Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Działalność

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ (KNSSS UJ) działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KNSSS UJ realizuje dwa główne projekty:

  • Kongres Młodej Socjologii, który stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli polskich ośrodków akademickich reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Kongres Młodej Socjologii jest największym tego typu wydarzeniem naukowym w Polsce. Dotychczas odbyło się 10 edycji. Co roku przez dwa dni wygłaszanych jest kilkadziesiąt referatów w następujących sesjach tematycznych: antropologia społeczna, badania społeczne, nowe technologie, socjologia krytyczna, praca socjalna, a od 8. edycji – miasto i miejskość oraz płeć i kultura współczesna. Referaty mają charakter teoretyczny, jak i empiryczny, stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich. Od trzech lat obok sesji tematycznych odbywają się warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych z Instytutu Socjologii UJ, poświęcone tematycznie różnym zagadnieniom pozostającym na styku socjologii i innych dziedzin nauki.
     
  • Ewaluacja zajęć dydaktycznych, która obejmuje badania realizowane przez członków Koła na prośbę Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ. Badania mają służyć dwóm celom: z jednej strony chodzi o poznanie opinii studentek i studentów IS UJ na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie, a z drugiej o rozwijanie warsztatu badacza przez młodych socjologów - członków Koła. Badania prowadzone są metodami badań ilościowych (ankieta audytoryjna) i jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe – FGI). Z badań sporządzany jest raport zgodnie ze standardami przyjętymi przy pisaniu raportów. Wyniki badań przekazywane są wyłącznie Dyrekcji. Dotychczas odbyło się 6 edycji badań

Członkowie Koła

Zarząd
Marianna Zarychta (przewodnicząca)
Martyna Lipiec (wiceprzewodnicząca)
Anna Kropisz (sekretarz)

Komisja Rewizyjna
Julia Warmuz (przewodnicząca)
Klaudia Tkacz (sekretarz)
Katerina Snarska (członek zwyczajny)

Członkowie zwyczajni
Julia Goetel
Maria Jamróz
Zuzanna Kapciak
Szymon Magiera
Filip Oszczyk
Weronika Pochwała
Maria Tylek
Ivan Znaiko

Członkowie honorowi
Ewelina Bochno
Daria Wójcik


Opiekun naukowy
dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

Kontakt

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
E-mail: knssuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ