Oferta kursów i zapisy na zajęcia - SOCJOLOGIA

Zasady studiowania

Już od pierwszego roku studiów, studenci i studentki socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy.

Narzędziem pomocym w tym wyborze są dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ - obejmują przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ oraz program studiów dla poszczególnych stopni:OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2020/2021

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są kursy oferowane przez Instytut Socjologii UJ w danych cyklach kształcenia. Poszczególne przedmioty nie są jednak oferowane każdego roku. Oferta bywa wzbogacana o nowe kursy, niektóre są zawieszane, przenoszone z semestru zimowego na letni lub odwrotnie.

Poniżej znajdują się informacje na temat kursów zawieszonych, przeniesionych i nowych. Informacje te są aktualizowane na bieżąco.

Informacja na temat zajęć aktualizowana jest przez mgr Olgę Maciejewską po zatwierdzeniu zmiany przez wicedyrektor ds. dydaktycznych dr hab. Marcjannę Nóżkę, prof. UJ

Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2020 r.

 

» Zajęcia zawieszone w semestrze zimowym 2020/2021

STUDIA I STOPNIA (licencjat)
 • Ewaluacja w praktyce – ocena wybranej interwencji publicznej [WFz.IS-1M6-010Fme ] – dr hab. Barbara Worek (obóz badawczy)

 • Logika [WFz.IS-1M1-001Fme] – prof. dr hab. Wojciech Suchoń

 • Islam in Europe [WFz.IS-1M4-003Fmo] – dr Marta Warat

 • Płeć i seksualność we współczesnym świecie [WFz.IS-1M4-002Fmo] – dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

 • Polskie drogi do dobrobytu [WFz.IS-1M2-012Fmo] – prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

 • Socjologia i Design [WFz.IS-2SKM015/meM5] – warsztaty interdyscyplinarne – dr Ewa Kopczyńska (obóz badawczy)

 • Teorie zmian społecznych [WFz.IS-1M2-002Fmo] – dr Krzysztof Matuszek

 • Wspólnoty w wielkim mieście [WFz.IS-2SSM35/me] – dr Marta Klekotko


STUDIA II STOPNIA (SUM)

 • Konsumpcjonizm i jego badanie [WFz.IS-2SBS013/mo] – prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

 • Miejskie konflikty – dr Paulina Sekuła (specjalizacja: Społeczeństwo miejskie)

 • Migracje - w perspektywie socjologicznej [WFz.IS-2.1SKS031] – prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (seminarium magisterskie)

 • Migracje zagraniczne Polaków [WFz.IS-SAS025/mo] – prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

 • Socjologia publiczna: przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu – dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ (seminarium tematyczne)

 • W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii stosowanej – prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (seminarium magisterskie)

 • Warsztat pracy zespołowej [WFz.IS-2.1SSM04/me] – dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ (specjalizacja: Społeczeństwo miejskie)

 • Wartości i obyczaje w mediach i społeczeństwie [WFz.IS-2.2SKS020] – dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ (seminarium magisterskie)

 • Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie [WFz.IS-2SSM10/mo] - dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

» Zajęcia zawieszone w semestrze letnim 2020/2021

STUDIA I STOPNIA (licencjat)
 • Introduction to Historical Sociology - dr Borys Cymbrowski [WFz.IS-1M0-004Fmo]

» Zajęcia przeniesione na semestr letni 2020/21

STUDIA I STOPNIA (licencjat)
 • Język migowy II – mgr Beata Ziarkowska-Kubiak

 • Komunikowanie międzykulturowe [WFz.IS-2SSK005/mo] – dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

 • Między religią a duchowością – pluralizm religijny we współczesnej Polsce [WFz.IS-1M3-008Fmo] – dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

 • Sociology by Woody Allen [WFz.IS-SOJ071] – dr Marta Klekotko

 • Socjologiczny klub filmowy [WFz.IS-1M6-002Fmo] – dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

 • Gender and Democracy in Poland [WFz.IS-SOJ067/mo] – dr Marta Warat

 • Filozofia społeczna i polityczna [WFz.IS-1M1-003Fmo] – dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

 • Habitus: the body, social structures and cultural contexts [WFz.IS-SOJ064/mo] - dr Borys Cymbrowski

 • Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni [WFz.IS-2SSP015/me] - dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ; dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ


STUDIA II STOPNIA (SUM)

 • Miasto i jego instytucje [WFz.IS-2.1SSM05/mo] – dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

 • Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce [WFz.IS-1M3-008Fmo] – dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

 • PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem [WFz.IS-2SSK020/me] – dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

 • Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni [WFz.IS-2SSP015/me] - dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ; dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

 • Polish Society through Documentary Film and Ethnography [WFz.IS-2SKM005/me] - dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ

» Zajęcia nowe (których nie ma w Aplikacji Sylabus)

STUDIA I STOPNIA (licencjat)

W SEMESTRZE ZIMOWYM:
 • Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway (international joint course of Institute of Sociology and Oslo University) - warsztat – dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ [kurs oferowany dla studiów I, II i III stopnia]: opis kursu

 • Zmiany klimatu - warsztat - dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ: opis kursu
W SEMESTRZE LETNIM:
 • Wchodzenie w dorosłość – perspektywa socjologiczna – dr Ewa Krzaklewska [kurs oferowany dla I i II roku LIC]: opis kursu


STUDIA II STOPNIA (SUM)

W SEMESTRZE ZIMOWYM:
 • Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway (international joint course of Institute of Sociology and Oslo University) – watsztat - dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ [kurs oferowany dla studiów I, II i III stopnia]: opis kursu

 • Zmiany klimatu - warsztat - dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ: opis kursu

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia i spotkania realizowane są przede wszystkim zdalnie, w tym celu wykorzystujemy głównie platformę Microsoft Teams.

Narzędzie Microsoft Teams to jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365. Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS.