Egzamin końcowy - licencjat

Informujemy, że egzaminy końcowe na studiach I stopnia odbędą się zdalnie na platformie MsTeams w dniach 5-6 lipca 2021 r. w godzinach 8:30 - 16:00


Do egzaminu licencjackiego dopuszczeni zostaną wyłącznie studenci i studentki, którzy spełnią wszelkie wymogi formalne niezbędne do zaliczenia III roku studiów I stopnia.
 

Prosimy o zapoznanie się z:

 

Informujemy, że ze względu na zdalny tryb przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz specyfikę aplikacji MsTeams, każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania aktywnego adresu mailowego w domenie uj.edu.pl. 

Jeżeli student lub studentka posługuje się innym adresem mailowym (ma podany inny adres mailowy w systemie USOS), zobowiązany/a jest do przekazania przed obroną sekretariatowi studiów I stopnia drogą mailową swojego adresu w domenie uj.edu.pl.
 

DOKUMENTY

W sekretariacie studiów I stopnia należy złożyć:

 

Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów I stopnia (p. 52) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: anna.soczowka@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie (p. 52) Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.

 

Zobacz: Lista zagadnień, która ma charakter pomocniczy w przygotowaniu do egzaminu (pytania ogólnosocjologiczne).