Socjologia w centrum: "Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości"

Instytut Socjologii UJ oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pracownia Muzeum - Miejsce Pamięci na terenie byłego KL Plaszow serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. Upamiętnianie KL Plaszow jako dialogi w świecie wartości, które odbędzie się 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 79 (II piętro).

W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ), prof. dr hab. Andrzej Szpociński (Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. dr hab. Maria Flis (Instytut Socjologii UJ) oraz prof. dr hab. Marek Kucia (Instytut Socjologii UJ).
 

Fragment wystąpienia dr hab. Huberta Kaszyńskiego, które będzie punktem wyjścia do dyskusji:

Do dzisiaj przestrzeń byłego obozu KL Plaszow jest 'nie-miejscem', swoim i obcym, przyjaznym i wrogim, a nade wszystko zadziwiającym swoją sprzecznością terenu rekreacyjnego i przynależnego pamięci o zmarłych i zamordowanych. Siła tej trwającej niezmiennie od przeszło 70 lat ambiwalencji – swoistego gordyjskiego węzła pamięci i zapominania, prób upamiętniania i spychania do społecznej nieświadomości lokalnych doświadczeń Holocaustu – prowokuje, aby postawić pytanie dotyczące możliwej roli, którą mają do wypełnienia nie tylko dialogicznie zorientowani profesjonaliści, ale przede wszystkim mieszkańcy w procesie upamiętniania i rozwoju środowisk lokalnych naznaczonego trudnym dziedzictwem...


O uczestnikach spotkania:

dr hab. Hubert Kaszyński - socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej. Od 1989 roku jako pracownik socjalny zaangażowany w terapię społeczną na rzecz osób chorujących psychicznie (do 2011 asystent w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 1993-2006 kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej). Od 1997 współpracownik Powiatowego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Założyciel i członek Zarządu Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

prof. dr hab. Andrzej Szpociński - absolwent polonistyki i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 1989-1991 przedstawiciel Polski w CIRCLE, redaktor naukowy serii wydawniczej Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości (Scholar). Autor i redaktor wielu książek oraz ponad 100 artykułów, przede wszystkim na temat kultury artystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz mediów. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. pamięć społeczna, jej kulturowe i społeczne uwarunkowania, polityka pamięci; przemiany kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem roli nowych mediów w tych przemianach; naród i poczucie narodowości - kulturowe uwarunkowania ich przemian.

prof. dr hab. Maria Flis - kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. W latach 2012-2016 była Prorektorem ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii myśli antropologii społecznej i teorii kultury, mechanizmów tworzenia i uobecniania znaczeń oraz zagadnień z zakresu socjologii wiedzy. Autorka kilkudziesięciu artykułów, monografii i książek współautorskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcja antropologii społecznej) i European Association of Social Anthropologists. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2009).

prof. dr hab. Marek Kucia - studiował nauki polityczne i socjologię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię w Oxford University. Uzyskał doktorat i habilitację z socjologii na UJ oraz tytuł profesora nauk społecznych. Odbył staż podoktorski w Oxfordzie, pracując równocześnie w instytucie Gallupa w Londynie. Od 1993 roku pracuje w Instytucie Socjologii UJ, gdzie pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i dyrektora oraz gdzie kieruje Zakładem Socjologii Władzy. Wykładał gościnnie w wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Jako Marie Curie Fellow pracował badawczo w Lunds Universitet.

 

Zainteresowanym tematyką polecamy artykuł dr hab. Huberta Kaszyńskiego i mgr Olgi Maciejewskiej pt. "Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie. Wokół pamięci krakowskiego getta i KL Plaszow", którego treść będzie punktem wyjścia do dyskusji podczas spotkania: ARTYKUŁ

Data opublikowania: 15.01.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska