Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Ścieżka ogólnosocjologiczna

Ścieżka ogólnosocjologiczna w ofercie Instytutu Socjologii UJ obecna jest od roku akademickiego 2022/2023.

Dedykujemy ją osobom chcącym rozwinąć wiedzę na temat zjawisk społecznych i metod ich badań idąc zindywidualizowaną ścieżką, uwzględniając własne zainteresowania oraz zróżnicowane cele rozwoju osobistego i zawodowego, które nie mieszczą się w oferowanych przez Instytut specjalizacjach.

Kursy do wyboru stanowią blisko połowę wszystkich kursów, które przewidziane są w programie ścieżki ogólnosocjologicznej. To bogata oferta kursów kierunkowych, pozakierunkowych i specjalizacyjnych, które pozwalają na indywidualne sprofilowanie planu zajęć, korzystając ze wsparcia tutora.


POZNAJ OPINIE NASZYCH STUDENTÓW I STUDENTEK NA TEMAT OFERTY INSTYTUTU I STUDIÓW NA ŚCIEŻCE OGÓLNOSOCJOLOGICZNEJ NA SOCJOLOGII II STOPNIA!
 

Co zyskują nasi studenci i studentki?

  • Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej pozwala zdobyć, uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz kompetencje metodologiczne w obszarze nauk socjologicznych
  • Ścieżka stanowi uzupełnienie wiedzy zdobytej zarówno na I stopniu kształcenia na kierunku socjologia, jak również na innych kierunkach I i II stopnia
  • Celem kształcenia ogólnosocjologicznego na II stopniu jest rozwój wyobraźni socjologicznej oraz kompetencji metodologicznych, poprzez zindywidualizowanie programu i umożliwienie studentom i studentkom włączenia się w prace zespołów badawczych (m.in. udział w pracach koncepcyjnych, terenowych, analizie i interpretacji wyników)


Program ścieżki ogólnosocjologicznej

Program ścieżki obejmuje:

  • osiem kursów obowiązkowych realizowanych w ciągu dwóch lat studiów za 32 ECTS
  • oraz kursy do wyboru za 29 ECTS.

W ramach kursów obowiązkowych realizowane są m.in. kursy metodologiczne oraz dwusemestralne socjologiczne seminarium badawcze – polegające na pracy w zespole projektu naukowego lub dydaktycznego.

Fakultatywne kursy tematyczne wybierane są od II semestru z listy kursów w języku polskim i angielskim, z oferty kursów kierunkowych, pozakierunkowych oraz oferowanych na specjalizacjach.


ZOBACZ: 

Wybór ścieżki kształcenia

Studenci i studentki wybierają ścieżkę ogólnosocjologiczną lub specjalizacyjną (jedną ze specjalizacji) na studiach II stopnia poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA przed rozpoczęciem studiów, w momencie wpisu na studia. Dzięki temu już od samego początku studiów w Instytucie Socjologii możesz skupić się na tym, co naprawdę najbardziej Cię interesuje!