Harmonogramy

Studia stacjonarne I, II i III stopnia

Harmonogram zajęć w SEMESTRZE LETNIM 2019/2020


Jak czytać harmonogram w pliku excel?

 • w pozycji kolumn znajdują się numery sal, a w wierszach - godziny odbywania zajęć
 • każda zakładka zawiera harmonogram zajęć na konkretny dzień
 • w celu przesunięcia harmonogramu należy używać suwaków (pionowego i poziomego)
 • kolory oznaczające zajęcia kanoniczne: kanon I stopnia: I rok - zielony, II rok - niebieski, III rok - fioletowy; kanon II stopnia - I rok - czerwony, II rok - szary
 • kolory oznaczające kursy do wyboru: studia I stopnia - pomarańczowy, II stopnia - żółty, III stopnia oraz program Erasmus - biały
 • I rok pracy socjalnej - kolor różowy, II rok pracy socjalnej - kolor jasnozielony

 

Szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są w zakładce Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ


Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/
2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/


ZMIANY W OFERCIE KURSÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Pełen opis kursu "Krytyczne studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową"

Dyżury pracowników IS UJ

Dyżury pracowników IS UJ w sesji zimowej 2019/2020

dr Ewa Kopczyńska - 10.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 9.30 - 10.30; 17.02.2020 r., (poniedziałek), godz. 9.30 - 10.30, p. 69/78

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn - 29.01.2020 r. (środa), godz. 11.00 - 12.30; 05.02.2020 r. (środa), godz. 12.00 - 14.00; 24.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00 - 15.00, p. 53

dr hab. Magdalena Ślusarczyk - 4.02.2020 r. (wtorek), godz. 11.00 - 12.00, p. 77

dr Marta Warat - 19.02.2020 r. (środa), godz. 12:15-13:15, p. 77

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2019/2020

Abecadło socjologii, prowadząca: dr Anna Szwed - 23.01.2020 r., godz. 8.30 - 10.00, s. 79

Wprowadzenie do socjologii, prowadzący: prof. dr hab. Marek Kucia - 29.01.2020 r., godz. 9.30 - 11.30, s. 79, 60, 61

Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności, prowadząca: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ - 29.01.2020 r., godz. 11.30 - 13.30, s. 79, 60, 61

Socjologia - zagadnienia podstawowe, prowadząca: dr Daria Łucka - 29.01.2020 r., godz. 12.00 - 13.30, s. 55

Współczesne teorie socjologiczne, prowadząca: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ - 29.01.2020 r., godz. 13.30 - 15.30, s. 79, 60, 61

Wprowadzenie do problemów społecznych, prowadzący: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ - 29.01.2020 r. i 30.01.2020 r., godz. 10.00 - 17.00, p. 59bc

Gender and democracy in Poland, prowadząca: dr Marta Warat - 30.01.2020 r., godz. 11.00 - 12.30, s. 79

Filozofia społeczna i polityczna, prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ - 30.01.2020 r., godz. 13.30 - 15.30, s. 79

Dorastanie w partnerstwie, prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - 30.01.2020 r., godz. 8.30 - 13.00, s. 81

PR jako wiarygodny dialog, prowadząca: dr Katarzyna Rabiej-Sienicka - 31.01.2020 r., godz. 10.00 - 12.00, s. 7

10 ideas in Europe, prowadzący: de Markus Lipowicz - 31.01.2020 r., godz. 11.00 - 12.30, s. 81

Kobieta w Kościele rzymskokatolickim, prowadząca: dr Anna Szwed - 31.01.2020 r., godz. 12.00 - 13.30, s. 79

Metodyka pracy socjalnej, prowadząca: dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ - 03.02.2020 r., godz. 10.00 - 11.30, s. 60

Metody jakościowe w badaniach społecznych, prowadząca: dr Barbara Worek - 03.02.2020 r., godz. 10.00 - 14.00, s. 79

Filozofia społeczna i polityczna, prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ - 03.02.2020 r., godz. 14.00 - 16.00, s. 79

Metody jakościowe w badanich społecznych, prowadzące: dr Barbara Worek, dr Marta Warat - 03.02.2020 r., godz. 12.00 - 15.00, s. 81

Jakościowe metody badań w pracy socjalnej, prowadząca: dr Barbara Worek - 03.02.2020 r., godz. 15.00 - 18.00, s. 60

Social and political philosophy, prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ - 04.02.2020 r., godz. 13.30 - 15.30, s. 61

Rodzicielstwo i partnerstwo w perspektywie socjologicznej, prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka,prof. UJ - 04.02.2020 r., godz. 8.30 - 12.00, s. 61

Readings in social work, prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - 04.02.2020 r., godz. 12.00 - 13.30, s. 55

Statystyczna analiza danych, prowadzący: dr Marcin Kocór - 04.02.2020 r., godz. 11.00 - 12.00, s. 79

Antropologiczno-filozoficzne podstawy pracy socjalnej, prowadząca: prof. dr hab. Maria Flis - 05.02.2020 r., goz. 11.00 - 17.00, p. 53

Socjologia rodzin, prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Slany - 05.02.2020 r., godz. 10.00 - 11.30, s. 81

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych, prowadzący: dr Szymon Czarnik - 05.02.2020 r., godz. 12.00 - 14.00, s. 79

Ewaluacja i analiza polityk publicznych, prowadzący: dr Barbara Worek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr Seweryn Krupnik - 05.02.2020 r., godz. 13.00 - 14.30, s. 81

Socjologia miasta, prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - 06.02.2020 r., godz. 10.00 - 11.00, s. 60

Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce, prowadząca: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ - 06.02.2020 r., godz. 10.00- 12.00, s. 80

Język angielski, prowadząca: mgr Bożena Traciewicz - 07.02.2020 r., godz. 9.30 - 12.00, s. 79

Studia nad ludnością i rodzinami, prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Slany - 07.02.2020 r., godz. 14.00 - 15.30, s. 79

Antropologia społeczna, prowadząca: prof. dr hab. Maria Flis - 10.02.2020 r., godz. 11.00 - 13.00, s. 79

 

Antropologia społeczna - II termin, prowadzące: prof. dr hab. Maria Flis, dr Ewa Kopczyńska - 17.02.2020 r., godz. 11.00 - 13.00, s. 60

Wprowadzenie do socjologii - II termin, prowadzący: prof. dr hab. Marek Kucia - 18.02.2020 r., godz. 9.30 - 11.30, s. 79, 60, 61

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych - II termin, prowadzący: dr Szymon Czarnik  - 18.02.2020 r., godz. 10.00 - 11.45, s. 81

Gender and democracy in Poland - II termin, prowadząca: dr Marta Warat - 19.02.2020 r., godz. 11.00 - 12.00, s. 60

Abecadło socjologii - II termin, prowadząca: dr Anna Szwed - 20.02.2020 r., godz. 11.00 - 13.00, s. 61

Kobieta w kościele rzymskokatolickim - II termin, prowadząca: dr Anna Szwed - 20.02.2020 r., godz. 11.00 - 13.00, s. 61 

Filozofia społeczna i polityczna - II termin, prowadzący: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ - 20.02.2020 r., godz. 13.30 - 15.30, s. 61

Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ

 • Zakład Badań Kultury Współczesnej - pok. 49 i 50, I piętro
 • Zakład Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
 • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 78, II piętro
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a i 56a, I piętro - amfilada
 • Zakład Badań Problemów Ludnościowych - pok. 76 i 77, II piętro
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
 • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
 • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
 • Zakład Socjologii Władzy - pok. 75, II piętro
 • Zakład Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro