Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacje ze Spotkań Mistrzowskich IS UJ

spotkania mistrzowskie

Profesor Tomasz Polak - "Źródła sukcesu systemu kościelnego"

24 czerwca 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Wykład poświęcony próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego „system kościelny” odniósł tak ogromny i trwały historycznie sukces. „System kościelny” to zespół wyobrażeń, decyzji i powiązanych z nimi reguł postępowania, które od połowy pierwszego wieku naszej ery decydują o tym, że chrześcijaństwo istnieje w formie „Kościoła” czy też „Kościołów”. „System kościelny” nie utożsamia się po prostu z tym czy innym Kościołem, ale stanowi zasadę i wewnętrzną formułę istnienia każdego chrześcijańskiego Kościoła w każdym momencie jego historii. System kościelny jest skuteczną maszyną społeczną opartą na spontanicznie stworzonym fantazmacie
więcej o Profesor Tomasz Polak - "Źródła sukcesu systemu kościelnego"
spotkania mistrzowskie

Profesor Jerzy Zajadło - "Minima iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych"

20 maja 2021 r. Kilka słów o wykładzie: W świadomości współczesnych prawników język łaciński przetrwał głównie za sprawą krótkich sentencji, fraz, zwrotów, terminów czy pojęć. Dzięki pewnej specyficznej rytmiczności języka łacińskiego łatwo wpadają nam w ucho i urzekają nas swoją lapidarnością i syntetycznością, a jednocześnie niejednokrotnie przemawia przez nie zakumulowana przez wieki w prawie i w nauce prawa niezwykła mądrość filozoficzno-prawna. Możemy nie znać szczegółowo treści dzieł, listów, mów politycznych i procesowych Cycerona czy fragmentów Digestów z opiniami Gaiusa
więcej o Profesor Jerzy Zajadło - "Minima iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych"
spotkania mistrzowskie

Profesor Krzysztof Frysztacki - "Kłopotliwe i dyskusyjne zagadnienia welfare"

22 kwietnia 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Problematyka welfare, social welfare odznacza się między innymi dwiema kluczowymi cechami. Z jednej strony jest nadzwyczaj rozbudowana oraz wywiera zasadniczy wpływ na rozmaite aspekty ludzkiego i społecznego funkcjonowania. Z drugiej strony, dane jej są w istocie nieprzezwyciężalne kontrowersje i odmienność poglądów. Jak potocznie się uznaje, kryje się za nią splot zagadnień pomocowych (pomocy społecznej), na co niniejszym połóżmy podstawowy nacisk, ale też kwestii mających służyć większej życiowej pomyślności. Częstokroć jest to traktowane odrębnie
więcej o Profesor Krzysztof Frysztacki - "Kłopotliwe i dyskusyjne zagadnienia welfare"
spotkania mistrzowskie

Profesor Marcin Kula "Wspólnota - czyli co?"

25 marca 2021 r. Kilka słów o wykładzie: To niebagatelny temat. Pamiętam, rzecz jasna, iż rozważało go już wielu filozofów, a za nimi poruszało go wielu historyków filozofii. Przez sentyment wspomnę książkę Bronisława Baczko „Rousseau. Samotność i wspólnota”, której powstawania byłem świadkiem. Pamiętam też zdanie Leszka Kołakowskiego, ostatnio przypomniane przez Zbigniewa Mentzela, że należy utrzymywać więź z myślą wielkich filozofów, by od nich czerpać impulsy dla własnej refleksji. Kołakowski – podkreśla Mentzel - mądrość filozoficzną cenił bardziej niż „inteligencję obserwacyjną”.
więcej o Profesor Marcin Kula "Wspólnota - czyli co?"
spotkania mistrzowskie

Profesor Grażyna Skąpska "O nihilizmie prawnym raz jeszcze"

Spotkanie odbyło się 18 lutego 2021 roku. Kilka słów o wykładzie: Jak to się dzieje, że pomimo 30 lat starań o zbudowanie w Polsce demokracji funkcjonującej w oparciu o zasadę rządów prawa, jesteśmy świadkami powrotu najbardziej jaskrawych form nihilizmu prawnego, znieważenia konstytucji, lekceważenia prawa i świadomego, skoordynowanego niszczenia autorytetu wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sędziów i prokuratorów? To wielkie i trudne pytanie. Musimy je jednak zadać, jeżeli chcemy zrozumieć obecny stan rzeczy, możliwości wyjścia z sytuacji nihilizmu prawnego lub przeciwnie, jego pogłębienie. Mój wykład to próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie. W ramach tej próby odwołam się do koncepcji prawa jako instytucji autonomicznej o historycznie i kulturowo ukształtowanym autorytecie oraz prawa ujmowanego czysto instrumentalnie, jako narzędzia, którym dysponuje władza
więcej o Profesor Grażyna Skąpska "O nihilizmie prawnym raz jeszcze"