Harmonogram zajęć

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

Zajęcia stacjonarne w Instytucie Socjologii UJ realizowane będą z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie.

 

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ został zamieszczony Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Zgodnie z treścią komunikatu: Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz dokumentu Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do niego.
 

Studia stacjonarne I, II i III stopnia

Kursy i formy ich realizacji w semestrze zimowym 2021/2022

Lista zostanie zaktualizowana przed rozpoczęciem rejestracji na kursy, w dniu publikacji harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2021/2022.


Szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są:

- dla socjologii: TUTAJ
- dla pracy socjalnej: TUTAJ
 

Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ

  • Zakład Badań Kultury Współczesnej - pok. 50, I piętro oraz pokój 59d, I piętro - amfilada
  • Zakład Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
  • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 69/78, II piętro
  • Zakład Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a, I piętro - amfilada
  • Zakład Badań Problemów Ludnościowych - pok. 76 i 77, II piętro
  • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
  • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
  • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
  • Zakład Socjologii Władzy - pok. 75, II piętro
  • Zakład Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro