Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Marta Warat

Dr Marta Warat

position: assistant professor

E-mail: marta.warat@uj.edu.pl

 

Scientific and research interests

 • gender equality policies
 • sociology of gender
 • democracy
 • citizenship

Publications

Edited monographs

 • Slany Krystyna, Struzik Justyna, Ślusarczyk Magdalena, Kowalska Beata, Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ciaputa Ewelina, Ratecka Anna, Król Agnieszka (2019) Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Góra Magdalena, Holst Cathrine, Warat Marta (eds) (2018) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge
 • Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Slany Krystyna (red.) (2016) Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang


Articles in journals

 • Ślusarczyk Magdalena, Slany Krystyna, Struzik Justyna, Warat Marta (2022) (In)visible learners or school as a space for negotiating integration? Challenges of working with migrant children through the lens of teachers, Edukacja Międzykulturowa 4 (19): 127-138
 • Czerniak-Swędzioł Justyna, Kumor-Jezierska Ewelina, Sekuła Paulina, Krzaklewska Ewa, Warat Marta (2021) Academic teacher’s work in the face of contemporary challenges: interdisciplinary considerations, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 62 (10): 3-13
 • Slany Krystyna, Ślusarczyk Magdalena, Struzik Justyna, Warat Marta (2021) On the visibility and agency of migrant children in the contemporary world: educational issues and challenges, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 47 (4): 7-22
 • Struzik Justyna, Slany Krystyna, Ślusarczyk Magdalena, Warat Marta (2021) “We do everything with our own hands”: everyday experiences of teachers working with migrant children in Poland, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 47 (4): 139-157
 • Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Slany Krystyna (2019) Jakość życia starszych kobiet z perspektywy równości płci, Annales Universitatis Paedagogcae Cracoviensis. Studia Sociologica 11 (1): 149-166
 • Rogg Korsvik Trine, Warat Marta (2016) Framing leave for fathers in Norway and Poland: just a matter of gender equality? NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24 (2): 110-125
 • Warat Marta (2016) For the sake of family and religion: nationalist-religious discourse on the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Studia Humanistyczne AGH, 15 (3): 105-121
 • Kowalska Beata, Warat Marta (2016) On Gender Equality in Polish Democracy, Societas Communitas, 22 (2): 89-104
 • Warat Marta, Krzaklewska Ewa (2016) Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, Rocznik Lubuski, 42 (1): 229-246
 • Krzaklewska Ewa, Slany Krystyna, Warat Marta (2016) Równość płci w przebiegu życia. Wskazania dla polityki społecznej, Przegląd Socjologiczny, 65 (2): 11-32
 • Kowalska Beata, Król Agnieszka, Migalska Aleksandra, Warat Marta (2014) Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, Studia Socjologiczne, 2: 225-250
 • Ciaputa Ewelina, Król Agnieszka, Migalska Aleksandra, Warat Marta (2014) Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, Studia Socjologiczne, 2: 203–224


Chapters in reviewed monographs

 • Sekuła Paulina, Ciaputa Ewelina, Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Beranek Sarah, Reidl Sybille (2022) Communities of practice and gender equality: fostering structural change in research and academia in Central and Eastern Europe, in Palmén Rachel, Müller Jörg (eds), A community of practice approach to improving gender equality in research, Routledge
 • Slany Krystyna, Krzaklewska Ewa, Warat Marta (2022) Wyzwalacze równości płci: kontekst egalitaryzacji relacji rodzinnych i zawodowych, W: Krajewska Anna, Rawłuszko Marta (eds) Równouprawnienie. Księga jubileuszowa dla Profesory Małgorzaty Fuszary, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Slany Krystyna, Struzik Justyna, Ślusarczyk Magdalena, Kowalska Beata, Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ciaputa Ewelina, Ratecka Anna, Król Agnieszka (2019) W setną rocznicę praw wyborczych Polek – pamięć, utopie, życie kobiet: wywalczone prawo do obywatelstwa, W: Slany Krystyna, Struzik Justyna, Ślusarczyk Magdalena, Kowalska Beata, Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ciaputa Ewelina, Ratecka Anna, Król Agnieszka (2019) Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Reidl Sybille, Schön Lisa, Krzaklewska Ewa, Warat Marta (2019) Mapping activities, networks and needs of GE-practitioners, in: Conference Proceedings of the STS Conference Graz 2019: critical issues in science, technology and society studies
 • Warat Marta (2018) Uneasy relation: gender expertise and gender equality policy in Poland in: Góra Magdalena, Holst Cathrine, Warat Marta (eds), Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge
 • Góra Magdalena, Holst Cathrine, Warat Marta (2018) Expertisation and Democracy in Europe in: Góra Magdalena, Holst Cathrine, Warat Marta (red.), Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge
 • Warat Marta, Kowalska Beata (2018) Równość płci na rynku pracy a jakość życia w: Krzaklewska ewa (red.), Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kowalska Beata, Warat Marta (2018) Droga do równości płci: wymiary upodmiotowienia w: Krzaklewska Ewa (red.), Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kowalska Beata, Warat Marta (2018) Refleksje na temat polityki na rzecz równości płci w Europie w: Krzaklewska Ewa (red.), Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Slany Krystyna, Krzaklewska Ewa, Warat Marta (2016) Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci: między tradycją a partnerstwem w: Przybył Iwona, Żurek Aldona (red.), Role rodzinne: między przystosowaniem a kreacją, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Warat Marta (2016) Gendering citizenship. Reflections on gender equality policies in Poland in: Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Slany Krystyna (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang
 • Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Slany Krystyna, Warat Marta (2016) Gender equality and quality of life: theoretical, methodological and policy approaches in: Warat Marta, Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Slany Krystyna (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang
 • Slany Krystyna, Krzaklewska Ewa, Warat Marta (2015) Gender equality as a latent dimension in achievement of harmony between family and work life and better quality of life in: Tomaszewska-Lipiec Renata (red.), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Kraków: Impuls

Currently implemented projects

 • Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action (INSPIRE), 2022-2026, Horizon Europe
 • Education for Responsible Democratic Citizenship (DEMOCRAT), 2023-2026, Horizont Europa
 • Transforming Gendered Interrelations of Power and Inequalities in Transition Pathways to Sustainable Energy Systems (gEneSys), 2023-2026, Horizont Europa
 • Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality (VOICES), 2022-2026, COST Action

Completed projects

 • Men in Care: Workplace support for caring masculinities (MiC), 2019-2022, Employment and Social Innovation Programme (European Union)
 • EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D), 2019-2022, Horizon 2020
 • Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (CHILD-UP), 2019-2022, Horizon 2020
 • LoKOMoTYWA: Lider – COMmunicatio – initiative, 2018-2019, NCBiR, Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój POWER
 • Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT), 2018-2022, Horizon 2020
 • Research and Expertise in Society, 2014-2016, EEA i Norwegian Grants Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, 2014-2016, Polish-Norwegian Research Programme (NCBiR)
 • Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Poland): current status and good practices, 2013, World Bank

Other activities

 • Chair of the Board of Gender Equality in Central and Eastern Europe Community of Practice
 • Board member of the Gender Sociology Section of the Polish Sociological Association (2018-2022)