SOCJOLOGIA W CENTRUM: "Polska małych miast(ek)?"

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Socjologia w centrum”, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79. W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Maciej Gdula (IS UW), prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (IS UJ), dr hab. Jarosław Flis (IDMiKS UJ). Prowadzenie: dr hab. Andrzej Bukowski (IS UJ)

>>> Skąd się wzięła „dobra zmiana"?
>>> Czym jest neoautorytaryzm?
>>> Jaki obraz współczesnej Polski wyłania się z raportu zespołu Macieja Gduli?

 

Abstrakt wystąpienia dr hab. Macieja Gduli, które będzie punktem wyjścia do dyskusji w ramach spotkania:

Neoatorytaryzm – w poszukiwaniu narzędzi pojęciowych służących zrozumieniu współczesnej polityki

Przemiany współczesnego życia politycznego – a zwłaszcza coraz powszechniejsza tendencja do odchodzenia od zasad liberalnej demokracji – skłaniają do refleksji zarówno nad anatomią jak i źródłami doświadczanych przez nas przemian. W ich interpretacjach wydają się przeważać głosy uwypuklające kres i kryzys dotychczasowych instytucji czy to węziej rozumianego świata politycznego np. demokracji przedstawicielskiej czy szerzej całego modelu społecznego opartego o rynek, wolną sferę publiczną i system wyborczej rywalizacji partyjnej. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie interpretacja oparta nie tyle na wykazywaniu kresu dotychczasowego modelu, ale analizie nowych warunków uprawiania polityki. Koncepcja neoautorytaryzmu wyrastająca z badań nad klasami społecznymi jest konkurencyjna wobec innych ujęć uwypuklając przemiany sfery publicznej związane z dominacją Internetu, nowe zasady rywalizacji politycznej, dowartościowanie dramatu politycznego i napięcia klasowe niesprowadzalne do wymiaru ekonomicznego.

 

O uczestnikach:

dr hab. Maciej Gdula – socjolog, badacz polskiego systemu klasowego, komentator i publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, publicystą „Krytyki Politycznej” oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Autor m.in. książki pt. „Nowy autorytaryzm”, która ukazała się w styczniu bieżącego roku oraz współautor raportu pt. „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta", w których przedstawia wyniki badania poglądów i postaw politycznych mieszkańców małe¬go miasta w dwa lata po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Zainteresowania naukowe łączy z zaangażowaniem w debatę publiczną.

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach – jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Socjologii UJ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki socjologii obszarów wiejskich i rolnictwa, a także socjologii polityki i państwa oraz socjologii ruchów społecznych. W latach 1990 i 1996/1997 przebywał w USA w Uniwersytecie stanowym Wisconsin w Madison jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Fulbrighta. W roku 1995 przebywał w Oxford University jako stypendysta programu Oxford-Cambridge Hospitality Scheme for East European Scholars. W roku 2003 przebywał w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Austria) jako stypendysta Andrew W. Mellon Foundation. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Socjologii Struktur Społecznych IS UJ.

dr hab. Jarosław Flis – politolog, socjolog, publicysta, komentator polityczny, bloger. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego". Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru public relations, komunikowania politycznego. socjologii polityki, zachowań wyborczych i lokalnej sceny politycznej oraz partycypacji społecznej. W obszarze jego zainteresowań pozostają także kwestie związane z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

dr hab. Andrzej Bukowski – adiunkt w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej IS UJ, od września 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju, jest także członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego z ramienia Wydziału Filozoficznego UJ. Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki, pełnił także funkcję Członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych i o Sztuce. Jest autorem i współautorem licznych książek i artykułów z zakresu regionalizmu, rozwoju lokalnego i regionalnego, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, publikowanych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Unii Europejskiej i Banku Światowego. Naukowo zajmuje się socjologią władzy i polityki, zagadnieniami demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego, socjologią miasta, ruchów i ideologii miejskich oraz socjologią władzy.

Data opublikowania: 06.04.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed