Wydarzenia towarzyszące

Dzień 23 czerwca... 
Spacer aksjologiczny miejscami pamięci upamiętniający wydarzenia z czerwca 1942 roku 

 

23 października 2019 roku
godz. 14.00-17.00

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego
ul. Józefa Babińskiego 29
30-393 Kraków

 

Tegoroczny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej poświęcony będzie problematyce wartości w pracy socjalnej. Dynamika przemian zachodzących we współczesnym świecie i wielość kolejnych wyzwań, jakie stoją przed człowiekiem i społeczeństwem, wymagają podjęcia pogłębionej refleksji nad aksjologicznym wymiarem życia i rzeczywistym znaczeniem wartości – ich odkrywania, poznawania, rozumienia, ale także konfrontowania się z nimi.


Przestrzeń aksjologicznej pracy socjalnej wymaga włączenia w refleksję i działania praktyczne zagadnień związanych z historią społeczności i miejsc dla nich znaczących oraz poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o granice i zakres odpowiedzialności współczesnych obywateli za wspólne historyczne dziedzictwo. Wspomnienie trudnych wydarzeń z czerwca 1942 roku prowokuje, by stawiać pytania dotyczące możliwej roli, którą mają dziś do wypełnienia społecznie ukierunkowani terapeuci. 

Celem Spaceru jest przekazywanie jego uczestnikom nie tyle samej wiedzy o wydarzeniach sprzed ponad 75 lat, ile pewnego uczuciowego stanu wywołanego poznawaniem okupacyjnej historii pacjentów i Szpitala poprzez kontakt z konkretnymi miejscami, postaciami i historiami. Spacer, wzbogacony ważną refleksją nad odpowiedzialnością za ludzi chorujących psychicznie, będzie miał postać historycznej i bardzo refleksyjnej wędrówki miejscami pamięci.


Prowadzenie:
dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ)
mgr Olga Maciejewska (Instytut Socjologii UJ)

 


 

Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu prosimy zaznaczyć w Formularzu Rejestracji na Konferencję

Chęć udziału w Wydarzeniu prosimy także zgłaszać do 20 października 2019 r. na adres mailowy: o.maciejewska@interia.pl

 

Komunikat II

Komunikat I

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu Dzień 23 czerwca... Spacer aksjologiczny miejscami pamięci upamiętniający wydarzenia z czerwca 1942 roku uprzejmie informujemy, że oczekujemy na Państwa - zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie konferencyjnym - na terenie Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego, w budynku Teatru (gmach przy rondzie) o godzinie 14.00.

Osobom zainteresowanym i niecierpliwie oczekującym spotkania, serdecznie polecamy materiał Do widzenia w niebie przybliżający historię likwidacji kobierzyńskiego szpitala.


Z pozdrowieniami,
Hubert Kaszyński (tel. 606 711 596)
Olga Maciejewska (e-mail: o.maciejewska@interia.pl)

Data opublikowania: 23.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska