Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Działalność

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ (KNSSS UJ) działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KNSSS UJ realizuje dwa główne projekty:

  • Kongres Młodej Socjologii, który stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli polskich ośrodków akademickich reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Kongres Młodej Socjologii jest największym tego typu wydarzeniem naukowym w Polsce. Dotychczas odbyło się 10 edycji. Co roku przez dwa dni wygłaszanych jest kilkadziesiąt referatów w następujących sesjach tematycznych: antropologia społeczna, badania społeczne, nowe technologie, socjologia krytyczna, praca socjalna, a od 8. edycji – miasto i miejskość oraz płeć i kultura współczesna. Referaty mają charakter teoretyczny, jak i empiryczny, stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich. Od trzech lat obok sesji tematycznych odbywają się warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych z Instytutu Socjologii UJ, poświęcone tematycznie różnym zagadnieniom pozostającym na styku socjologii i innych dziedzin nauki.
     
  • Ewaluacja zajęć dydaktycznych, która obejmuje badania realizowane przez członków Koła na prośbę Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ. Badania mają służyć dwóm celom: z jednej strony chodzi o poznanie opinii studentek i studentów IS UJ na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie, a z drugiej o rozwijanie warsztatu badacza przez młodych socjologów - członków Koła. Badania prowadzone są metodami badań ilościowych (ankieta audytoryjna) i jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe – FGI). Z badań sporządzany jest raport zgodnie ze standardami przyjętymi przy pisaniu raportów. Wyniki badań przekazywane są wyłącznie Dyrekcji. Dotychczas odbyło się 6 edycji badań

Członkowie Koła

Zarząd
Marianna Zarychta (przewodnicząca)
Martyna Lipiec (wiceprzewodnicząca)
Anna Kropisz (sekretarz)

Komisja Rewizyjna
Julia Warmuz (przewodnicząca)
Klaudia Tkacz (sekretarz)
Katerina Snarska (członek zwyczajny)

Członkowie zwyczajni
Weronika Banaś
Patrycja Barwińska
Oliwia Boduch
Natalia Bukowska
Patrycja Dembicka
Julia Goetel
Aniela Graboń
Maria Jamróz
Jakub Juzwa
Zuzanna Kapciak
Jakub Konecki
Magdalena Krzemień
Alicja Lumer
Dorota Łanoszka
Nikodem Nowak
Katarzyna Nowicka
Szymon Magiera
Karolina Mardausz
Filip Oszczyk
Kinga Paluchowska
Zofia Pietrasik
Weronika Pochwała
Ivan Polishchuck
Paweł Radoń
Zofia Rajwa
Katarzyna Religa
Alicja Sędzikowska
Patryk Sierpowski
Julia Stróżecka
Natalia Styrnol
Mariusz Targoński
Aleksandra Trybalska
Maria Tylek
Kamil Wolak
Filip Więcław
Paweł Witanowski
Ivan Znaiko
Monika Zych

Członkini nadzwyczajna
Julia Lavrishcheva

Członkowie honorowi
Ewelina Bochno
Daria Wójcik


Opiekun naukowy
dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

Kontakt

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
E-mail: knssuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ