Egzamin końcowy - licencjat

Egzaminy licencjackie odbędą się w dniach 2 i 3 lipca 2019 r. Komisje rozpoczną prace od godz. 9.00.

Wrześniowy egzamin licencjacki odbędzie się dnia 17 września 2019 r. (wtorek) i rozpocznie się pomiędzy godz. 9.30 a 10.00 (w zależności od komisji).

 

Lista zagadnień, która ma charakter pomocniczy w przygotowaniu do egzaminu (pytania ogólnosocjologiczne).


Do egzaminu licencjackiego dopuszczeni zostaną studenci, którzy spełnią wszelkie wymogi formalne niezbędne do zaliczenia III roku studiów I stopnia.

Dokumenty

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych


W sekretariacie należy złożyć:

 

UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązują nowe formularze wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych (dyplom oraz suplement do dyplomu) w tłumaczeniu na język angielski. Nowe formularze wniosków dotyczą wszystkich osób, których egzamin licencjacki odbędzie się w terminie od 1.10.2019 r. 


Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów I stopnia (p. 52).

Formularz dla absolwentów należy uzupełnić w systemie USOS.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć na minimum 10 dni przed egzaminami końcowymi.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem