Program Mobilności Studentów MOST

Czym jest MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https:// most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wniosek o przyjęcie na program MOST powinien być zaopiniowany przez promotora/tutora studenta/ki lub dyrektora Instytutu Socjologii ze wskazaniem, iż nie ma przeciwwskazań do wyjazdu w danym semestrze/roku akademickim. Dopiero po uzyskaniu opinii jednej z wyżej wskazanych osób wniosek może zostać przedstawiony Dziekanowi Wydziału.

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania UJ.
Szczegóły dostępne dla studentów są zamieszczone na http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most, a dla doktorantów dostępne są na http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Wszelkie szczegóły dotyczące Programu dostępne są na: www.most.amu.edu.pl

ZOBACZ FILM o Programie MOST

 

IS UJ w Programie MOST

Instytut Socjologii uczestniczy w programie MOST od samego jego początku. MOST jest doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań naukowych, szansą na zdobycie nowych doświadczeń poza macierzystą uczelnią. Podstawą udziału w programie jest indywidualna organizacja studiów.

Corocznie, od 10 do 15 studentów Instytutu Socjologii UJ bierze udział w programie. Najczęściej wybieraną uczelnią przyjmującą jest Uniwersytet Warszawski.


Instytut Socjologii UJ cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród studentów przyjeżdżających. Corocznie w ramach programu MOST IS UJ przyjmuje ok. 15 studentów.

Koordynator MOST w IS UJ

Dla ułatwienia akomodacji i szybszego zorientowania się w nowym środowisku akademickim przez studentów MOST-u, Dyrekcja IS wyznaczyła instytutowego koordynatora, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w zasady studiowania oraz wszelka pomoc związana z podejmowaniem nauki w nowej jednostce i w nowym mieście, a także pomoc w ich integracji ze środowiskiem studenckim.

Osoba ta jest również odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat programu MOST oraz procedur aplikacyjnych studentom IS UJ, którzy są zainteresowani studiowaniem w ramach programu MOST.

Koordynator MOST w IS UJ:
Michał Kurcwald
e-mail: michal.kurcwald@uj.edu.pl