Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reprezentanci i reprezentantki IS UJ na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym

W dniach 14-17 września 2022 roku w Warszawie pod hasłem Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje odbędzie się XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. To najważniejsza i największa cykliczna konferencja środowiska socjologicznego w Polsce, organizowana co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.


Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Zjazdowym nr 5!
Wcześniejsze Biuletyny dostępne są na stronie Zjazdu


Udział w tegorocznym Zjeździe zapowiedzieli wybitni przedstawiciele i przedstawicielki naszej dyscypliny z szeregu wiodących ośrodków naukowych i akademickich z kraju i zagranicy, a także przewodniczący najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych: International Sociological Association i European Sociological Association.


Zjazd tworzony jest partycypacyjnie i w większości oddolnie. Radę Programową, decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, po raz pierwszy w historii współtworzą przewodniczący i przewodniczące wszystkich Sekcji działających w strukturach PTS lub osoby oddelegowane przez Sekcje. To wyjście naprzeciw postulatom środowiska, motywowane chęcią dodatkowego zaktywizowania i wzmocnienia działań podejmowanych przez poszczególne Sekcje, umożliwienia aktywnego udziału socjologów i socjolożek z całej Polski w kształtowaniu programu oraz zapewnienia szerokiej reprezentacji subdyscyplin socjologii.

Dzięki temu tegoroczny Zjazd stanie się okazją do zaprezentowania ogromnego potencjału naszej dyscypliny przy jednoczesnym zogniskowaniu uwagi na aktualnych i ważnych społecznie kwestiach.


Jak zapisano w Biuletynie Zjazdowym nr 1:

Idea przewodnia i program Zjazdu współtworzone są przez środowiska skupiające się wokół wspólnych badań i zainteresowań, czyli przez Sekcje PTS; to im, a nie – jak dotąd – reprezentantom ośrodków socjologicznych oddaliśmy inicjatywę oraz powierzyliśmy zadanie zdefiniowania ram Zjazdu, "ułożenia" listy kluczowych zagadnień, opracowania poszczególnych sesji, sympozjów i grup tematycznych.


Pracom Rady Programowej przewodniczy Kaja Gadowska – Dyrektor Instytutu Socjologii UJ. Członkinią jest Justyna Struzik - pracowniczka Instytutu Socjologii UJ, przewodnicząca Sekcji Socjologii Płci PTS.


W programie XVIII Zjazdu znalazło się 86 grup tematycznych. 16 z nich współorganizowanych jest przez pracowników i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ - zgodnie z kolejnością obrad w programie Zjazdu:

 • G65 Kierunki rozwoju kultury prawnej społeczeństwa polskiego
  Organizacja: Małgorzata Fuszara (UW), Grażyna Skąpska (UJ)
 • G41 Gloryfikacja czy deprecjacja roli eksperta w czasach pandemii? Przyszłość eksperckiego dyskursu w mediach w dobie ryzyka i niepewności
  Organizacja: Małgorzata Bogunia-Borowska (UJ), Aldona Guzik (UP w Krakowie)
 • G62 Ageing in European ‘risk societies’ between Covid-19, digitization and climate change
  Organizacja: Jolanta Perek-Białas (UJ/SGH), Andreas Hoff (Zittau/Görlitz University of Applied Sciences)
 • G30 Społeczne konteksty sportu amatorskiego i rekreacji fizycznej w dobie (po)pandemicznej – ciągłość czy zmiana?
  Organizacja: Piotr Nowak (UJ), Dobrosław Mańkowski (UG)
 • G11 Socjologia historyczna. Problemy i metody na start
  Organizacja: Borys Cymbrowski (UJ), Anna Sosnowska (UW)
 • G55 Edukacja i społeczeństwo – rekompozycje. Przemiany, oczekiwania, wzajemne niepewności
  Organizacja: Krzysztof Bulkowski (UW), Michał Federowicz (IFiS PAN), Barbara Worek (UJ)
 • G84 Opór i dominacja – rekompozycje
  Organizacja: Agnieszka Pasieka (University of Vienna), Katarzyna Zielińska (UJ)
 • G85 Zmiana religijności społeczeństwa polskiego: perspektywy teoretyczne i badawcze
  Organizacja: Irena Borowik (UJ), Mirosława Grabowska (UW)
 • G48 Development as Movement: Towards a Sustainable Society?
  Organizacja: Krzysztof Gorlach (UJ), Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen University/China Agricultural University), Grzegorz Foryś (UP w Krakowie), Patrick H. Mooney (University of Kentucky)
 • G56 Kryzys klimatyczno-ekologiczny a nauki społeczne – edukacja dla zrównoważonego rozwoju i aktywizm klimatyczny w akademii
  Organizacja: Katarzyna Iwińska (CC), Katarzyna Jasikowska (UJ)
 • G20 Współczesny polski protest
  Organizacja: Katarzyna Grzybowska-Walecka (European University Institute), Agnieszka Kwiatkowska (SWPS), Marta Rawłuszko (UW), Justyna Struzik (UJ)
 • G60 Młode pokolenie w czasach pandemicznej niepewności
  Organizacja: Justyna Sarnowska (SWPS), Ewa Krzaklewska (UJ)
 • G52 Płeć społeczno-kulturowa, STEM i społeczny wymiar technologii
  Organizacja: Anna Baczko-Dombi (UW), Katarzyna Leszczyńska (AGH), Edyta Tobiasiewicz (UJ), Alicja Zawistowska (UwB)
 • G79 Nowe przestrzenie pracy
  Organizacja: Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ), Jacek Gądecki (AGH)
 • G73 CAQDAS, DH, Big Data i nowe technologie cyfrowe w polu socjologii jakościowej
  Organizacja: Grzegorz Bryda (UJ), Maciej Brosz (UG)
 • G21 Nierówności płciowe w czasach (post)pandemicznych
  ​Organizacja: Katarzyna Suwada (UMK), Marta Warat (UJ)

 

Ponadto pracowniczki i pracownicy, doktoranci i doktorantki oraz studenci i studentki naszego Instytutu wezmą aktywny udział w Zjeździe przedstawiając referaty w ramach poszczególnych sesji plenarnych i sympozjów oraz grup tematycznych.


Jedną z prelegentek sesji semi-plenarnej P05 zatytułowanej Praca, reprodukcja społeczna i mobilizacja w warunkach (post)pandemicznej rzeczywistości będzie Justyna Struzik, która wygłosi wystąpienie Oddolne mobilizacje, przemoc państwa i chroniczność kryzysów.


Podczas sympozjum S02 Gdzie będziemy mieszkać, pracować i odpoczywać? głos zabierze z kolei Marta Smagacz-Poziemska z wykładem zatytułowanym Miasta – strategiczne tereny rekonfiguracji (i badania) „normalności” życia codziennego.


Szerokie grono reprezentantów i reprezentantek Instytutu Socjologii UJ weźmie udział w dyskusjach toczących się w grupach tematycznych - w kolejności wystąpień podczas Zjazdu:

 • G06 Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody i środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego i epidemiologicznego
  Ewa Kopczyńska: Nie ma jednego rozwiązania? Różnicowanie się systemów żywnościowych jako odpowiedź na kryzys
 • G65 Kierunki rozwoju kultury prawnej społeczeństwa polskiego
  Grażyna Skąpska: Świadomość prawna współczesnych Polaków – diagnoza i próba wyjaśnienia
 • G41 Gloryfikacja czy deprecjacja roli eksperta w czasach pandemii? Przyszłość eksperckiego dyskursu w mediach w dobie ryzyka i niepewności
  Aldona Pikul: Czy noszenia kimon można nauczyć się z YouTube’a? Internetowe ekspertki a praktykowanie innej kultury
 • G41 Gloryfikacja czy deprecjacja roli eksperta w czasach pandemii? Przyszłość eksperckiego dyskursu w mediach w dobie ryzyka i niepewności
  Tadeusz Rudek: Po co nam Rada Medyczna? Civic Epistemologies a Covid-19 w Polsce
 • G53 Konstrukcje przyszłości w doświadczeniu choroby i zarządzaniu zdrowiem
  Justyna Struzik, Jakub Czerw: Poza czasem – doświadczenia użytkowników substancji opioidowych w dobie pandemii
 • G68 Praca w pandemii w perspektywie biograficznej
  Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Ewelina Ciaputa: Przeplatanie się pracy i opieki w pandemii – między strategiami w kryzysie a strategiami biograficznymi
 • G11 Socjologia historyczna. Problemy i metody na start
  Borys Cymbrowski: Lineaże państw nieabsolutystycznych. O rozwoju krajów, które wybrały alternatywną ścieżkę rozwoju we wczesnej nowożytności
 • G82 Tożsamość i adaptacja w zmieniającym się świecie
  Karolina Rożniatowska: Strategie (re)konstruowania tożsamości po doświadczeniu traumy śpiączki lub urazu kręgosłupa
 • G70 Kosmopolityzacja miejskości
  Marta Klekotko: Miejskość jako (meta)praktyka: o różnych wzorach praktykowania miejskości w Warszawie, Krakowie i Katowicach
 • G10 Socjologia w sferze publicznej: wiedza naukowa i praktyka społeczna
  Marcin Sobczyk: Kryzys sfery publicznej w Polsce na przykładzie prasowej debaty dotyczącej wyborów samorządowych z 2018 roku
 • G10 Socjologia w sferze publicznej: wiedza naukowa i praktyka społeczna
  Daniel Bojar: Rozwijanie Teorii Aktora-Sieci jako nadzieja dla kryzysu dyskursu naukowo-społecznego
 • G40 Oblicza religijności i duchowości w społeczeństwie konsumpcyjnym.
  Irena Borowik: Religia w politycznej grze. Katolicyzm jako element tożsamości Polaków w dyskursie Zjednoczonej Prawicy
 • G55 Edukacja i społeczeństwo – rekompozycje. Przemiany, oczekiwania, wzajemne niepewności
  Stella Strzemecka, Katarzyna Jutrzak, Katarzyna Krzemińska: Rola diagnozy w zapewnianiu bezpieczeństwa w uczelniach na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • G84 Opór i dominacja – rekompozycje
  Jowita Baran: Biało-czerwona czy tęczowa? Wprowadzenie do analizy sposobów konstruowania narodu za pomocą odzieży zaangażowanej społecznie
 • G84 Opór i dominacja – rekompozycje
  Alina Doboszewska: Genderowy wymiar ukraińskiego oporu: dysydentki − wolontariuszki − uchodźczynie
 • G85 Zmiana religijności społeczeństwa polskiego: perspektywy teoretyczne i badawcze
  Agata Rejowska: Oblężona twierdza? Katolickie grupy kobiece we współczesnej Polsce
 • G31 Wiejskie organizacje pozarządowe w dobie postpandemicznej – szanse i wyzwania
  Piotr Nowak: Rola i znaczenie gospodarstw opiekuńczych w systemie instytucji życia zbiorowego na polskiej wsi
 • G69 Rekompozycje dzieciństwa, rekompozycje sprawczości – możliwe scenariusze socjologicznej refleksji nad niedorosłością
  Krystyna Slany: Praktyki sprawczości w kontekście polskiej szkoły. Doświadczenia dzieci migranckich i uchodźczych
 • G26 Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych
  Maria Świątkiewicz-Mośny: Kapitał zdrowotny w czasie pandemii w Polsce. Społeczne uwarunkowanie i konsekwencje nierówności
 • G26 Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych
  Idalina Odziemczyk: Social representations of vaccination and health-related behaviours in the context of family experiences – implications for behavioural interventions
 • G46 Edukacja i jej przeobrażenia w dobie pandemii COVID-19
  Magdalena Ślusarczyk: Edukacja lekiem na całe zło? Studium międzynarodowych materiałów edukacyjnych dotyczących radzenia sobie w pandemii
 • G76 Storytelling. Opowieści o współczesnym świecie
  Barbara Jabłońska, Bogumiła Mika: Covid-songs jako element narracji o koronawirusowym świecie – analiza dyskursu
 • G20 Współczesny polski protest
  Natalia Styrnol: Siostrzeństwo, opór i troska o wspólną przyszłość. Doświadczenia migrantek biorących udział w protestach proaborcyjnych w Polsce w koncepcji obywatelstwa jako doświadczenia (lived citizenship)
 • G20 Współczesny polski protest
  Agata Dziuban: Wzajemne wsparcie jako protest wobec (nekro)polityki porzucenia
 • G20 Współczesny polski protest
  Katarzyna Zielińska: Opór przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu? Sekularny wymiar Czarnych Protestów w Polsce
 • G34 Wokół "Ja" badacza – perspektywa pierwszoosobowa w badaniach społecznych
  Anna Ratecka: Uznanie jako metoda badawcza – zaangażowane badania mobilizacji na rzecz praw osób pracujących seksualnie w Polsce
 • G52 Płeć społeczno-kulturowa, STEM i społeczny wymiar technologii
  Edyta Tobiasiewicz: Płeć społeczno kulturowa i model "ideal worker" w kulturze organizacyjnej i strukturach startupów technologicznych
 • G63 XXX lat samorządu terytorialnego i co dalej? – Wyzwania rozwojowe zbiorowości lokalnych
  Adam Dąbrowski: Inteligentne wioski jako metoda aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich
 • G83 Współczesne trendy w badaniach jakościowych: metody, techniki, proces realizacji badań
  Grzegorz Bryda: Ontologia dziedzinowa. Mapowanie współczesnego pola jakościowych praktyk badawczych
 • G59 Europa Środkowo-Wschodnia. Pamięć i wyzwania współczesności
  Lucjan Miś: Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej
 • G74 Miasto, przestrzeń publiczna, partycypacja
  Katarzyna Rabiej-Sienicka: Dolne Młyny – eksperymentalna przestrzeń miejska
 • G44 Design i starzenie się społeczeństwa: aktywizacja, koprodukcja i włączenie społeczne
  Jolanta Perek-Białas: Starzenie się społeczeństw szansą na wspieranie aktywizacji i włączenia społecznego przez całe życie bez względu na wiek
 • G73 CAQDAS, DH, Big Data i nowe technologie cyfrowe w polu socjologii jakościowej
  Krzysztof Tomanek: O subtelnościach w metodach stosowanych w ocenie wydźwięku wypowiedzi pisanych. Porównanie trzech podejść w analizie sentymentu
 • G28 Media, technologia i religia w społeczeństwie przyszłości
  ​Anna Szwed: Nowe media i technologie w praktykach religijnych rzymskich katoliczek w Polsce

 

Kaja Gadowska wraz z Michałem Kaczmarczykiem z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzić będą obrady podczas sesji semi-plenarnej zatytułowanej Demokracja a polityka radykalna w Europie Środkowo-Wschodniej, która otworzy drugi dzień obrad zjazdowych.


Jednym z wydarzeń specjalnych tegorocznego Zjazdu będzie Salon Socjologiczny z okazji 90-lecia obecności socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział w wydarzeniu w roli panelisty weźmie Krzysztof Frysztacki.


Szczegółowe informacje na temat XVIII Zjazdu oraz jego program dostępne są na stronie internetowej zjazdpts.pl