Harmonogram zajęć

Studia stacjonarne I, II i III stopnia

Harmonogram zajęć w SEMESTRZE LETNIM 2019/2020


Jak czytać harmonogram w pliku excel?

 • w pozycji kolumn znajdują się numery sal, a w wierszach - godziny odbywania zajęć
 • każda zakładka zawiera harmonogram zajęć na konkretny dzień
 • w celu przesunięcia harmonogramu należy używać suwaków (pionowego i poziomego)
 • kolory oznaczające zajęcia kanoniczne:
  kanon I stopnia: I rok - zielony, II rok - niebieski, III rok - fioletowy;
  kanon II stopnia - I rok - czerwony, II rok - szary
 • kolory oznaczające kursy do wyboru:
  studia I stopnia - pomarańczowy,
  II stopnia - żółty,
  III stopnia oraz program Erasmus - biały
 • I rok pracy socjalnej - kolor różowy, II rok pracy socjalnej - kolor jasnozielony

 

Szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są w zakładce Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ


Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/
2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

 

Organizacja sesji letniej poprawkowej 2019/2020

Feministyczna praca socjalna - 03.09.2020 r., FORMA EGZAMINU: praca przesłana drogą mailową

Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny - 03.09.2020 r., FORMA EGZAMINU: praca zaliczeniowa przesłana droga mailową

Komunikowanie a rozwój społeczny - 03.09.2020 r., FORMA EGZAMINU: praca zaliczeniowa przesłana droga mailową

Komunikowanie w edukacji - 03.09.2020 r., FORMA EGZAMINU: praca zaliczeniowa przesłana droga mailową

Dobór próby - 07.09.2020 r. do godz. 18.00, FORMA EGZAMINU: projekt i rozmowa za pośrednictwem aplikacji MsTeams (ustalona indywidualnie)

Wielowymiarowa analiza danych - 07.09.2020 r. do godz. 18.00, FORMA EGZAMINU: zaliczenie drogą mailową i egzamin ustny za pośrednictwem aplikacji MsTeams (indywidualnie ustalony)

Warsztaty Analizy Danych - 07.09.2020 r. do godz. 18.00, FORMA EGZAMINU: zaliczenie drogą mailową i egzamin ustny za pośrednictwem aplikacji MsTeams (indywidualnie ustalony)

Płeć Kultura Społeczeństwo - 07.09.2020 r., godz. 17.00 - 18.00, FORMA EGZAMINU: egzamin ustny za pośrednictwem aplikacji MsTeams

Metody ilościowe w badaniach społecznych - 08.09.2020 r., godz. 10.00, FORMA EGZAMINU: egzamin pisemny (pierwsze podejście), ustny (drugie podejście) za pośrednictwem platformy Pegaz i/lub aplikacji MsTeams

Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ

 • Zakład Badań Kultury Współczesnej - pok. 49 i 50, I piętro
 • Zakład Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
 • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 69/78, II piętro
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a i 56a, I piętro - amfilada
 • Zakład Badań Problemów Ludnościowych - pok. 76 i 77, II piętro
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
 • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
 • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
 • Zakład Socjologii Władzy - pok. 75, II piętro
 • Zakład Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro