Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek Instytutu Socjologii UJ

Budynek, w którym znajduje się Instytut Socjologii UJ, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • w budynku znajduje się winda wyposażona w system komunikatów głosowych
 • wszystkie pomieszczenia oznaczone są tabliczkami w Alfabecie Braille'a, które znajdują się bezpośrednio przy każdych drzwiach wejściowych
 • schody na terenie Instytutu są oznaczone kontrastowo, dodatkowo schody prowadzące na drugie piętro zabezpieczone są taśmami antypoślizgowymi
 • na parterze przy schodach prowadzących w głąb budynku znajduje się ruchomy podjazd dla wózków inwalidzkich
 • w Instytucie znajduje się toaleta zaadaptowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • osoby niepełnosprawne mogą wjechać autem na parking znajdujący się na dziedzińcu pomiędzy kościołem a budynkiem Uniwersytetu

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Osoby z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, po spełnieniu określonych kryteriów, mają możliwość korzystania z różnych form adaptacji procesu kształcenia i badań naukowych, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta/doktoranta wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku. Wsparcie w tym zakresie oferuje Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Szczegółowe informacje na temat Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz oferowawnych form adaptacji procesu kształcenia dostępne są na stronie: http://www.don.uj.edu.pl/

Opis budynku IS UJ dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Instytut Socjologii znajduje się w budynku Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52. Prócz Instytutu Socjologii znajdują się tam Instytuty Filozofii, Religioznawstwa oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji. Drzwi do budynku znajdują się na dziedzińcu pomiędzy budynkiem Collegium Broscianum i Kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Dziedziniec

Z ulicy Grodzkiej na dziedziniec wchodzi się przez bramę dla pieszych pokonując trzy schodki. Budynek znajduje się po lewej stronie chodnika wyłożonego kostką granitową. Na dziedziniec można wejść także poprzez wjazd na parking znajdujący się obok bramy wejściowej dla pieszych. Przy szlabanie po lewej stronie umiejscowiony jest przycisk przywołania portiera, który może udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej. Z dziedzińca do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa z nich są po lewej stronie chodnika, trzecie znajduje się w przeciwległym budynku – w ciągu tego samego chodnika, po prawej stronie (części przylegającej do kościoła). Jest to tak zwana trzecia brama prowadząca do pomieszczeń Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji na parterze (pok. 68) i sali wykładowej nr 71 na drugim piętrze. Osoba z niepełnosprawnością ruchową może się dostać drogą alternatywną przez salę 79. Zasadniczo jednak grupy, w których są osoby z taką niepełnosprawnością są przenoszone do sal w pełni dostępnych. Główne wejście do budynku to pierwsze w kolejności drzwi po lewej stronie chodnika.

Wejście główne

Wejście główne do budynku Collegium Broscianum to dwuskrzydłowe drzwi. Tuż za nimi, po prawej stronie znajduje się portiernia, naprzeciwko której umieszczona jest tablica informacyjna dotycząca pomieszczeń w budynku. Korytarz prowadzi ku wewnętrznym drzwiom. Za nimi, po lewej stronie, zlokalizowana jest tablica ogłoszeń, gdzie można znaleźć informacje o wydarzeniach artystycznych, dyskusjach i ofertach dla studentów.

Parter

Na parterze znajduje się również Fokusownia (pracownia badawcza) i pokój zespołu informatyków. Prowadzi do niej korytarz na wprost za drzwiami wewnętrznymi, poprzedzony trzema schodami oznaczonymi kontrastowo. Przy schodach znajduje się ruchomy podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie znajdują się pomieszczenia Instytutu Filozofii, po lewej rząd okien wychodzących na wewnętrzny dziedziniec. Na wprost (drugie drzwi po prawej stronie) jest toaleta męska, natomiast korytarz zakręca w prawo prowadząc do Fokusowni (ostatnie drzwi na ścianie znajdującej się po lewej stronie) oraz pokoju zespołu informatyków (na wprost). Aby udać się do głównej części budynku należy skręcić w lewo, za tablicą ogłoszeń przy wejściu. Minąwszy kolejne dwuskrzydłowe drzwi natrafiamy po prawej stronie na schody (oznaczone kontrastowo) prowadzące na pierwsze i drugie piętro do pomieszczeń. Za schodami znajduje się winda z komunikatami głosowymi. Nią również można dostać się na piętra, gdzie odbywają się zajęcia z socjologii.

Pierwsze piętro

Pomieszczenia Instytutu Socjologii znajdują się po lewej stronie od schodów i od windy, za dwuskrzydłowymi drzwiami wewnętrznymi. Za nimi jest przestronny hall, prowadzący wprost do sali wykładowej nr 60. Idąc w tym kierunku mijamy po prawej wejścia do kolejnych pomieszczeń:

 • 48 należy do Instytutu Filozofii,
 • 49 i 50 to Zakład Badań Kultury Współczesnej,
 • 51 „ślepe” drzwi zabudowane od wewnątrz – gabinet dyrekcji,
 • 52 - Sekretariat ds. studenckich, doktoranckich i pracowniczych,
 • 53 - Zakład Antropologii Społecznej.


Następnie mijamy drewniane schody prowadzące na drugie piętro z taśmami antypoślizgowymi, oznaczone kontrastowo i rząd krzeseł. Na wprost znajduje się wcześniej wspomniana sala 60. Idąc wzdłuż ściany w prawo, mijamy salę 61 a pod kątem prostym znajduje się sala 62 – pracownia komputerowa. Następne drzwi za salą 62 to wejście do biblioteki. Pracownicy biblioteki udzielają pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów.

Na wprost biblioteki znajdują się schody prowadzące w dół do pomieszczeń niewykorzystywanych przez Instytut Socjologii. Należy zachować ostrożność, bowiem nie są one oznaczone kontrastowo. Idąc w lewo od sali 60 wzdłuż ściany, trafimy do korytarza, gdzie znajdują się kolejne pomieszczenia zajmowane przez Instytut Socjologii.

Po prawej stronie znajdują się:

 • 55 - Sala wykładowa
 • 56 - Zakład Socjologii Struktur Społecznych
 • 58 - Zakład Socjologii Struktur Społecznych
 • 59A - Zakład Socjologii Sfery Publicznej


Na wprost:

 • 59 BC - Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej


Po lewej:

 • 56A - Zakład Socjologii Sfery Publicznej
 • 58A - Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
 • 59D - Sekretariat ds. studiów drugiego stopnia socjologii i pracy socjalnej.


Po lewej stronie od wejścia do wyżej wspomnianego korytarza, przy jego końcu (pierwsze drzwi) znajduje się toaleta damska. Należy zachować ostrożność – wewnątrz, przed wejściem do kabin są nieoznaczone kontrastowo 2 schodki.

Drugie piętro

Można się dostać na nie schodami drewnianymi z hallu na pierwszym piętrze.

Po prawej stronie mijamy dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do pok. 78 (drugie wejście), a dalej za załomem muru będącym częścią łuku podpierającego sufit, natrafimy na korytarz z następującymi pomieszczeniami po lewej stronie:

 • 75 - Zakład Socjologii Władzy
 • 77 - Zakład Problemów Ludnościowych
   

Po prawej stronie:

 • 76 - Zakład Problemów Ludnościowych
 • 78 - Zakład Antropologii Społecznej
   

Oraz na wprost salę wykładową nr 79

Na ścianie na wprost wyjścia ze schodów znajdują się wejścia do dwóch sal wykładowych:

 • 80 - pracowni komputerowej
 • na lewo od niej 81.
   

Korytarz znajdujący się na kolejnej ścianie po lewej prowadzi do pomieszczeń należących do Instytutu Filozofii. Obok, po lewej jest jedyna w budynku toaleta zaadaptowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na drugie piętro można również dostać się schodami z hallu głównego lub windą. Wówczas należy udać się w lewo i przejść przez korytarze należące do Instytutu Filozofii. W końcu natrafimy kolejno po lewej stronie na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami i wejście do pomieszczeń Instytutu Filozofii oraz na wprost, na salę 81.

Odpoczynek

Na terenie Instytutu jest wiele miejsc, gdzie można usiąść i spędzić wolny czas. Studenci korzystają z ław i sofy na drugim piętrze. Znajdują się one między salami 80 i 81 oraz na środku hallu. Ponadto, kącik do pracy indywidualnej i wypoczynku znajduje się również w pomieszczeniach Biblioteki IS UJ w tzw. Katalogu – pufy, sofy stoliki. Podobne miejsce do odpoczynku dla studentów znajduje się w hallu przy pokojach 73 i 74 (sofa, stoliki, pufy).

Często wykorzystywane są też miejsca przy oknach oraz na ławach znajdujących się pomiędzy oknami na pierwszym piętrze w hallu głównym, po przeciwnej stronie pomieszczeń pracowniczych. 

W budynku nie ma kantyny ani sklepiku. Napoje można kupić w automatach umieszczonych przy salach 49, 60 i 62, a także na parterze obok schodów prowadzących do Fokusowni.

Palarnia dla studentów znajduje się na dziedzińcu przed wejściem. Umieszczono tam popielnice oraz ławeczki, na których można usiąść i spędzić czas.

Toalety

Toaleta męska znajduje się w korytarzu prowadzącym do Fokusowni na parterze na wprost głównego wejścia, na terenie Instytutu Filozofii, na I piętrze – trzeba zejść po trzech stopniach i iść prosto do przeciwległego korytarza. Toaleta to drugie drzwi na prawo.

Toaleta damska jest na parterze za windą po lewej stronie (drugie drzwi) oraz na pierwszym piętrze w korytarzu obok sali 60 (uwaga na nieoznaczone kontrastowo stopnie wewnątrz).

Toaleta zaadaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest na drugim piętrze po lewej stronie.

Szatnia

Szatnia dla studentów znajduje się na parterze po lewej stronie od windy. Jest czynna w okresie zimowym i wówczas obsługuje ją pracownik.

Parking

Osoby z niepełnosprawnością mogą wjechać na parking znajdujący się na dziedzińcu pomiędzy kościołem a budynkiem Uniwersytetu. Przy wjeździe jednorazowym należy przy zaporze wjazdowej poinformować o tym portiera, który umożliwia wjazd. Natomiast stałe parkowanie na dziedzińcu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Kanclerza UJ.

Układ pomieszczeń w Instytucie Socjologii UJ (podsumowanie)

Wszystkie pomieszczenia na terenie Instytutu Socjologii są oznaczone tabliczkami w Alfabecie Braille'a, które znajdują się bezpośrednio przy każdych drzwiach wejściowych do poszczególnych pokoi pracowników, sal wykładowych, sekretariatów, biblioteki i toalet.

Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ:

 • Zakład Badań Kultury Współczesnej, pok. 49, 50; I piętro
 • Zakład Socjologii Struktur Społecznych, pok. 56 i 58; I piętro - amfilada
 • Zakład Antropologii Społecznej, pok. 53; I piętro i 78; II piętro przy schodach po prawej stronie
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej, pok. 59A i 56A; I piętro - amfilada
 • Zakład Badań Problemów Ludnościowych, pok. 76 i 77; II piętro po prawej stronie w wąskim korytarzu
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, pok. 59B/C i pok. 58A; I piętro - amfilada
 • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych, pok. 68; wejście z podwórka, III brama, parter
 • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej; pok. 73; wejście z podwórka, III brama, II piętro
 • Zakład Socjologii Władzy, pok. 75; II piętro po prawej stronie w wąskim korytarzu
 • Zakład Społecznych Badań nad Religią, pok. 74; wejście z podwórka, III brama, II piętro.

 

OPIS BUDYNKU IS UJ W WERSJI DO POBRANIAPRZEWODNIK