POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 LUB SKIEROWANIA NA KWARANTANNĘ

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę, należy niezwłocznie powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covid19@uj.edu.pl oraz Dyrekcję Instytutu Socjologii UJ poprzez adres mailowy: anna.soczowka@uj.edu.pl

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE INSTYTUTU SOCJOLOGII UJ

Osoby przychodzące do budynku Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są do stosowania się do wytycznych zawartych w Komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie: polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne oraz Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).

 

Ponadto wszystkie osoby przebywające na terenie Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • zakryć nos i usta (założyć maseczkę/przyłbicę) przed wejściem do budynku Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52). Brak właściwej osłony może skutkować niewpuszczeniem do obiektu lub wyproszeniem z terenu Instytutu Socjologii UJ
 • zdezynfekować ręce po wejściu do budynku
 • zachować bezpieczny dystans minimum 1,5 metra od pozostałych osób
 • nie grupować się w budynku ani przed wejściem
   

Osoby niebędące pracownikami Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • wpisać się własnym długopisem na listę gości, która znajduje się na portierni
 • cały czas nosić maseczkę/przyłbicę
   

Studenci/studentki Instytutu Socjologii UJ:

​(1) osoby uczestniczące w zajęciach w trybie stacjonarnym lub korzystające z sal do pracy zdalnej w IS UJ zobowiązane są:

 • przestrzegać zasad pracy w Instytucie Socjologii UJ dostępnych na STRONIE


(2) osoby przychodzące do Sekretariatów Instytutu Socjologii UJ:

 • zdezynfekować ręce przy wejściu do Sekretariatu
 • wpisać się własnym długopisem do zeszytu wizyt w Sekretariacie


(3) osoby, które umówiły się na spotkanie z pracownikiem/pracowniczką Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • cały czas nosić maseczkę/przyłbicę
 • wpisać się własnym długopisem do zeszytu wizyt w Sekretariacie 
 • zdezynfekować ręce przy wejściu do Sekretariatu


(4) osoby, które przychodzą do Biblioteki Instytutu Socjologii UJ

 • wpisać się własnym długopisem do zeszytu wizyt w Bibliotece IS UJ
 • przestrzegać zasad korzystania z Biblioteki IS UJ dostępnych na STRONIE

 

Pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ

 • mogą zdjąć maseczkę/przyłbicę na swoim stanowisku pracy

 

POMIESZCZENIE SPECJALNE (IZOLATKA) W IS UJ

Informujemy, że zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum), w Instytucie Socjologii UJ wydzielone zostało pomieszczenie do czasowej izolacji – sala nr 81 (II piętro), w którym osoby u których zostaną stwierdzone objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS-CoV-2, będą mogły poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. W izolatce znajdują się maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.