Socjologia w centrum: "Czyje jest miasto?"

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu „SOCJOLOGIA W CENTRUM":

„Czyje jest miasto?"

14 stycznia (czwartek), godz. 18.00
Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków
Sala im. Władysława Kwaśniewicza (czytelnia IS UJ)

Wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi pytaniami:

• Jaki charakter mają przestrzenie polskich miast? Czyje potrzeby zaspokajają?
• Czym różni się przestrzeń polskich miast od poprzemysłowych miast rozwiniętego Zachodu?
• Na ile polityki lokalne uwzględniają potrzeby mieszkańców miast?
• Czy polityki lokalne są wrażliwe na zróżnicowanie mieszkańców pod względem wieku, płci, klasowości, etniczności itp.?

Inspiracją do dyskusji będą wyniki badań zaprezentowane w dwóch książkach: M. Klekotko, C. J. Navarro (red.), Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek, WUJ, Kraków 2015; M. Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców, Scholar, Warszawa 2015.

W dyskusji udział wezmą:

dr Marta Klekotko - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka University of Chicago oraz State University of New York w Buffalo. Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego oraz im. Jana Józefa Lipskiego. Członkini i współpracowniczka Scenes Working Group przy Uniwersytecie w Chicago. Autorka licznych publikacji z zakresu przemian i rozwoju społeczności lokalnych. Współredaktorka książki „Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek" (z: C.J. Navarro 2015). Prowadzi badania nad funkcjonowaniem społeczności lokalnych, kulturowymi mechanizmami zmiany i rozwoju oraz problemami upodmiotowienia społeczno-politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kultury i sztuki na inkluzję społeczną i lokalny proces polityczny.

dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki – socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, naukowo zajmuje się socjologią miasta i przestrzeni, a także problematyką rozwoju lokalnego i przemian regionu Górnego Śląska. Od lat prowadzi badania nad przestrzenią śląskich miast. Autor i redaktor licznych książek i publikacji z tego zakresu, m.in. „Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym (z: K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, 2012), „Deficyty badań śląskoznawczych" (red., z: M. S. Szczepański i A. Niesporek, 2010), „Tożsamość młodych Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnych a europejskością" (z: A.Bartoszek, J. Kijonka-Niezabitowska, 2009), „Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej" (2006).

dr Marta Smagacz-Poziemska – jej główne zainteresowania naukowe związane są z socjologią miasta, socjologią przestrzeni, problemami społecznymi występującymi w miastach oraz społecznymi reakcjami na nie. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad procesami degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej, jakości życia w środowisku miejskim. Kierowniczka projektu badawczego NCN „Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne". Autorka m.in. książki „Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców" (2015). Przewodnicząca Zarządu Krakowskiego Oddziału PTS.

Prowadzenie: dr Karol Kurnicki.

Data opublikowania: 05.01.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed