Zapowiedź konkursu IDUB – POB Anthropocene

Szanowni Państwo,
Studenci i Studentki, Doktoranci i Doktorantki,

informujemy o możliwości starania się o finansowanie przedsięwzięć badawczych, naukowych i popularyzatorskich związanych z problematyką antropocenu. W ramach działania Talent Management ogłoszony zostanie konkurs dla studentów i studentek studiów licencjackich i magitserskich, doktorantów i doktorantek ze szkół doktorskich oraz wydziałowych studiów III stopnia. Do udziału przyjmowane będą zgłoszenia zarówno indywidualne, jak i zespołowe (np. kół naukowych).

Szczegóły konkursu przedstawione zostaną po wakacjach - już dziś zachęcamy do śledzenia doniesień!
 


PLAKAT KONKURSU

Data opublikowania: 30.06.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska