Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ

SOCJOLOGIA

Już od pierwszego roku studiów, studenci socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy.

Dokumenty "Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ" są pomocnym narzędziem w tym wyborze - obejmują przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ oraz program studiów dla poszczególnych stopni:Pełna oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.)

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/


Ewentualne korekty i ostateczna lista kursów do wyboru publikowane będą we wrześniu poprzedzającym rozpoczęcie danego roku akademickiego.


--------------------------------

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia

 

PRACA SOCJALNA

Dokumenty "Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ" obejmują przydatne informacje na temat kierunku praca socjalna, zasady studiowania w IS UJ oraz program studiów:Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej pracy socjalnej, przedstawiana będzie oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.)

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/


Ewentualne korekty i ostateczna lista kursów do wyboru publikowane będą we wrześniu poprzedzającym rozpoczęcie danego roku akademickiego.