Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: aleksandra.wagner@uj.edu.pl


Aleksandra Wagner - specjalizuje się w socjologii komunikowania i społecznych aspektach energetyki. Szczególnie interesują ją problemy komunikowania publicznego, deliberacji i komunikowania organizacji działających w różnych sektorach. Jest współautorką programu i koordynatorką specjalizacji Komunikowanie Społeczne IS UJ. Prowadzi autorskie badania nad wzorami dyskursu publicznego na przykładzie wybranych kwestii energetyki i ochrony zdrowia. Aktualnie kieruje zespołem badawczym realizującym projekt dotyczący wizji przyszłości w polskiej energetyce finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Koordynuje prace polskiego zespołu 2 projektach międzynarodowych dotyczących społecznych aspektów energetyki oraz dyskursu nt. zmian klimatycznych.

Prowadzi zajęcia z socjologii mediów, społecznej odpowiedzialności biznesu, Public Relations, dialogu społecznego oraz warsztaty z socjologii przyszłości. Od 2012 roku zajmuje się działalnością trenerską i doradczą. Moderuje dyskusje publiczne i wspiera dialog z interesariuszami. Współpracuje systematycznie z Urzędem Miasta Krakowa, firmą szkoleniową Codework oraz z CDR w Krakowie. Ma na swoim koncie projekty realizowane dla biznesu, administracji publicznej i instytucji edukacyjnych. Jest autorką oraz redaktorką książek, artykułów, raportów i strategii w obszarze komunikacji i dialogu społecznego.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • społeczne aspekty energetyki
 • socjologia masowego komunikowania
 • deliberacja społeczna i dialog społeczny
 • społeczna odpowiedzialność biznesu

Wybrane publikacje

Artykuły
 • Hubert, W. Wagner A., 2023. Does “Social” Mean “Public”? The Cognitive, Collaboration, and Communication Functions of Using Facebook in Local Protest against Shale Gas Extraction: The Case of Żurawlów, Nature+Culture, Vol.18(1)
 • F. Ruzzenenti, R Galvin, SR Sorrell, D Font Vivanco, A Wagner, The Rebound Effect and the Jevon's Paradox: Beyond the Conventional Wisdom, Frontiers in Energy Research 7, 90
 • P Polak, M Świątkiewicz-Mośny, A Wagner, Much Ado about nothing? The responsiveness of the healthcare system in Poland through patients’ eyes, Health Policy 123 (12), 1259-1266
 • A. Wagner, JM Wittmayer, T de Geus, B Pel, F Avelino, S Hielscher, T Hoppe, Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems, Energy Research & Social Science 70, 101689
 • A. Wagner, D Gałuszka, Let's play the future: Sociotechnical imaginaries, and energy transitions in serious digital games, Energy Research & Social Science 70, 101674
 • A. Wagner, P. Polak, M. Świątkiewicz-Mośny, Who defines–who decides? Theorizing the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field: a discursive approach, Social Theory and Health, 2018.
 • A. Wagner, The Role of Media Influence in Shaping Public Energy Dialogues, Energy & Society Oxford Handbook 1, 2018.
 • F. Ruzzenenti, A. Wagner, Efficiency and the rebound effect in the hegemonic discourse on energy, Nature and Culture 13 (3), 356-377, 2018.
 • A. Lis, A. Wagner, F. Ruzzenenti, H.J. Walnum, Envisaging the unintended socio-technical consequences of a transition from fossil fuel-based to electric mobility, Cambridge: SHAPE ENERGY, 2018.
 • A. Wagner, T. Grobelski, M. Harembski, Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe, Energy Research & Social Science, http://authors.elsevier.com/a/1SVB37tZ6ZXt60.
 • A. Wagner, Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej, Zeszyty Prasoznawcze 2015, Numer 2 (222).
 • A. Wagner, Bezpieczny–niebezpieczny. Pytanie, czy opłacalny. Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie łupkowym, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1141
 • I. Albrycht, W. Bigaj, V. Dvořáková, J. Francu, R. Garpiel, J. Osička, A. Mathews, A. Sikora, M. Sikorski, K. C. Smith, M. Tarnawski, A. Wagner, Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach: analiza i rekomendacje, http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/9351/rozwoj-sektora-gazu-lupkowego-w-polsce-i-jego-perspektyw/
 • A. Wagner, Shale gas: Energy innovation in a (non-)knowledge society: A press discourse analysis, "Science and Public Policy", Oxford Journals, http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/07/scipol.scu050.full.pdf+html
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390, 36 p. 
 • A. Wagner, Lower Co2 emmission? (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) w Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove, 2012.
 • A. Wagner, Media jako płaszczyzna deliberacji. Ogłoszenie krótkiej listy potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Analiza prasy-Case study. Zeszyty Naukowe WSZIB, 2012.
 • A. Wagner, Social participation and deliberation in the context of integration in Democracy, w "Integration Potential Of Modern Psychology And Directions Of Its Development", Irina Bondarevskaya, Marianna Tkalych, 2012. 
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB, 2010.
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review" 21/2010. 
 • A. Wagner (współautorzy M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny), Świąteczny koszyk - wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[w:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII, 2009 
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja). Zeszyty WSZIB, Kraków 2009 
 • A. Wagner, CEO Magazyn Top Menedżerów, Synergia na rzecz marki, listopad 2008
 • A. Wagner, Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym. Studia Socjologiczne, 2006.

Rozdziały w recenzowanych monografiach
 • A. Wagner (współautorka M. Juza), „Podstawowe elementy komunikacji w zapisach rozmów internetowych prowadzonych za pośrednictwem IRC" [w:] J. Mazur (red.) Teksty kultury-oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin 2006.
 • A. Wagner, Wolne media i co dalej? [w:] L.Haber, A.Siwik (red.) Od robotnika do internauty. AGH 2009
 • A. Wagner, Do we need to have confidence in press any more? [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A.Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009.
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgoda koncepcja wychowania (doktorantów) [w:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom - szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009. 
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów: Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010. 
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) Niecodzienna codzienność - kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej w expose premierów [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010.
 • A. Wagner, Media o sobie w sytuacjach niepewności i kryzysu - analiza samoopisu medialnego w Polsce po 1989 roku [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w l. 1989-2009, Wolny-Zmorzyński Kazimierz Furman Wojciech,N ierenberg Bogusław, T.1, Wydawnictwo A. Marszałek 2009.
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011.
 • A. Wagner, Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce 1999 – 2007 [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011. 
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) Fabryka newsów - Luhmanowska koncepcja mediów a PR [w:] J. Olędzki (red.) Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
 • A. Wagner, Opowieści Kasandry - media wobec kryzysów współczesnego społeczeństwa, [w:] Nowe media, red. A. Ogonowska, 2010.
 • A. Wagner, Młodzież jako partner dialogu społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu w społeczeństwie ryzyka.

Książki
 • A. Wagner, Visible and invisible: nuclear energy, shall gas and wind power in Polish media discourses, Kraków: Jagiellonian University Press, 2017.
 • A. Wagner (red.), Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • A. Wagner, Zaufać mediom?, Kraków NOMOS, 2010.
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A. Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009.
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos 2010.

Obecnie realizowane projekty

 • Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Skepticism - Oxford Noble Foundation
 • Envisaging the unintended social consequences of a transition from fossil fuel based to electric and electronic mobility we wpsółrpacy z A. Lis, F. Ruzzenenti, H.J Walnut.
 • SMOG - jak powstaje opinia publiczna - projekt edukacyjny we współpracy z Uniwersytetem Dzieci, kierunek Nauka do kwadratu, cykl badawczo-warsztatowy dla młodzieży
 • Grupa Dialogue for Policy - założycielka i koordynatorka, www.dialogueforpolicy.pl

Wybrane projekty organizacyjne

 • Moderacja w projekcie Okragłego Stołu Edukacyjnego w Krakowie, organizator UMK, we współpracy z Codework
 • Doradztwo komunikacyjne dla firmy Wessling Polska
 • Audyt PR dla firmy Jagiellońskie Centrum Innowacji.
 • Moderacja i konsultacje komunikacyjne w projekcie budowy elektrowni atomowej w Polsce dla PGE EJ1 (we współpracy z Codework)
 • Moderacja dialogu społecznego w projekcie grupy Żywiec we współpracy z PriceWatersCoopers
 • Trener w projekcie Czas na dialog OPZZ Konfederacja Pracy we współpracy z Codework
 • Trener komunikacji dla Straży Miejskiej w Krakowie

Zrealizowane projekty naukowe

 • Energy-SHIFTS, Horizon 2020, www.energy-shifts.eu
 • Tempus Fugit - wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej - NCN 2017-2019, kierownik
 • Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, NCN 2017-2018, wykonawca
 • Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej, 2012- 2015, grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874
 • Grant 1 HOZE 039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, wykonawca projektu
 • Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie, 2010/11
 • Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego, 2007/2008, wykonawca (we współpracy z uniwersytetem w Nijmegen)
 • Komunikacyjne strategie budowania zaufania w systemie medialnym, 2007/08 wykonawca