Prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Seręga

Prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Seręga (zm. 2014) - swoje prace badawcze koncentrował wokół zagadnień rozwoju lokalnego. Pionier badań nad socjologicznymi aspektami turystyki w ośrodku krakowskim. W latach 1980-ych współautor (razem z Lucjanem Kocikiem) programu badawczego dotyczącego przemian rodzin rolniczych w Polsce południowej. Wieloletni wykładowca z zakresu socjologii turystyki zarówno w Instytucie Socjologii UJ, jak i na kierunku geografia w UJ. Autor fundamentalnej pracy dotyczącej czynników rozwoju lokalnego, opublikowanej przez Wydawnictwo UJ w roku 1993, w której zastosowana została metoda określana dzisiaj metodą poszerzonego przypadku (extended case method).

Wybrane publikacje książkowe

  • Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 178 (współautor K. Gorlach, Z. Drąg).
  • Czynniki rozwoju lokalnego. Studium socjologiczne wybranych społeczności wiejskich, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, s. 156.
  • Chłopi we współczesnej Polsce: Przedmiot czy podmiot procesów społecznych? PWN, 1991 Kraków, s. 142 (współautor K. Gorlach).
  • Problemy funkcjonowania gospodarstw indywidualnych w warunkach wysokotowarowej produkcji rolnej. Studium socjologiczne gminy Głogówek. Opole 1985, s. 80 (współautor L. Kocik).
  • Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Wyd. WSP Rzeszów 2000 T. I i II ss-754 (redakcja wraz z M.Malikowskim).
  • Oblicza społeczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1996, s. 308, (redakcja wraz z K. Gorlachem).
  • Family farming in the contemporary world. East-West comparisons, Kraków 1995, s. 187, (readakcja wraz z K. Gorlachem).
  • Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej,Kraków 1993, Uniwersytet Jagielloński (redakcja wraz z K. Gorlachem) s. 207.