Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

Zajęcia stacjonarne w Instytucie Socjologii UJ realizowane będą z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie.

 

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ został zamieszczony Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Zgodnie z treścią komunikatu: Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz dokumentu Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do niego.

 

​Prosimy o śledzenie informacji i zarządzeń związanych z sytuacją epidemiczną na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://www.uj.edu.pl/koronawirus oraz przestrzeganie wszelkich zaleceń!
 

Komunikaty

POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Dowiedz się TUTAJ gdzie jej szukać i jak ją otrzymać!


Osobom zainteresowanym zaszczepieniem się przeciw COVID-19 polecamy stronę Koronawirus: informacje i zalecenia.
 

Postępowanie w razie stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub skierowania na kwarantannę

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę, należy niezwłocznie powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covid19@uj.edu.pl oraz Dyrekcję Instytutu Socjologii UJ poprzez adres mailowy: anna.soczowka@uj.edu.pl