Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anastasiia Zakusilo laureatką stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) opublikowało wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Z nieskrywaną dumą informujemy, że wśród laureatów i laureatek znalazła się Anastasiia Zakusilo – studentka socjologii II stopnia w Instytucie Socjologii UJ.


 

Stypendium zostało przyznane za artykuł pt. Użytkownicy aplikacji Too Good to Go i Foodsi jako obywatele w obronie dziedzictwa przyrodniczego? opublikowany w czasopiśmie Studia Humanistyczne AGH.

Tekst podejmuje problematykę roli nowych mediów w tworzeniu i kultywowaniu więzi społecznych oraz postaw proekologicznych w ponowoczesnym świecie. Ten problem został zbadany na przykładzie społeczności użytkowników aplikacji Too Good To Go i Foodsi służących niemarnowaniu jedzenia na portalu społecznościowym Facebook. Na podstawie analizy wyników badania ilościowego artykuł próbuje dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy nowe media mogą stać się fundamentem więzi społecznych będących pod wpływem ponowoczesnych przemian w obszarze relacji międzyludzkich.

Tekst dostępny jest na stronie czasopisma Studia Humanistyczne AGH


SERDECZNIE GRATULUJEMY!