Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Jan Kubik "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt"

19 listopada 2020 r.


Kilka słów o wykładzie:

Populizm to ideologia niekompletna, zbudowana (niemal wyłącznie) na przeciwstawieniu „dobrego ludu” – „skorumpowanym elitom”. Każda taka ideologia oportunistycznie żeruje więc nie tylko na innych – prawicowych lub lewicowych – ideologiach, ale także dostępnych zasobach kulturowych. Aby treściowo uzupełnić ten dychotomiczny ideologiczny szkielet, populiści muszą zdefiniować, kim jest lud, za którego emanację się uznają i wskazać, kim są jego wrogowie. Prawicowi populiści nieodmiennie sięgają wówczas do repertuaru narodowego lub religijnego, często odrzucając kosmopolityzm i post-oświeceniowe dążenie do wiedzy opartej na rozumie i empirii. Budując mitologiczne konstrukcje, starają się zawładnąć wyobraźnią ludzi zagubionych w coraz bardziej skomplikowanej, szybko zmieniającej się i przez to często budzącej lęk rzeczywistości. Jednym z ważnych społeczno-kulturowych skutków populistycznej retoryki jest wzrost polaryzacji – zjawiska szkodliwego dla relacji społecznych, podkopującego zaufanie do instytucji i utrudniającego komunikację ponad podziałami. Walka z prawicowym populizmem to walka z zamknięciem wyobraźni w świecie ubezwłasnowolniających mitów, walka w obronie otwartości i rozumu. Czasami przybiera ona postać karnawałowego festiwalu wulgaryzmu, w którym Michaił Bachtin upatrywał zaczyn transformacji kultury. Subwersywny humor pomaga wyzwolić wyobraźnię od zauroczenia mitem, które odwodzi ludzi od wolności, jak zauważył Leszek Kołakowski. 

Profesor Jan Kubik

 

Zaproszenie Profesora Jana Kubika na wykład

 

Jan Kubik is Professor in the Department of Political Science at Rutgers University and Professor of Slavonic and East European Studies at University College London (UCL). He works on the rise of right-wing populism; culture and politics; civil society, protest politics and social movements; and communist and post-communist politics. Among his publications are: The Power of Symbols against the Symbols of Power; Anthropology and Political Science, with Myron Aronoff, and Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration, with Michael Bernhard. He is the 2020 President of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) and the recipient of the 2018 Distinguished Achievement Award from the Polish Institute of Arts and Sciences in America (PIASA). He is currently co-directing (with Richard Mole) two large international projects, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Populism, and Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe (https://populism-europe.com/poprebel/). He received M.A. from the Jagiellonian University in Kraków and Ph.D. (anthropology, with distinction) from Columbia University.

Recent work (selected):

  • Kotwas, M. and J. Kubik. 2019. Symbolic Thickening of Public Culture and the Rise of Right-Wing Populism in Poland, East European Politics and Societies, 33 (2), May, 435-71.
  • Kubik, J. 2019. Cultural Approaches [in:] Merkel, W., Kollmorgen, R. and H-J Wagener, eds. Handbook of Political, Social, and Economic Transformation. Oxford University Press, 84-94.
  • Kubik, J. Przeciwko tezie imitacji: krytyczne odczytanie książki Iwana Krastewa i Stephena Holmesa "Światło, które zgasło". Almanach Concilium Civitas 2020/21.

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia NAGRANIA WYKŁADU


Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego