O nas

Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu Socjologii jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników. Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku. Po zmiennych kolejach różnych inicjatyw, w 1930 roku doszło do utworzenia Katedry Etnologii i Socjologii, kierowanej najpierw przez prof. Jana Stanisława Bystronia, a później przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego.

Katedra ta przekształciła się w 1957 roku w Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii, a jej kierownikiem pozostał Kazimierz Dobrowolski. W placówce tej rozwijany był w szczególności nurt metody integralnej i studiów historyczno-kulturowych, a także perspektywa antropologii społecznej reprezentowana przez prof. Andrzeja Waligórskiego - ucznia Bronisława Malinowskiego. W tym samym 1957 roku powołana została do życia Katedra Socjologii i Demografii, kierowana przez prof. Pawła Rybickiego i skoncentrowana na zagadnieniach społeczno-strukturalnych oraz ludnościowych (te ostatnie podejmowała głównie doc. Wanda Czarkowska).

W 1970 roku doszło do połączenia obu katedr i utworzenia Instytutu Socjologii. Jego dyrektorami byli kolejno prof. prof. Władysław Kwaśniewicz, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach, Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia i (obecnie) Marcin Lubaś. Jedna z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i studentów w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej; jako symbol można potraktować fakt, iż Piotr Sztompka pełnił funkcje prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (International Sociological Association).

Instytut posiada akredytacje, zarówno akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i przyznana przez ogólnopolska Uniwersytecka Komisje Akredytacyjna z siedziba w Poznaniu, aktualizowane co 5 lat i stanowiące swoisty "certyfikat jakości" - potwierdzenie najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego prowadzonych studiów.

 

Sylwetki osób związanych na przestrzeni lat z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentujemy w zakładce HISTORIA.


Pobierz logo Instytutu Socjologii UJ
 

Współpraca

Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne!

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w dziedzinach, którymi zajmują się pracownicy Instytutu Socjologii UJ (zob. zakładki Pracownicy oraz Zakłady), prosimy o kontakt z dr. hab. Piotrem Nowakiem, prof. UJ - p.o. Zastępcy Dyrektora IS UJ ds. badań i rozwoju (e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl)