Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Dydaktyka i tok studiów

» Jak przebiega rekrutacja na studia w IS UJ?

Wszystkie informacje związane z rekrutacją na studia znajdują się na STRONIE
 

» Jak zarejestrować się na zajęcia?

Informacje na temat rejestracji na zajęcia oraz szczegółowa instrukcja jak to zrobić, znajdują się na stronie Instytutu Socjologii UJ:

 • dla studentów i studentek socjologii: TUTAJ
 • dla studentów i studentek pracy socjalnej: TUTAJ

» Gdzie znajdę ofertę kursów w IS UJ?

Szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są:

 • dla socjologii: TUTAJ
 • dla pracy socjalnej: TUTAJ


Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

» Jaki jest numer do Sekretariatu IS UJ?

Informacje na temat osób zajmujących się w IS UJ obsługą studentów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie Instytutu.

» W jaki sposób realizowane są zajęcia w trybie zdalnym?

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego z zachowaniem aktualnych wymogów reżimu sanitarnego.


Narzędziem wykorzystywanym na Uniwersytecie Jagiellońskim do realizacji zajęć zdalnych jest Microsoft Teams. To jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365.

Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS

 

» Czy podczas studiów w IS UJ muszę odbyć obowiązkowe praktyki?

Studenci studiów I stopnia na kierunku socjologia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów - pomiędzy II a VI semestrem - praktyki wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej wynikającej ze standardów kształcenia i programu studiów.

Szczegółowe informacje na temat praktyk oraz dane kontaktowe do koordynatorek praktyk na kierunku socjologia i praca socjalna znajdują się na STRONIE.
 

» Gdzie znajdę wzory pism i podań związanych z tokiem studiów?

Ważne dokumenty związane ze studiami oraz wzory pism znajdują się TUTAJ

» W jakiej sytuacji i na jakich zasadach mogę starać się o urlop od nauki?

Sesja egzaminacyjna

» Gdzie znajdę informacje dotyczące terminów egzaminów w sesji?

Kalendarz egzaminów w sesji oraz informacje na temat form poszczególnych egzaminów publikowany jest na STRONIE

Wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach

Informacje na temat różnych form wsparcia znajdziesz na stronie Bezpieczny Student: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/gdzie-szukac-pomocy

Kontakt z Działem Bezpieczny Student: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/kontakt

 

» Jak starać się o stypendium i jakie są formy wsparcia materialnego na UJ?

» Do kogo się zwrócić w sprawie wsparcia w obszarze związanym z dydaktyką?

 1. Możesz skontaktować się z Zastępcą Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych dr hab. Marcjanną Nóżką, prof. UJ.
  Kontakt mailowy: marcjanna.nozka@uj.edu.pl (można umówić się na indywidualne spotkanie on-line)
   
 2. Możesz skontaktować się z Samorządem Studenckim

Szczegóły dotyczące działalności Samorządu dostępne są na stronie: https://wfz.samorzad.uj.edu.pl/

Zobacz także: Fanpage Samorządu na Facebooku

» Gdzie i u kogo szukać wsparcia jeśli potrzebuję adaptacji programu kształcenia?

Wejdź na stronę Działu ds. Osób Niepełnosprawnych: https://don.uj.edu.pl/

Misją Działu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie w dostępie do edukacji.

» Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia psychologicznego?

Wejdź na stronę Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji

SOWA oferuje:

 • interwencję w kryzysach psychicznych
 • wsparcie w adaptacji
 • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną
 • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.

Możesz także sprawdzić ofertę pomocy, którą w Twoim miejscu zamieszkania oferują Ośrodki Interwencji Kryzysowej

» Gdzie szukać wsparcia jeśli doświadczam dyskryminacji i nierównego traktowania?

Skontaktuj się z Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/dzial

Do zadań Działu należy m.in. podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania i udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach szybkiego i efektywnego uzyskania specjalistycznej pomocy.

» Do kogo się zwrócić jeśli potrzebuję wsparcia prawnego?

Skontaktuj się ze Studencką Poradnią Prawną: http://www.poradnia.law.uj.edu.pl/

» Do kogo się zwrócić w sprawie możliwości wsparcia materialnego?

Wejdź na stronę: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna

Siedziba Działu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów:
ul. Czapskich 4, p. 305


Kontakt: 

 • Danuta Klepacz
  tel: 12 663 1880
   
 • Jolanta Poniedziałek
  tel: 12 663 1881

Inne

» Czy muszę przyjść by przedłużyć ważność legitymacji?

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 legitymacje studenckie i doktoranckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 r.
 

» Jak wypełnić wniosek o pokój w akademiku?

» Jak wygląda polityki bezpieczeństwa UJ w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2?

Wszystkie informacje związane z polityką bezpieczeństwa i zasadami pracy w budynku Instytutu Socjologii UJ znajdują się na STRONIE.

​Prosimy także o śledzenie komunikatów na stronach

oraz przestrzeganie wszelkich zaleceń!

 

» Jaki jest numer na portiernię?

Numer na portiernię Collegium Broscianum: 12 663 17 11