Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Piotr Sztompka "Logika i granice odpowiedzialności"

22 października 2020 r.


Kilka słów o wykładzie:

Odpowiedzialność to jedna z najważniejszych reguł międzyludzkich relacji. Łączy w sobie dwie istotne wartości: rozumność działań i branie pod uwagę dobra innych. Nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna pandemia. W wykładzie podjęta zostanie analiza reguły odpowiedzialności, jej granic, typów naruszeń i form egzekwowania. Przykłady zarówno wyjątkowej odpowiedzialności (personelu medycznego), jak i rażącej nieodpowiedzialności (ze strony zarówno organów władzy jak i obywateli) zostaną zaczerpnięte z aktualnej walki z pandemią.

Profesor Piotr Sztompka

 

Zaproszenie Profesora Piotra Sztompki na wykład

 

Piotr Sztompka jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowcą w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Należy do zagranicznych akademii nauk: Academia Europaea i American Academy of Arts and Sciences. W latach 2002-2006 pełnił prestiżową funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Pełnił także funkcję Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładał na uczelniach zagranicznych na czterech kontynentach. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, które ukazały się w 14 językach. Za dwie książki Socjologia. Analiza społeczeństwa (2002, 2012) i Socjologia zmian społecznych (2005) zdobył najwyższe polskie wyróżnienie naukowe Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwaną "polskim Noblem". Nagrodzony także New Europe Prize (1995).

Doktor honoris causa 4 uczelni: 2 polskich i 2 zagranicznych. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2014). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Medal "Merentibus", a w roku 2017 Złoty Medal UJ "Plus ratio quam vis".

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia NAGRANIA WYKŁADU

 

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego