Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

Podczas Spotkań podejmowane są najbardziej aktualne i ważne społecznie tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacje ze Spotkań Mistrzowskich IS UJ

spotkania mistrzowskie

Profesor Małgorzata Fuszara "Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020"

Spotkanie odbyło się 28 stycznia 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Wielotysięczne demonstracje wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego analizowane są najczęściej jako ważny ruch społeczny. Dla mnie jednak jest to przede wszystkim bunt kobiet, a najważniejszym jego elementem jest przekaz, jaki wybrzmiewa podczas tego buntu. „Feminizm to patriotyzm” – to jedna z deklaracji padających podczas demonstracji, która wskazuje na kierunek przekazu demonstrujących. Przeciwko czemu jest ten bunt? Co możemy powiedzieć na podstawie tych demonstracji o młodym pokoleniu kobiet?
więcej o Profesor Małgorzata Fuszara "Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020"
spotkania mistrzowskie

Profesor Ewa Łętowska "O prawie i jego artefaktach"

Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Prawo jest zjawiskiem normatywnym, mówi „jak ma być”. U swej genezy powstaje jako tekst uchwalony przez parlament. Ale jest to instrument żyjący - uchwalone i „wypuszczone w świat” – zmienia się pod wpływem tych, którzy je stosują i którzy swoją interpretacją nadają mu inną postać lub znaczenie. To zjawisko normalne, w pewien sposób zamierzone i pozostające – do pewnego stopnia – pod kontrolą. Niekiedy jednak spod kontroli się wymyka i wtedy prawo staje się przedmiotem interesownej manipulacji. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych złudzeń dotyczy relacji tekst prawa – rzeczywistość.
więcej o Profesor Ewa Łętowska "O prawie i jego artefaktach"
spotkania mistrzowskie

Profesor Jan Kubik "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt"

Spotkanie odbyło się 19 listopada 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Populizm to ideologia niekompletna, zbudowana (niemal wyłącznie) na przeciwstawieniu „dobrego ludu” – „skorumpowanym elitom”. Każda taka ideologia oportunistycznie żeruje więc nie tylko na innych – prawicowych lub lewicowych – ideologiach, ale także dostępnych zasobach kulturowych. Aby treściowo uzupełnić ten dychotomiczny ideologiczny szkielet, populiści muszą zdefiniować, kim jest lud, za którego emanację się uznają i wskazać, kim są jego wrogowie. Prawicowi populiści nieodmiennie sięgają wówczas do repertuaru narodowego lub religijnego, często odrzucając kosmopolityzm i post-oświeceniowe dążenie do wiedzy opartej na rozumie i empirii. Budując mitologiczne konstrukcje, starają się zawładnąć wyobraźnią ludzi zagubionych w coraz bardziej skomplikowanej, szybko zmieniającej się i przez to często budzącej lęk rzeczywistości.
więcej o Profesor Jan Kubik "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt"
spotkania mistrzowskie

Profesor Piotr Sztompka "Logika i granice odpowiedzialności"

Spotkanie odbyło się 22 października 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Odpowiedzialność to jedna z najważniejszych reguł międzyludzkich relacji. Łączy w sobie dwie istotne wartości: rozumność działań i branie pod uwagę dobra innych. Nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna pandemia. W wykładzie podjęta zostanie analiza reguły odpowiedzialności, jej granic, typów naruszeń i form egzekwowania. Przykłady zarówno wyjątkowej odpowiedzialności (personelu medycznego), jak i rażącej nieodpowiedzialności (ze strony zarówno organów władzy jak i obywateli) zostaną zaczerpnięte z aktualnej walki z pandemią (Profesor Piotr Sztompka)
więcej o Profesor Piotr Sztompka "Logika i granice odpowiedzialności"