ERASMUS+ Studia

Programu ERASMUS umożliwia studentom Instytutu Socjologii odbywanie części studiów za granicą (zazwyczaj jest to semestr). Na stypendium mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dokąd wyjeżdżają studenci socjologii UJ?

Instytut Socjologii jest trzecią jednostką na całym Uniwersytecie Jagiellońskim pod względem liczby umów z uczelniami zagranicznymi. Dysponujemy 91 miejscami na 44 uczelniach w całej Europie. Nasi studenci mają możliwość studiowania w jednym z 18 krajów. W naszej ofercie znajdują się uniwersytety z: Austrii, Belgii, Czech, Dania, Estonii, Fancji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Pół roku lub rok w obcej kulturze, obcym języku, obcym środowisku i pośród obcych ludzi. Erasmus jest po to, żeby to co obce stało się bliskie, to co nieznane - oswojone, a to co stereotypowe - obezwładnione kontaktem z innymi ludźmi. Ci którzy podróżują już to wiedzą - tylko przez ekspozycję samego siebie na to co niewiadome, niepewne i nieoswojone zdobywa się wiedzę, doświadczenie, buduje charakter i... międzynarodowe przyjaźnie na całe życie.

Andrzej, student socjologii [ZOBACZ WIĘCEJ]

Dlaczego warto wyjechać na ERASMUSa?

Ponieważ Erasmus to:

  • szansa zdobycia unikalnego, międzynarodowego doświadczenia jeszcze w trakcie studiów,
  • możliwość zrealizowania oryginalnego projektu badawczego do pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i najbardziej aktualnych baz danych,
  • ważny punkt w CV, który liczy się dla przyszłego pracodawcy,
  • kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach socjologii,

ale także...

  • możliwość spotkania interesujących ludzi - zarówno wykładowców, jak i studentów,
  • szansa na poznanie "od podszewki" innych kultur i krajów,
  • niezapomniane przeżycie i dobrze spędzony czas także poza murami uczelni!

Poza programem ERASMUS - studia studenci IS UJ mogą także korzystać z programu ERASMUS Mundus oraz oferty umów bilateralnych zawieranych przez Uniwersytet Jagielloński. Więcej informacji o ofercie stypendiów zagranicznych znajduje się na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

 

W Instytucie Socjologii programem ERASMUS Studia zajmuje się mgr Urszula Sarwa: erasmus.is@uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje dla studentów o stypendiach Erasmusa dostępne są w zakładce STUDENCI.

ERASMUS+ Praktyki

Erasmus to nie tylko studia za granicą, ale także zagraniczne praktyki. W ramach programu studenci socjologii UJ mogą wyjechać na trzymiesięczną praktykę do 27 krajów Unii Europejskiej, Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp. Praktykantom oferowane jest dofinansowanie do pobytu w wysokości 350 lub 450 euro, w zależności od wybranego kraju.

Szczegółowe informacje: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

Koordynator Erasmus+ Praktyki UJ:

Michał Bereziński
ul. Gołębia 24, pok. 21
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
tel.12 663 15 46