Socjologia w centrum: "Socjologia bez człowieka? Teoria Niklasa Luhmanna i jej zastosowania empiryczne"

Instytut Socjologii UJ, Oddział Krakowski PTS oraz Sekcja Socjologii Prawa PTS serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. "Socjologia bez człowieka? Teoria Niklasa Luhmanna i jej zastosowania empiryczne”, które odbędzie się 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro).

W spotkaniu udział wezmą:

dr Krzysztof C. Matuszek (Akademia Ignatianum w Krakowie) - "Lot ponad chmurami? Metoda teorii systemów społecznych" 
dr Dmytro Koval (National University "Kyiv Mohyla Academy”) - "International criminal courts and collective memory" 
dr Aleksandra Wagner (Instytut Socjologii UJ) - "Zastosowanie koncepcji struktur temporalnych do analizy polityk energetycznych"

Dyskusję poprowadzi dr hab. Kaja Gadowska (Instytut Socjologii UJ).

Głównym pretekstem do spotkania i podjęcia dyskusji, jest książka dr Krzysztofa C. Matuszka pt. "Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka”. Przy tej okazji pochylimy się nad problematyką przydatności aplikacyjnej koncepcji Luhmanna do analizy zjawisk i problemów współczesności.

 

O uczestnikach spotkania:

dr Krzysztof C. Matuszek - adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się socjologią teoretyczną i filozofią nauk społecznych. Doktorat obronił na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców. Opublikował m.in. Der Krieg als autopoietisches System, Wiesbaden: VS Verlag 2007 (polska wersja: Systemy wojenne, Kraków: WAM 2010), Ontology, Reality and Construction in Niklas Luhmann’s Theory, „Constructivist Foundations“ 10(2)/2015 oraz Niklasa Luhmann socjologia bez człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017.

dr Dmytro Koval - absolwent National University Odessa Law Academy. W 2014 r. obronił pracę doktorską pt. International Law Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. W latach 2011-2017 był wykładowcą na National University Odessa Law Academy, na Wydziale Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Prowadził również badania pt. Restitution of Cultural Property: International Law Regulation and National Experience na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2013 r. związany z Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się problematyką wpływu międzynarodowych sądów karnych na zbiorową pamięć społeczeństw po zakończeniu konfliktu. Od 2018 roku związany z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w National University "Kyiv Mohyla Academy".

dr Aleksandra Wagner - adiunktka w Instytucie Socjologii UJ. Specjalizuje się w socjologii komunikowania. Szczególnie interesują ją problemy komunikowania publicznego, deliberacji i komunikowania organizacji działających w różnych sektorach. Jest współautorką programu i koordynatorką specjalizacji Komunikowanie społeczne w IS UJ. Prowadzi autorskie badania nad wzorami dyskursu publicznego na przykładzie wybranych kwestii polskiej energetyki. Od kilku lat zajmuje się działalnością trenerską i doradczą. Jest autorką oraz redaktorką książek, artykułów, raportów i strategii w obszarze komunikacji i dialogu społecznego. Pomysłodawczyni i współkoordynatorka grupy Dialogue for Policy (www.dialogueforpolicy.pl), moderatorka procesów dialogu społecznego.

dr hab. Kaja Gadowska - adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym pierwszej nagrody im. Stanisława Ossowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepszą pracę doktorską z socjologii (2003) i pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003).

Data opublikowania: 09.11.2018
Osoba publikująca: Olga Maciejewska