Socjologia w centrum: "Kim są Ślązacy?"

Instytut Socjologii UJ zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „SOCJOLOGIA W CENTRUM" pt. „Kim są Ślązacy? Strategie, tożsamości, podziały". Spotkanie odbędzie się 31 marca (czwartek), godz. 18.00 w sali 79 (ul. Grodzka 52, II p.).

Wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi pytaniami:

- Jak była i jest prowadzona polityka wobec Śląska?
- Jakie strategie działania podejmują Ślązacy?
- W jaki sposób Ślązacy wyrażają swoją tożsamość grupową? (pamięć historyczna, postpamięć, symbolika)
- Jakie nowe strategie tożsamościowe się pojawiają? W jaki sposób konstruują swoją tożsamość nowe pokolenia Ślązaków?

W debacie udział wezmą:

dr hab. Grażyna Kubica - adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także literaturą faktu, fotografią i filmem dokumentalnym. Angażuje się także w prace organizacji pozarządowych związane z projektami historii mówionej na Ukrainie i Śląsku Cieszyńskim. Została uhonorowana Nagrodą im. Narcyzy Żmichowskiej, Nagrodą Indywidualną Rektora UJ oraz kilkukrotnie nagrodą zespołową. W 2015 r. otrzymała I Nagrodę KLIO w kategorii Monografie Naukowe przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.

dr hab. Ewa Michna – socjolożka, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii narodu i stosunków etnicznych. Od lat prowadzi badania grup walczących o uznanie nie posiadających własnego państwa: Łemków, Rusinów Karpackich a od kilku lat także Ślązaków. Autorka licznych artykułów dotyczących problematyki bezpaństwowych mniejszości etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i dwóch monografii: „Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?" (1995), „Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej : ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce" (2004).

dr hab. Maria Szmeja – socjolożka, pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH. Od 1980 r. bada problematykę tożsamości mieszkańców Śląska. Prowadziła badanie w społecznościach monoetnicznych (Płużnica, Falkowice) oraz mieszanych (Góreczno, Rybnik,Katowice, Gliwice, Opava). Autorka licznych artykułów na temat identyfikacji etnicznej i narodowej Ślązaków, specyfiki kulturowej regionu i relacji z grupą dominującą oraz książek na temat Śląska: „Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny" (1997), „Niemcy? Polacy? Ślązacy!" (2000).

Prowadzenie: dr hab. Marcin Lubaś – antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Prowadził badania terenowe poświęcone stosunkom międzyreligijnym w zachodniej części Republiki Macedonii. Interesuje się problematyką epistemologii nauk społecznych, współczesnej teorii antropologicznej, teorii zmian kulturowych (w szczególności kulturowych konsekwencji zmian technologicznych), polityki wielokulturowości, pokrewieństwa.

Strona wydarzenia na Facebooku

Data opublikowania: 22.03.2016
Osoba publikująca: Anna Szwed