ERASMUS+ Studia

Dlaczego warto wyjechać na stypendium?

Ponieważ Erasmus to:

  • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
  • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego,
  • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
  • ważny punkt w CV, który liczy się dla przyszłego pracodawcy,
  • kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach socjologii,

ale także...

  • możliwość spotkania interesujących ludzi,
  • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
  • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!

Praktyczne informacje

Tutaj znajdziesz praktyczne informacje związane z rekrutacją na stypendia Erasmusa, formalnościami, których należy dopełnić oraz rozliczeniem stypendium w Instytucie Socjologii UJ.

Aktualne informacje o programie Erasmus+ dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://dmws.uj.edu.pl/

Więcej informacji na temat programu Erasmus: http://www.erasmus.org.pl/


Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ 
mgr Urszula Sarwa
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
dyżury: wtorki i środy w godz. 11.00-14.00, p. 52

Koordynatorka Erasmus+ Praktyki UJ
mgr Małgorzata Woźniak
tel. (+48) 12 663 26 76
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

Uczelnie partnerskie IS UJ

W ramach programu ERASMUS+ Instytut Socjologii UJ dysponuje umowami z 44 uczelniami. W każdym roku wyjechać może 91 studentów i studentek. Nasi studenci mają możliwość studiowania w jednym z 18 krajów. Aktualna lista uczelni znajduje się w USOSie.

ERASMUS okiem studentów

Tutaj znajdziesz opinie o ERASMUSIE z pierwszej ręki - wprost od studentów IS UJ, którzy przebywali na zagranicznej uczelni.

Kursy w języku angielskim / Courses in English

Informacje o kursach anglojęzycznych dostępne są na stronie www.socjologia.uj.edu.pl/en_GB/study/courses-in-foreign-languages

ERASMUS+ Praktyki

Erasmus to nie tylko studia za granicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do jednego spośród 27 krajów Unii Europejskiej, Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp.

Praktykantom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

II rekrutacja na Erasmus+

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami odnośnie II Rekrutacji na program Erasmus+ Studia Kraje Programu KA103 chcieliśmy potwierdzić jej uruchomienie. Niestety będzie ona bez gwarancji otrzymania stypendium finansowego dla studentów. Oznacza to, że część studentów otrzyma stypendium, pozostali mogą wyjeżdżać bez stypendium jeśli zabraknie nam funduszy lub zrezygnować z wyjazdu. Na dzień dzisiejszy mamy niewielkie środki finansowe lecz będziemy starać się o zwiększenie budżetu w październiku podczas wysyłania pierwszego Raportu Postępu. Dopiero w listopadzie będziemy wiedzieć czy te środki otrzymamy. Jeżeli Narodowa Agencja w Warszawie przyzna nam zwiększenie budżetu to z pewnością pokryje to zapotrzebowanie.

Ważne terminy: 

21.09. - 10.10.2015 – II Rekrutacja, rejestracja on-line oraz składanie podań do koordynatorów
11.10. – 19.10.2015 – przesłanie protokołów do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej DMWS

Terminy są krótkie ze względu na fakt, że uczelnie partnerskie mają bardzo bliskie terminy nadsyłania nominacji i aplikacji (często do końca października). Zatem studenci i nasz dział musimy mieć czas na przesłanie odpowiedniej dokumentacji do uczelni partnerskich.

Pozdrawiam serdecznie,
Monika Rząca (Woźniak) Outgoing Erasmus+ Coordinator

Data opublikowania: 14.09.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed

Kontakt

mgr Urszula Sarwa
Koordynatorka programu Erasmus+ Studia
erasmus.is@uj.edu.pl
Dyżury: wtorki i środy, godz. 11.00-14.00, p. 52

------------

Michał Bereziński
Koordynator Erasmus+ Praktyki UJ (BOSZ)
ul. Gołębia 24, p. 21
michal.berezinski@uj.edu.pl
tel. 12 663 15 46