Socjologia w centrum: "Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne"

Instytut Socjologii UJ serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. "Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne", które odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro).

Podczas spotkania wystąpienie pt. "Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne” wygłosi dr hab. Jarosław Flis (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ). W roli koreferentów wystąpią: prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP) i dr hab. Andrzej Bukowski (Instytut Socjologii UJ).


Abstrakt wystąpienia dr hab. Jarosława Flisa, które będzie punktem wyjścia do dyskusji:

Wybory jak każde inne czy wybory zupełnie inne? W wyobrażeniach na temat samorządu te dwa podejścia stosowane są wymiennie. To, że jedno z nich uznawane jest za prawdziwe, wynikać może ze stereotypizacji oraz przyjmowania własnych oczywistości za powszechny ogląd sprawy. Obraz zjawisk społecznych towarzyszących wyborom jest jednak znacznie bardziej złożony, jeśli przyjrzeć się mu dokładnie. Do stworzenia pogłębionego obrazu posłużyły analizy powszechnie dostępnych danych – szczegółowych wyników wyborów, oficjalnych informacji o kandydatach i ich losów w kolejnych kadencjach. Dzięki nim można przedstawić szereg hipotez, dotyczących wzorów zaangażowania obywateli oraz strategii sejmowych partii, pozycji lokalnych liderów oraz zachowań aktorów drugiego planu. Choć wnioskowanie o realnych motywacjach na podstawie samych zachowań jest ryzykowne, to jednak analiza taka pozwala pokazać powtarzające się wydarzenia oraz skalę możliwych społecznych zmian. Dzięki temu można zachować dystans do tematów stale obecnych w emocjonalnych debatach składających się na polskie życie publiczne: stanu demokracji, polaryzacji postaw ideowych, kondycji poszczególnych sił politycznych i perspektyw alternacji władzy – czy to w skali lokalnej, czy w całym kraju.


O uczestnikach spotkania: 

dr hab. Jarosław Flis – socjolog, publicysta, komentator polityczny, bloger. Stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru public relations, komunikowania politycznego, socjologii polityki, zachowań wyborczych i lokalnej sceny politycznej, systemów wyborczych oraz partycypacji społecznej. W obszarze jego zainteresowań pozostają także kwestie związane z zarządzaniem w sektorze publicznym. Autor licznych publikacji, m.in. „Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014”, „Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu”, „Samorządowe Public Relations”. 

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki – politolog, historyk. Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się głównie samorządem terytorialnym, administracją publiczną w Polsce i Europie, demokracją bezpośrednią, systemem wyborczym, historią Polski. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in. książek „Menadżer i polityk – wójt, burmistrz, prezydent miasta”, „Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne”, „Wybory w Polsce 1989-2011”; ,,Wiek burz i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018’’.

dr hab. Andrzej Bukowski - adiunkt w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej IS UJ, zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju. Naukowo zajmuje się socjologią władzy i polityki, zagadnieniami demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego, socjologią miasta oraz ruchów i ideologii miejskich, a od paru lat problematyką społeczno-kulturowych aspektów innowacji i innowacyjności.

Prowadzenie: mgr Marcin Sobczyk (Instytut Socjologii UJ).

Data opublikowania: 10.10.2018
Osoba publikująca: Olga Maciejewska