Socjologia w centrum: "Czyje jest miasto?"

W czwartek, 14 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" zatytułowane „Czyje jest miasto?". Wzięli w nim udział dr Marta Klekotko (IS UJ), dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki (UŚ) oraz dr Marta Smagacz-Poziemska (IS UJ). Debatę poprowadził dr Karol Kurnicki.

Inspiracją do dyskusji były wyniki badań zaprezentowane w dwóch książkach: M. Klekotko, C. J. Navarro (red.), Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek, WUJ, Kraków 2015; M. Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców, Scholar, Warszawa 2015.

fot. Kamila Zarembska
Data publikacji: 01.02.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed