Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacje ze Spotkań Mistrzowskich IS UJ

spotkania mistrzowskie

Profesor Mirosława Grabowska - "Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego"

3 lutego 2022 r. Kilka słów o wykładzie: Obecnie nie zadaje się już pytania, „czy” religijność społeczeństwa polskiego się zmienia, bo dokumentują to liczne badania, także badania CBOS, które będą tu analizowane. Pytamy raczej „jak” i „dlaczego” to się dzieje: na czym ten proces polega, jakie są jego mechanizmy, jakie czynniki go przyspieszają. Niełatwo na te pytania odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że religijność jest postawą złożoną, wielowymiarową i nie wszystkie jej wymiary muszą podlegać zmianom w tym samym tempie; nie wszystkie są też uwzględniane w badaniach. Po drugie dlatego
więcej o Profesor Mirosława Grabowska - "Młodzi idą. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego"
spotkania mistrzowskie

Profesor Dariusz Jemielniak - "Thick Big Data. O nowoczesnym podejściu do metod badań społecznych"

20 stycznia 2022 r. Kilka słów o wykładzie: Big Data pozwala na zachłyśnięcie się dawniej niedostępną skalą danych o zachowaniach ludzkich. Można mówić wręcz o „datyfikacji” nauk społecznych. Jednakże powoduje ona także natłok wniosków z przypadkowych korelacji, brak kontekstualizacji wyników, a także płytkie interpretacje. To paradoks, ale im większy zalew danych ilościowych, tym większa potrzeba badań jakościowych. O ile interpretacja tradycyjnych badań ilościowych samodzielnie jest możliwa, bo mają zazwyczaj sporą kontekstualizację, o tyle Big Data często ma jej znacznie mniej. W końcu problemem przestaje być dostęp do samych danych, a staje s
więcej o Profesor Dariusz Jemielniak - "Thick Big Data. O nowoczesnym podejściu do metod badań społecznych"
spotkania mistrzowskie

Profesor Krzysztof T. Konecki - "Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce"

9 grudnia 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Wykład będzie dotyczył koncepcji towarzyskości oraz rytuałów interakcyjnych jako elementów konstruowania ładu interakcyjnego. Uwarunkowania ładu interakcyjnego będą analizowane w terminach koncepcji interakcjonistycznych i socjologii kontemplatywnej. Zaburzenia w ładzie interakcyjnym spowodowane mogą być określoną interpretacją i oceną zmian strukturalnych, ideologicznych dyskursów,
więcej o Profesor Krzysztof T. Konecki - "Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce"
spotkania mistrzowskie

Profesor Michał Kaczmarczyk - "Wiedza w obliczu populizmu"

18 listopada 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Sieć internetowa i związane z nią technologie niebywale zwiększyły dostępność wiedzy i możliwość uzupełniania jej zasobów przez niemal każdego. Jednocześnie w społeczeństwie informacyjnym spada zaufanie do ekspertów i rośnie wiara w niesprawdzone przekonania. Zjawiska te bywają uważane za jedno ze źródeł sukcesów populizmu politycznego. Jednym z jego przejawów jest zresztą wzbudzanie niechęci do ekspertów i przenoszenie idei równości politycznej do sfery wiedzy, tak jakby wszyscy mieli równe prawo do bycia ekspertami w każdej sprawie. Tendencję tę wzmacnia jeszcze głoszone niekiedy hasło zastąpienia ekspertów „sztuczną inteligencją”.
więcej o Profesor Michał Kaczmarczyk - "Wiedza w obliczu populizmu"
spotkania mistrzowskie

Profesor Grzegorz Ekiert - "Czy można zbudować demokrację bez demokratów?"

28 października 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Współczesne badania nad populizmem preferują kategorię „podaży” w wyjaśnianiu sukcesu partii populistycznych w różnych krajach. I rzeczywiście, odwrót od liberalnej demokracji w najbardziej rozwiniętych państwach postkomunistycznych nie daje się łatwo wyjaśnić używając kategorii „popytu,” która zakłada marginalizację ekonomiczną dużych segmentów populacji. Według zwolenników tego podejścia, miałaby być ona rezultatem neoliberalnych reform po 1989 roku, drastycznych cięć w programach socjalnych i otwarcia ekonomii na presję globalizacji. Takie wyjaśnienia są raczej bezpodstawne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie neoliberalne reformy ekonomiczne wygenerowały dynamiczny wzrost gospodarczy i podniosły poziom życia
więcej o Profesor Grzegorz Ekiert - "Czy można zbudować demokrację bez demokratów?"