Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Socjologii I i II stopnia,

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się w dwóch odrębnych terminach.

Pierwsza rejestracja obejmie zapisy wyłącznie na kursy obligatoryjne – także w ramach specjalizacji na studiach II stopnia.
Rozpocznie się 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 i potrwa do 29 września 2023 r. (piątek) do godz. 10.00.

Druga rejestracja obejmie zapisy wyłącznie na kursy fakultatywne.
Rozpocznie się 30 września 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 i potrwa do 5 października 2023 r. (czwartek) do godz. 10.00.

Rejestracja uzupełniająca na kursy fakultatywne, rozpocznie się 6 października 2023 r. o godz. 10.00 i potrwa do 8 października 2023 r. do godz. 10.00.

Rejestracja uzupełniająca nie będzie widoczna w USOS-ie. Lista kursów, na których zostały wolne miejsca, umieszczona będzie w Chmurze UJ, a każdy z Państwa otrzyma na swój adres e-mail, widomość zawierającą link kierujący do dokumentu, w którym będzie można zapisać się na poszczególne kursy.


Informacje dodatkowe:

1. KURSY OBLIGATORYJNE

  • Grupy ćwiczeniowe na kursach obligatoryjnych będą miały jednakowe limity miejsc. Jeśli po ich wypełnieniu okaże się, iż brakuje miejsc dla studentek/ów, limit każdej grupy zostanie zwiększony o tę samą liczbę miejsc – w zależności od potrzeb.
  • Zmiana grupy ćwiczeniowej w ramach tego samego kursu będzie możliwa jedynie na zasadzie zamiany 1 : 1, czyli osoba za osobę.

2. KURSY FAKULTATYWNE

  • W trakcie rejestracji odbywającej się w systemie UsosWeb nie będzie możliwości tworzenia list rezerwowych. Jeżeli na danym kursie pozostaną wolne miejsca, uzupełnienie limitu będzie możliwe poprzez dopisanie swojego nazwiska do kursu w dokumencie udostępnionym Państwu w Chmurze UJ w trakcie rejestracji uzupełniającej.