Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Laboratory of Social Practices

About us

We are a group of sociologists convinced of the need to develop the theory of social practices and to improve the methodology of this trend in research. For us, social practices are a category through which we analyze the dynamics of groups, communities and organizations, the mechanisms of creating tensions, differences, problems and their solutions.

What we do?

During meetings, we discuss texts and cases from research conducted from the perspective of the theory of social practices. We follow the development of theoretical and methodological achievements within this approach on an ongoing basis. We share experiences from our own empirical research, we plan new research on social innovation, energy, food, urban neighborhoods, and sustainable development. We experiment by modifying tools, looking for non-obvious applications and broadening theoretical perspectives.

At the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, we use the theory of social practices in the following areas:

 • city, residence, homelessness, neighborhood, housing estate, community practice, urban scenes
 • campus, university, urban space, space design
 • everyday life, everyday participation, sensory practices, exclusion and inclusion, free time
 • religious practices; gender and religion, public religion, lived religion, women in the Roman Catholic Church
 • communication, health, medicine, energy
 • eating practices, food, consumption
 • self-development / cognitive practices (body and mind, mindfulness, yoga, meditation, multisensory experience / practice)

Who creates Laboratory of Social Practices?

 • Grzegorz Bryda
 • Andrzej Bukowski
 • Marta Klekotko
 • Ewa Kopczynska
 • Natalia Martini
 • Marcjanna Nóżka
 • Marta Smagacz-Poziemska
 • Anna Szwed
 • Maria Świątkiewicz-Mośny
 • Aleksandra Wagner
 • Katarzyna Zielińska
And also:
 • Krzysztof Bierwiaczonek (University of Silesia)
 • Katarzyna Leszczyńska (AGH University of Science and Technology)
 • Seweryn Rudnicki (AGH University of Science and Technology)

Research projects implemented at the Institute of Sociology using theory of social practices tools

 • Differences and boundaries in the process of creating large-city neighborhood communities. A socio-spatial study
 • Gender as a factor differentiating religious organizations. Gender social practices and their interpretations in the organizations of the Polish Catholic Mission in England, Sweden and Belgium
 • Cultural mechanisms of the structuring of urban local communities
 • Importance of dietary concerns in household alternative food supply strategies
 • A city experienced in a situation of homelessness. A socio-spatial study

Courses based on the theory of social practices tools

 • Społeczności miejskie – konwersatorium / Urban communities - seminar
 • Obóz badawczy "Życie codzienne Kampusu – eksploracja. Międzywydziałowe badania praktyk społecznych" / The research camp "Daily life of the Campus - exploration. Interdepartmental research on social practices"
 • Kurs i obóz naukowy "Badania jakościowe w praktyce (badanie praktyk jogicznych/body & mind/mindfulness)" / Course and scientific camp "Qualitative research in practice (study of yoga practices / body & mind / mindfulness)"

Publications

 • A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska, Redoing Caring Practices through Neighborhood Materiality, Polish Sociological Review, Vol 219(3)/2022: 331-350. DOI: 10.26412/psr219.03
 • M. Smagacz-Poziemska, A. Bukowski, N. Martini, Social practice research in practice. Some methodological challenges in applying practice-based approach to the urban research, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 24(1)/ 2021: 65-78. DOI: 10.1080/13645579.2020.1760577
 • Bierwiaczonek Krzysztof (2018), Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19, no. 1, pp. 269-286 (PUBLIKACJA)
 • Bukowski Andrzej, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska (2018), How Do Parking Practices Structure Urban Territorial Communities?, Urban Development, Issues 59, pp. 5-16 (doi:10.2478/udi-2018-0024)
 • Bukowski Andrzej, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Karol Kurnicki (2018), Parkowanie i troska: teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi, Przegląd Socjologiczny 67, no. 1, pp. 139-164 (doi:10.26485/PS/2018/67.1/7.)
 • Klekotko Marta (2018), Między lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich, Folia Sociologica, Vol. 64, pp. 5-19.
 • Klekotko Marta (2018), Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście: w poszukiwaniu nowej perspektywy, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(1), pp. 209-229.
 • Klekotko Marta (2020), Urban Inequalities and Egalitarian Scenes: Relationality in Urban Place-Making and Community-Building and Paradox of Egalitarianism [in:] M.Smagacz-Poziemska et al (eds) Inequality and Uncertainty. Current Challenges for Cities. Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Martini Natalia (2017), Praktykowanie czasu wolnego w sytuacji niedoboru i nadmiaru, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 13, nr 4, pp. 94-112 (DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.13.4.06.)
 • Nóżka Marcjanna (2017), Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 4/2017.
 • Nóżka Marcjanna, Marta Smagacz-Poziemska (2018), Różnice i granice z perspektywy relacyjnej koncepcji kultury i teorii praktyk społecznych: przypadek wielkomiejskiego osiedla, Kultura i Społeczeństwo no. 3, pp. 147-166.
 • Nóżka Marcjanna (2019), Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową, Trzeci Sektor, nr 46 (2), pp. 16-36.
 • Nóżka Marcjanna (2020), Praktykowanie wspólnoty zamieszkania. Wytwarzanie przynależności do miejsca i ludzi w praktykach gospodarowania przestrzenią osiedlową
 • Smagacz-Poziemska Marta, Andrzej Bukowski, Karol Kurnicki (2018), 'Wspólnota Parkingowania': praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencje, Studia Socjologiczne no. 1 (228), pp. 117–142 (doi:10.24425/119089.)
 • Smagacz-Poziemska Marta, Marcjanna Nóżka (2018), Architects and Designers Meet Sociologists to Design Urban Space: Reflection on the (im)possible Crossing of Disciplinary Borders, Societas / Communitas no. 1–1 (25–1), pp. 135–149.
 • Smagacz-Poziemska Marta, Praktyki życia codziennego w wielkomiejskim osiedlu: ku nowym formom życia wspólnotowego?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19, no. 1 (2018): 230–251 (PUBLIKACJA)
 • Smagacz-Poziemska Marta (2017), Badania nad społecznościami lokalnymi i sąsiedztwami w mieście: perspektywa socjologiczna [in:] Miejskie Środowisko Mieszkaniowe, ed. Grażyna Schneider-Skalska i Elżbieta Kusińska, pp. 139–155. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

You can also read about our research in:

 • the book of Beata Chomątowska "Betonia", Wyd. Czarne, Wołowiec 2018. (pp. 483-504)
 • the interview with M. Smagacz-Poziemska and  K. Kurnicki (article entitled "Agent troski pośród bloków" in Magazyn Świąteczny of "Gazeta Wyborcza", 31.03.2018)