Zasady sanitarne obowiązujące na terenie IS UJ

Osoby przychodzące do budynku Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są do stosowania się do wytycznych zawartych w Komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie: polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne oraz Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • zakryć nos i usta (założyć maseczkę/przyłbicę) przed wejściem do budynku Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52). Brak właściwej osłony może skutkować niewpuszczeniem do obiektu lub wyproszeniem z terenu Instytutu Socjologii UJ
 • zdezynfekować ręce po wejściu do budynku
 • zachować bezpieczny dystans minimum 1,5 metra od pozostałych osób
 • nie grupować się w budynku ani przed wejściem
   

Ponadto osoby niebędące pracownikami Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • wpisać się własnym długopisem na listę gości, która znajduje się na portierni
 • cały czas nosić maseczkę/przyłbicę
   

Studenci/studentki Instytutu Socjologii UJ:

​(1) osoby przychodzące do Sekretariatów Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • zdezynfekować ręce przy wejściu do Sekretariatu
 • wpisać się własnym długopisem do zeszytu wizyt w Sekretariacie
 • cały czas nosić maseczkę/przyłbicę


(2) osoby, które umówiły się na spotkanie z pracownikiem/pracowniczką Instytutu Socjologii UJ zobowiązane są:

 • cały czas nosić maseczkę/przyłbicę
 • wpisać się własnym długopisem do zeszytu wizyt w Sekretariacie 
 • zdezynfekować ręce przy wejściu do Sekretariatu


Ponadto pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii UJ:

 • mogą zdjąć maseczkę/przyłbicę na swoim stanowisku pracy:
  zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy obowiązkowe jest w przypadku gdy pracownicy mają w trakcie świadczenia pracy kontakt z osobami niezatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w trakcie przebywania na terenie powierzchni ogólnodostępnych Uczelni. Jednocześnie zaleca się, by w trakcie kontaktów służbowych, o ile konieczne jest przemieszczanie się pomiędzy pokojami, Pracownicy UJ również mieli zakryte usta i nos.
   

Postępowanie w razie wystąpienia stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub skierowania na kwarantannę

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę, należy niezwłocznie powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covid19@uj.edu.pl oraz Dyrekcję Instytutu Socjologii UJ poprzez adres mailowy: anna.soczowka@uj.edu.pl


W pozostałym zakresie należy stosować się do zaleceń zawartych w Komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie: polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne oraz Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).
 

Pomieszczenie specjalne (izolatka) w IS UJ

Informujemy, że zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum), w Instytucie Socjologii UJ wydzielone zostało pomieszczenie do czasowej izolacji – sala nr 81 (II piętro), w którym osoby u których zostaną stwierdzone objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS-CoV-2, będą mogły poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. W izolatce znajdują się maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.