny na stronie: https://przewodniki.uj.edu.pl/webinary-youtube/

 

Wsparcie w zakresie korzystania z narzędzi zdalnego nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania UJ uruchomiło dla pracowników dydaktycznych HelpDesk (telefoniczny i mailowy) poświęcony tworzeniu e-materiałów dydaktycznych i prowadzeniu zajęć zdalnych.

HelpDesk działa codziennie w godzinach 8:00-20:00 (także w weekendy)

Więcej informacji na stronie: ​https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php

 

Wsparcie w zakresie korzystania z narzędzi zdalnego nauczania zapewniają:

Dział Infrastruktury Sieciowej
Centrum Zdalnego Nauczania
- instytutowi informatycy - kontakt: ryszard@foltman.com i biuro@arfsystem.com

 

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

W związku z koniecznością przejścia na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów w szkołąch wyższych, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało szereg rekomendacji w zakresie kształcenia w trybie zdalnym. Przygotowało także informacje o przykłądowych dostępnych dla uczelni zasobach.
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

- https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

- https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc?fbclid=IwAR2ffmVi0Z_xdeemUxiDmZ60v95g-sNfyISN7C1DwHlurLUJ1myylYbPgMU