Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne dokumenty

Wzory pism

Uprzejmie informujemy, że wszelkie podania i wnioski kierowane do Prodziekana Wydziału Filozoficznego UJ ds. dydaktycznych lub Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ należy składać w sekretariacie dydaktycznym IS UJ - pokój 49


Wzory podań, wniosków, odwołań


Wykazy spraw studenckich związanych z dydaktyką, które należy kierować do:

  • Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktycznych
  • Kierowników kierunków socjologia i praca socjalna
  • Koordynatorów specjalizacji na studiach socjologicznych II stopnia

znajdują się na STRONIE. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi!