SOCJOLOGIA W CENTRUM: "Po co nam edukacja globalna?"

Instytut Socjologii UJ zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „SOCJOLOGIA W CENTRUM":

Po co nam edukacja globalna?

16 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków, sala 81

Wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi pytaniami:

  • Edukacja globalna w Polsce. Jak jest, a jak mogłoby być?
  • Dlaczego edukacja globalna jest nam potrzebna?
  • Jak realizować edukację globalną w polskim kontekście? Metody i metodyka.
  • Edukacja globalna - edukacja antydyskryminacyjna. Jak prowadzić edukację globalną, by nie wzmacniała stereotypów i uprzedzeń?

W debacie udział wezmą:

dr Katarzyna Jasikowska (Instytut Socjologii UJ) - jej zainteresowania badawcze i dydaktyka koncentrują się wokół globalizacji i globalnej edukacji w ramach akademii, współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu oraz samorządem lokalnym. W 2014 Liderka Konsorcjum przygotowującego analizę diagnostyczną dotyczącą edukacji globalnej w regionie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Konsorcjum opracowującego poradnik metodyczny dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Magdalena Klarenbach (Fundacja Otwarty Plan, Polska Zielona Sieć) – absolwentka socjologii UJ, koordynatorka projektów z zakresu edukacji globalnej, edukatorka, badaczka. Od lat współpracuje z krakowskimi organizacjami pozarządowym, w tym Polską Zieloną Siecią, Fundacją ZNAK i Fundacją Stańczyka. Zwolenniczka jakościowego podejścia do edukacji globalnej i adaptowania jej treści do lokalnych uwarunkowań, co czyni w ramach m.in. Fundacji Otwarty Plan

Ewa Stoecker (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) - psycholożka, edukatorka i trenerka antydyskryminacyjna, członkini założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współzałożycielka i członkini stowarzyszenia „Ekspedycja w Głąb Kultury". Pomysłodawczyni i realizatorka projektów edukacyjnych, również międzynarodowych dla dorosłych i młodzieży. Obecnie zaangażowana w realizację projektów MEN i UJ: w działania szkoleniowe w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty oraz przygotowywanie systemu szkoleń dla dyrektorek i dyrektorów szkół w projekcie Przywództwa Edukacyjnego.

Gabriela Lipska-Badoti (Instytut Globalnej Odpowiedzialności) - nauczycielka i kulturoznawczyni. Dobrze czuje się w towarzystwie wielokulturowym. Praca z dziećmi ulicy w Ugandzie zainspirowała ją do włączenia się do pracy w organizacjach pozarządowych i popularyzacji edukacji globalnej w Polsce. Autorka publikacji edukacyjnych, współtwórczyni kodeksu obrazów i przesłań, od kilku lat koordynatorka projektów edukacyjnych – prowadzi szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów i młodych ludzi.

Prowadzenie: dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ) – socjolożka, zajmuje się muzułmańskim feminizmem i sytuacją kobiet w krajach Bliskiego Wschodu; w IS UJ prowadzi zajęcia z dziedziny studiów rozwojowych i genderowych.

Data opublikowania: 09.04.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed