Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na spotkanie "Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego"

W ramach cyklu Socjologia w Centrum
Instytut Socjologii UJ

zaprasza na spotkanie

Science, not silence. Uniwersytet w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego


Kryzys klimatyczno-ekologiczny: jak jest? Dlaczego tak jest? Co robić? Rola uniwersytetu w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Co to znaczy być socjolożką/socjologiem w dobie szóstego wielkiego wymierania? Sztafeta międzypokoleniowa - co nam odebrano i czy coś otrzymaliśmy?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni Goście, a ram dla dyskusji dostarczy książka pod redakcją dr hab. Kasi Jasikowskiej, prof. UJ i dr. Michała Pałasza Za pięć dwunasta koniec świata: kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Serdecznie zapraszamy na debatę w interdyscyplinarnej perspektywie!


Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00 w Instytucie Socjologii UJ (ul. Grodzka 52) w sali 79 (drugie piętro).


 

dr hab. Kasia Jasikowska, prof. UJ - oprócz dydaktyki w Instytucie Socjologii, realizuje działania aktywistyczne i popularyzatorskie oraz badania w zakresie społecznych konsekwencji ocieplania klimatu, takich jak: wzrastające intersekcjonalne nierówności społeczne, adaptacja i mitygacja uczelni wyższych oraz zrównoważona gospodarka leśna. Wybrana Koordynatorką pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020 – 2024. Członkini Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej oraz Prezydium Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland.

dr Michał Pałasz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; jest także inżynierem budownictwa. Pracuje w Instytucie Kultury UJ. Bada zarządzanie w antropocenie, czyli sposoby organizowania wystarczająco dobrego wspólnego świata w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej. W szczególności interesują go dewzrost, posthumanizm, teoria aktora-sieci, humanistyka ekologiczna, edukacja klimatyczna i ich relacje z zarządzaniem, zwłaszcza zarządzaniem humanistycznym i nurtem krytycznym w zarządzaniu.

dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ - specjalizuje się w naukach o ziemi, jest geografem fizycznym i geomorfologiem. Pracuje w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Jej zainteresowana badawcze to m.in. antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby obszarów górskich, systemy rzeczne w antropocenie, antropopresja w obszarach górskich - wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby.

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ - jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Temat ten pozwala łączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem pracy w programach na rzecz równości płci. Pełni funkcję Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025; jest przedstawicielką Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Scholars at Risk.

 

Socjologia w Centrum to cykl debat naukowych, dotyczących najnowszych publikacji naszych pracowniczek i pracowników oraz monografii gości zapraszanych z innych ośrodków akademickich. Spotkania będą się odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu. Liczymy na fantastyczną atmosferę, inspirującą wymianę naukowych spostrzeżeń i – niekoniecznie naukowych - refleksji, a także okazję do miłego spotkania.


Do zobaczenia na Grodzkiej!


Komitet Organizacyjny Socjologii w Centrum
Przewodnicząca: Barbara Jabłońska
Członkowie i Członkinie: Marcin Kocór, Marcin Lubaś, Daria Łucka