SOCJOLOGIA - katalogi kursów

Aktualne katalogi kursów

Już od pierwszego roku studiów studenci socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy. Katalogi kursów są pomocnym narzędziem w tym wyborze. Obejmują one przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ, szczegółowy program studiów dla poszczególnych stopni, a także opisy kursów obowiązkowych i fakultatywnych.

 

 

 

Katalog 2018/2019 dla studentów socjologii I stopnia (aktualizacja 20.09.18)

UWAGA! Ramowy program studiów I stopnia dotyczy studentów/ek rozpoczynających studia w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 (obecny I i II rok), a modułowy - tych, którzy rozpoczęli studia w 2016/2017 (obecny III rok).

 

Katalog 2018/2019 dla studentów socjologii II stopnia (aktualizacja 20.09.18)

Katalog 2018/2019 - informacje ogólne dla studentów socjologii I i II stopnia

Errata do katalogu kursów (luty 2019)

--------------------------------

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia