Oferta kursów i zapisy na zajęcia - SOCJOLOGIA

Zasady studiowania

REGULAMIN STUDIÓW 
 

Już od pierwszego roku studiów, studenci i studentki socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy.

Narzędziem pomocym w tym wyborze są dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ - obejmują przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ oraz program studiów dla poszczególnych stopni:

 

OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus.
 

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2021/2022

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są opisy kursów oferowanych przez Instytut Socjologii UJ w danych cyklach kształcenia. Oferta kursów do wyboru jest zmienna i aktualizowana na początku każdego semestru.


Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2021 r.

 

» Zajęcia zawieszone w semestrze zimowym 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

 • Socjologia muzyki - prowadząca: dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
   
 • Auschwitz: the past in the present - prowadzący: prof. dr hab. Marek Kucia
   
 • The Anthropology of Cultural Pluralism - prowadząca: dr Annamaria Orla-Bukowska
   
 • Islam in Europe - prowadząca: dr Marta Warat
   
 • Równość płci w fizyce-obóz badawczy - prowadząca: dr Ewa Krzaklewska 
   
 • Logika - prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Suchoń
   
 • Socjologia zdrowia i choroby - prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
   
 • Obóz naukowy: Protesty kobiet w Polsce-część I - prowadząca: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
   
 • Socjologia obszarów wiejskich - prowadzący: dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
   
 • Wspólnoty w wielkim mieście - prowadząca: dr Marta Klekotko
   
 • Habitus: The Body, Social Structures and Cultural Cotexts - prowadzący: dr Borys Cymbrowski
   
 • Feminizm: perspektywa lokalna i globalna - prowadząca: dr hab. Beata Kowalska prof. UJ

   

STUDIA II STOPNIA

 • Analiza dyskursu publicznego - prowadząca: dr hab. Barbara Jabłońska, prof. U
   
 • Auschwitz: the past in the present - prowadzący: prof. dr hab. Marek Kucia
   
 • The Anthropology of Cultural Pluralism - prowadząca: dr Annamaria Orla-Bukowska 
   
 • Islam in Europe - prowadząca: dr Marta Warat
   
 • Miasto i jego instytucje - prowadzący: dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
   
 • Socjologia publiczna: przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu - prowadząca: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
   
 • Warsztat pracy zespołowej - prowadząca: dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
   
 • Prawo do miasta - prowadząca: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
   
 • Miejskie konflikty - prowadząca: dr Paulina Sekuła 
   
 • Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie - prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska prof. UJ
   
 • Społeczności miejskie - prowadząca: dr Marta Klekotko
   
 • Habitus: The Body, Social Structures and Cultural Cotexts - prowadzący: dr Borys Cymbrowski
   

» Kursy przeniesione z semestru zimowego na semestr letni 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

 • Gender and Democracy in Poland - prowadząca: dr Marta Warat
   
 • Sociology by Woody Allen - prowadząca: dr Marta Klekotko

 

STUDIA II STOPNIA

 • Gender and Democracy in Poland - prowadząca: dr Marta Warat
   
 • Sociology by Woody Allen - prowadząca: dr Marta Klekotko
   
 • Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna - prowadząca: dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
   
 • Metody wizualizacji danych 2 - prowadzący: dr Krzysztof Tomanek
   

» Kursy przeniesione z semestru letniego na semestr zimowy 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

 • Fokusownia bez tajemnic [Moderator wywiadów grupowych] - prowadzący: dr Grzegorz Bryda

 

STUDIA II STOPNIA

 • Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej - prowadzący: dr Szymon Czarnik

» Zajęcia nowe (których nie ma w Aplikacji Sylabus) - semestr zimowy 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

 • Socjologia filmu - prowadząca: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ [OPIS KURSU]
   
 • Kultury miejsca-studium przypadku gmin byłego województwa krakowskiego - prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
   


STUDIA II STOPNIA

 • Socjologia filmu - prowadząca: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ [OPIS KURSU]
   

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego z zachowaniem aktualnych wymogów reżimu sanitarnego.

Głównym narzędziem wykorzystywanym na Uniwersytecie Jagiellońskim do realizacji zajęć zdalnych jest Microsoft Teams. To jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365.

Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS