Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie to centrum krakowskiej socjologii i jeden z najważniejszych ośrodków socjologicznych w Polsce. Nasza działalność naukowa i edukacyjna jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek oraz studentów i studentek Instytutu.


Prowadzimy studia na kierunkach SOCJOLOGIA (I stopień i II stopień) i PRACA SOCJALNA (II stopień)
 

Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku. Po zmiennych kolejach różnych inicjatyw, w 1930 roku doszło do utworzenia Katedry Etnologii i Socjologii, kierowanej najpierw przez prof. Jana Stanisława Bystronia, a później przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego. Katedra ta przekształciła się w 1957 roku w Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii, a jej kierownikiem pozostał Kazimierz Dobrowolski. W placówce tej rozwijany był w szczególności nurt metody integralnej i studiów historyczno-kulturowych, a także perspektywa antropologii społecznej reprezentowana przez prof. Andrzeja Waligórskiego - ucznia Bronisława Malinowskiego. W tym samym 1957 roku powołana została do życia Katedra Socjologii i Demografii, kierowana przez prof. Pawła Rybickiego i skoncentrowana na zagadnieniach społeczno-strukturalnych oraz ludnościowych (te ostatnie podejmowała głównie doc. Wanda Czarkowska). W 1970 roku doszło do połączenia obu katedr i utworzenia Instytutu Socjologii UJ.

Jego dyrektorami byli kolejno Profesorowie Władysław Kwaśniewicz, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach, Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia, Marcin Lubaś, Kaja Gadowska i (obecnie) Marta Smagacz-Poziemska.
 

Instytut Socjologii UJ od ponad 50 lat zatrudnia cenionych w kraju i na świecie wykładowców, naukowców i badaczy, kształci młodych ludzi przygotowując ich do podejmowania aktywności na rynku pracy i w świecie społecznym, realizuje ważne projekty badawcze, naukowe i edukacyjne oraz podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i podmiotami krajowymi oraz coraz liczniejszymi partnerami w sieci międzynarodowej.


Nasza oferta i jakość podejmowanych działań doceniane są w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych, gdzie corocznie zajmujemy czołowe miejsca. W tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy nasza socjologia ponownie zajęła II miejsce!

Ponadto w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie - QS World University Rankings by Subject 2022 socjologia na UJ została sklasyfikowana na miejscu w przedziale 151 - 200.
 

Instytut Socjologii UJ to wspólnota studentów i studentek, doktorantów i doktorantek oraz pracowników i pracowniczek, których łączy pasja, nietuzinkowe spojrzenie na świat i wyobraźnia socjologiczna oraz dbałość o najwyższą jakość podejmowanych działań!
 

Instytut posiada zarówno akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i tę przyznaną przez ogólnopolską Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną z siedzibą w Poznaniu. Akredytacje są aktualizowane co 5 lat i stanowią swoisty "certyfikat jakości" - potwierdzenie najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego prowadzonych studiów.