Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ jest organizacją studencką Instytutu Socjologii UJ, powstałą w celu zrzeszenia osób, które chciałyby aktywnie poszerzać swoje horyzonty.

Socjologia opiera się na niejednolitości we wszelakich odsłonach; między innymi w różnych poglądach, opiniach, perspektywach i wartościach. W naszej działalności pragniemy odwzorowywać tę tendencję, a pomaga nam w tym ogromna różnorodności naszych członkiń_ów pod względem m.in. zainteresowań i pasji. Dzięki ich aktywności KNSSS UJ patronuje mozaice sekcji naukowych, które angażują się w badania naukowe, organizacje wydarzeń i akcji w ramach swoich problematyk.


Okoliczności związane z pandemią COVID-19 przyczyniły się do naszego wspólnego odkrywania na nowo czym jest nasza działalność w KNSSS UJ oraz jak możemy nadal działać bez kontaktu fizycznego. Z powodu nauczania zdalnego musieliśmy zrezygnować z części naszych tradycji, takich jak socjochoinka, wyjazdy terenowe, wyjścia integracyjne, spotkania tematyczne w sali 79 na rzecz wzmocnienia naszej obecności w Internecie, w tym w social mediach. Jest to niezwykle trudna okoliczność biorąc pod uwagę, że fizyczny kontakt z ludźmi dodaje nam – przyszłym socjologom i socjolożkom – energii i dalszej chęci do działania. Jest to jednak również szansa na rozwinięcie swoich kompetencji informatycznych, pisarskich, graficznych czy na dotarcie do nowego grona odbiorców_odbiorczyń, którzy z powodów komunikacyjnych mogli być wykluczani z organizowanych przez nas przedsięwzięć.

Zarząd Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ:

  • Paulina Gaweł - Osoba Przewodnicza
  • Katarzyna Krauze - Wiceprzewodnicząca
  • Jan Firlit - Sekretarz


Komisja Rewizyjna:

  • Kazimierz Dajek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Tomasz Turzański - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Patrycja Andrychowicz - Członkini Zwyczajna Komisji Rewizyjnej


Koordynator Sekcji Badań Społecznych:

  • Filip Oszczyk


Opiekunka KNSSS UJ:

  • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)

e-mail: knsssuj@uj.edu.pl

Facebook: Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ


Zob. Statut Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja Badań Społecznych

Studenckie inicjatywy są bardzo ważne - szczególnie te, które przyświecają naukowym ideom. Dlatego Sekcja Badań Społecznych KNSSS UJ jest jedną z kilku sekcji obecnych w naszym Instytucie.

Tworzona przez studentki_ów, które_rzy inspirują czynnym udziałem w wszelkie projekty badawcze. Nasze_nasi członkinie_członkowie to ludzie pełni pomysłów, pasji, chęci i zapału do pracy. Sekcja Badań Społecznych jest odpowiedzią dla wszystkich studentek_studentów, które_którzy pragną wykorzystywać zdobywaną wiedzę na praktycznym polu. Zbieranie cennego doświadczenia to również istotny cel, który przyświeca członkom_członkiniom na drodze realizowania badań społecznych w ramach koła. Sekcja jest zawsze otwarta na współpracę z firmami czy instytucjami, które chcą korzystać z oferty badawczej i dać możliwość studentom_studentkom do działania. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia zawsze oczywiście odbywają się pod czujnym okiem wykładowców. Dzięki zaangażowaniu studentów sekcja stara się również tworzyć cykliczne warsztaty oraz szkolenia, które mają podnosić kompetencje członków i poszerzać zaplecze intelektualne człońkiń_członków.

Koło jest zawsze otwarte do przyjęcia nowych członkiń_członków, które_którzy chcą realizować projekty badawcze wraz z sekcją.

Działaj z nami!


Koordynator Sekcji: 
Filip Oszczyk

Opiekunki Sekcji:
dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ