Oferta kursów i zapisy na zajęcia - SOCJOLOGIA

Zasady studiowania

Już od pierwszego roku studiów, studenci i studentki socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy.

Narzędziem pomocym w tym wyborze są dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ - obejmują przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ oraz program studiów dla poszczególnych stopni:OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus.
 

Aktualizacja oferty kursów - rok akademicki 2020/2021

W Aplikacji Sylabus UJ dostępne są opisy kursów oferowanych przez Instytut Socjologii UJ w danych cyklach kształcenia. Oferta kursów do wyboru jest zmienna i aktualizowana na początku każdego semestru.

Informacja na temat kursów zawieszonych w bieżącym roku akademickim oraz kursów przeniesionych z semestru zimowego na letni, znajduje się poniżej.
 

» Zajęcia zawieszone w semestrze letnim 2020/2021

STUDIA I STOPNIA (licencjat)
 • Introduction to Historical Sociology - dr Borys Cymbrowski [WFz.IS-1M0-004Fmo]

 • Socjologiczny klub filmowy - dr hab. Katarzyna Jaiskowska, prof. UJ

 • Społeczeństwo rozwoju - dr Marta Klekotko

 • Ewaluacja w praktyce – ocena wybranej interwencji publicznej – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ (obóz badawczy)

 • Religia jako produkt? Marketing religijny po polsku - dr Anna Szwed (obóz badawczy)

 • The Holocaust and Memory in Poland - prof. Marek Kucia

 • Antropologia wizualna: fotografia i film dokumentalny - dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ

 • Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka – dr hab. Krzysztof Matuszek
   
 • Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni [WFz.IS-2SSP015/me] - dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ; dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

 • Sociology by Woody Allen - dr Marta Klekotko

 • Arts, Culture & Urban Development - dr Marta Klekotko


STUDIA II STOPNIA (SUM)

 • Cities in global perspective - dr Marta Klekotko

 • Badania miejskie - dr Wit Hubert

 • Socjologia przestrzeni i architektury - dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

 • Socjologia i antropologia konsumpcji - prof. Krystyna Romaniszyn

 • Cities in Global Perspective - dr Marta Klekotko

 • Miejskie style i sposoby życia z perspektywy społeczno-demograficznej - dr Justyna Struzik

 • Miejskie inwazje i sukcesje - dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

 • Płeć i religijność - seminarium tematyczne - dr Anna Szwed

 • Gender Politics in Central and Eastern Europe - dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

 • Introduction to Historical Sociology - dr Borys Cymbrowski

 • The Holocaust and Memory in Poland - prof. Marek Kucia

 • Polish Society through Documentary Film and Ethnography - dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ
   
 • Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni [WFz.IS-2SSP015/me] - dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ; dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

 • Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe - dr Wit Hubert

 • Badania rynku mediów - dr Wit Hubert

 • Sociology by Woody Allen - dr Marta Klekotko

 • Arts, Culture & Urban Development - dr Marta Klekotko

» Kursy oferowane w semestrze letnim przeniesione z semestru zimowego 2020/2021

STUDIA I STOPNIA (licencjat)
 • Język migowy II – mgr Beata Ziarkowska-Kubiak

 • Komunikowanie międzykulturowe [WFz.IS-2SSK005/mo] – dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

 • Między religią a duchowością – pluralizm religijny we współczesnej Polsce [WFz.IS-1M3-008Fmo] – dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

 • Sociology by Woody Allen [WFz.IS-SOJ071] – dr Marta Klekotko

 • Filozofia społeczna i polityczna [WFz.IS-1M1-003Fmo] – dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

 • Habitus: the body, social structures and cultural contexts [WFz.IS-SOJ064/mo] - dr Borys Cymbrowski


STUDIA II STOPNIA (SUM)

 • Miasto i jego instytucje [WFz.IS-2.1SSM05/mo] – dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

 • Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce [WFz.IS-1M3-008Fmo] – dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
   

» Zajęcia nowe (których nie ma w Aplikacji Sylabus) - semestr letni 2020/2021

STUDIA I STOPNIA (licencjat)

 • Wchodzenie w dorosłość – perspektywa socjologiczna – dr Ewa Krzaklewska (kurs oferowany dla I i II roku LIC) [opis kursu]

 • Criminalisation – An Intersectional Perspective - dr Agata Dziuban, dr Justyna Struzik [opis kursu]

 • Obóz badawczy: Przyszłość Energetyczna w Chińskich Galach Noworocznych - dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ, mgr Tadeusz Rudek [opis kursu]

 • Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji - prof. dr hab. Piotr Sztompka (kurs oferowany dla III roku LIC i studiów II stopnia) [opis kursu]
  Zapraszamy także do obejrzenia NAGRANIA - zaproszenia prof. Piotra Sztompki do udziału w kursie

 • Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych - dr Elżbieta Gudowska-Natanek [opis kursu]
  Zapraszamy także do obejrzenia NAGRANIA - zaproszenia dr Elżbiety Gudowskiej-Natanek do udziału w kursie
  - uczestnicy kursu dostaną certyfikat jego ukończenia

 • Socjologia ruchów społecznych - konwersatorium - dr Justyna Struzik [opis kursu]

 • Wstęp do Filozofii - dr Ewa Chudoba [opis kursu]


STUDIA II STOPNIA (SUM)

 • Criminalisation – An Intersectional Perspective - dr Agata Dziuban, dr Justyna Struzik [opis kursu]

 • Obóz badawczy: Przyszłość Energetyczna w Chińskich Galach Noworocznych - dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ, mgr Tadeusz Rudek [opis kursu]

 • Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji - prof. dr hab. Piotr Sztompka (kurs oferowany dla III roku LIC i studiów II stopnia) [opis kursu]
  Zapraszamy także do obejrzenia NAGRANIA - zaproszenia prof. Piotra Sztompki do udziału w kursie

 • Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych - dr Agata Cebera [opis kursu]
  Zapraszamy także do obejrzenia NAGRANIA - zaproszenia dr Agaty Cebery do udziału w kursie
  - uczestnicy kursu dostaną certyfikat jego ukończenia
  UWAGA! Informujemy, że na prośbę studentów/tek utworzona została 4 grupa: środa, godz. 14:30 - 17:30 

 • Wstęp do Filozofii - dr Ewa Chudoba [opis kursu]

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Jak uzyskać dostęp do MsTeams

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w roku akademickim 2020/2021 zajęcia i spotkania realizowane są przede wszystkim zdalnie, w tym celu wykorzystujemy głównie platformę Microsoft Teams.

Narzędzie Microsoft Teams to jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365. Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS.