Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na wykład Profesor Moniki Bobako pt. Węzeł palestyński. "Nowy antysemityzm", islamofobia i pytanie o nie-islamofobiczną Europę.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu palestyńskiego! 15 marca, w Międzynarodowy Dzień Walki z Islamofobią, wykład gościnny wygłosi Profesor Monika Bobako z Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Monika Bobako konflikt palestyński postrzega jako węzeł, w którym splatają się kluczowe dla współczesnej europejskiej autodefinicji pojęcia Żyda i Araba, żyda i muzułmanina, a także wizje tego, co europejskie. Ma on wymiar nie tylko polityczny, ale i quasi-metafizyczny. W trakcie spotkania poruszymy wymiar symboliczny i dyskursywny trwającej wojny i odpowiemy na pytania:

  • Czym jest "nowy antysemityzm"?
  • Co wspólnego mają antysemityzm i islamofobia?
  • Czym jest syjonizm, antysyjonizm i post-syjonizm?
  • Dlaczego wydarzenia w Palestynie i Izraelu wpływają na wzrost ksenofobii, antysemityzmu i islamofobii w Europie?


O prelegentce:

dr hab. Monika Bobako, prof. UAM zajmuje się kwestiami z obszaru antropologii politycznej, filozofii religii, teorii feministycznej, zagadnieniami rasy i rasizmu i studiami postkolonialnymi. Jest autorką książek "Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej" (2017) oraz "Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania" (2010) \

W książce "Islamofobia jako technologia władzy" analizuje różnorodne, często wzajemnie sprzeczne dyskursy antyislamskie, w których islam konstruowany jest jako zagrożenie, a muzułmanie jako "Inni" i "Obcy". Pokazuje również relacje, jakie wiążą islamofobię z antysemityzmem oraz omawia rolę, jaką w jej współczesnych artykulacjach odgrywa rozwój neoliberalnego kapitalizmu.


Spotkanie organizowane jest przez Koło Naukowe Socjologii UJ i Instytut Socjologii UJ. Odbędzie się w sali 79 (II piętro, Grodzka 52) w piątek 15 marca br. o godzinie 12:00.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane - spotkanie ma charakter otwarty!


Link do wydarzenia na Facebooku