Polityka antyplagiatowa w IS UJ

Uniwersytet Jagielloński należy do grona najstarszych uczelni na świecie. Ta ponad 650-letnia tradycja nie tylko jest powodem do uzasadnionej dumy, ale wyzwaniem i zobowiązaniem dla nas, dzisiaj. Nasz Uniwersytet od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu szkół wyższych w Polsce. Jest to zasługą całej społeczności akademickiej. Renoma ta wyrasta z ciężkiej pracy i sukcesów uczonych oraz studentek i studentów, którzy są najlepszą wizytówką Uniwersytetu.

Elementem wizerunku i renomy Uniwersytetu są badania, publikacje i prace naukowe przygotowywane przez pracowników i studentów zgodnie ze standardami metodologicznymi. W związku z tym przypominamy, że użycie w pracy fragmentów - nieważne czy jest to jedno zdanie czy strona - publikacji innych autorów bez cudzysłowu i podania źródła jest kradzieżą. Postępowanie takie pociąga za sobą poważne konsekwencje: wydalenie z uczelni oraz na mocy pkt.1 art. 115 Prawa Autorskiego wdrożenie postępowania karnego.

Informujemy, że wobec autorów prac będących plagiatami będą wyciągane odpowiednie konsekwencje. Ponadto, w ramach polityki antyplagiatowej Instytutu Socjologii UJ studenci i studentki mają obowiązek dołączania do oddawanych prac podpisane przez siebie oświadczenie.
 

Co to jest plagiat?

W kontekście prawa autorskiego pojecie plagiatu oznacza niedozwoloną ingerencję w sferę autorskich dóbr osobistych twórcy. Według Concise Oxford Dictionary plagiatowanie to „zawłaszczenie i używanie myśli, tekstów lub wynalazków innej osoby jako własnych". Inaczej mówiąc, plagiatowanie polega na powtarzaniu cudzych myśli, wyrażeń, prac bez zaznaczenia tegoż (poprzez cudzysłów, przypis) i bez podania źródeł.

Pojęciem bliskim plagiatowaniu jest parafrazowanie, które w odniesieniu do działalności naukowej polega na wyrażaniu myśli innej osoby poprzez swobodne przerobienie tych myśli własnym językiem, bez podania oryginalnego autorstwa.

Plagiatowanie i parafrazowanie odnoszą się również do wykorzystywania materiałów z Internetu bez podania źródeł!

W pracy naukowej plagiatowanie i parafrazowanie jest czynem nagannym. W przypadku prac zaliczeniowych (semestralnych, rocznych, dyplomowych) jest to nie tylko naruszanie dóbr osobistych twórcy oryginalnego tekstu czy pomysłu, ale też działanie nieetyczne wobec osób oceniających pracę oraz wobec koleżanek i kolegów.
 

Regulamin