Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Program studiów pracy socjalnej w syntezach: statycznej i dynamicznej

Program studiów w ujęciu statycznym

Program składa się z dwóch modułów teorii pracy socjalnej:

  1. Pierwszy dyskutuje zagadnienia ogólne problemów społecznych powiązanych z ich historycznymi uwarunkowaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań w ramach polityki społecznej
  2. Drugi dotyczy analizy mechanizmów wykluczenia społecznego oraz teoretycznych podstaw dla zróżnicowanych działań zmierzających do jego ograniczania.


Kolejne trzy moduły obejmują zagadnienia zogniskowane na:

  1. Prawnych podstawach pomocy społecznej
  2. Badaniach naukowych w pracy socjalnej
  3. Metodyce pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych specjalizacji badawczych i aplikacyjnych


Następne dwa moduły skupione są na badawczych i aplikacyjnych podstawach pracy socjalnej. Obejmują one przedmioty seminaryjne i fakultatywne oraz te zorientowane na analizowanie przykładów możliwych praktyk zawodowych w pracy socjalnej.


Program uzupełnia lektorat, kursy dodatkowe oraz 60 godzin wizyt studyjnych, 180 godzin praktyk zawodowych oraz 30 godzin superwizji grupowej – co stanowi możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.

 

Program studiów w ujęciu dynamicznym

Realizacja programu studiów opiera się – poza tradycyjnymi metodami dydaktycznymi – na podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna:

  • obozy metodyczne umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej: indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej oraz w formie projektu socjalnego
  • włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych oraz ze szczególnymi potrzebami (service user involvement) zgodnie z duchem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)
  • kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studentów i studentki realizowane w formie kursów otwartych, współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego
  • ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii
  • superwizja pracy socjalnej obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów.