Praktyki studenckie

SOCJOLOGIA

Praktyki zawodowe są częścią studiów w Instytucie Socjologii UJ. Już od II semestru studenci i studentki kierunku socjologia mają możliwość realizowania praktyk zawodowych w wybranych przez siebie firmach, agencjach badawczych, agencjach reklamowych i PR, mediach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych itp.

Instytut Socjologii UJ sukcesywnie buduje bazę instytucji współpracujących, w których nasi studenci i studentki mogą odbywać praktyki. Chętni mogą skorzystać także z oferty praktyk zagranicznych oferowanych w ramach programu Erasmus.

Wśród instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o prowadzeniu praktyk są m.in:

 

Nasi studenci i studentki odbywają także praktyki w firmach i instytucjach takich jak:

  • CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
  • Manpower Polska
  • Stowarzyszenie Manko
  • Alexander Mann Solutions
  • Pentor Research International
  • Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów
  • Muzeum Galicja
  • Urząd Morski w Gdyni
  • Stowarzyszenie Wiosna


Szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk oraz bieżące oferty praktyk dostępne są w zakładce STUDENCI.


Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii:
dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl
 

PRACA SOCJALNA

Praktyki są częścią studiów w Instytucie Socjologii UJ. Studenci i studentki kierunku praca socjalna mają możliwość realizowania praktyk zawodowych w wybranych przez siebie instytucjach pomocy społecznej i wsparcia, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych itp.

Instytut Socjologii UJ sukcesywnie buduje bazę instytucji współpracujących, w których nasi studenci i studentki mogą odbywać praktyki. Chętni mogą skorzystać także z oferty praktyk zagranicznych oferowanych w ramach programu Erasmus.


W realizacji praktyk w ramach studiów, nasi studenci i studentki współpracują z szeregiem instytucji i podmiotów z Krakowa, województwa małopolskiego i Polski.
ZobaczWykaz instytucji, z którymi IS UJ ma podpisane porozumienia.

Nasi studenci i studentki mają także możliwość realizacji praktyk w innej, wybranej przez siebie instytucji spoza powyższego wykazu. Wszelkich infromacji w tym zakresie udziela koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek pracy socjalnej w IS UJ.


Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek pracy socjalnej:
mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
e-mail: agnieszka.radzik@uj.edu.pl