Rekrutacja

Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2020/21, rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona jest za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, który zastąpił dotychczasowo używany system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Obecnie na stronie systemu IRK znajduje się oferta studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w języku polskim oraz w językach obcych.
 

Strony internetowe polecane osobom zainteresowanym ofertą dydaktyczną UJ:

SOCJOLOGIA - studia I stopnia (licencjat)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego oraz - do wyboru: filozofii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, informatyki lub wiedzy o społeczeństwie

więcej informacji


Dla cudzoziemców: więcej informacji

SOCJOLOGIA - studia II stopnia (magister)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: średnia ze studiów I stopnia
Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku

więcej informacji

 

Dla cudzoziemców: więcej informacji

 

PRACA SOCJALNA - studia II stopnia (magister)

Dla obywateli polskich:

studia stacjonarne: wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej: zainteresowania oraz motywacja Kandydata/tki do podjęcia studiów na kierunku, zasoby i potencjały kandydata, dotychczasowe doświadczenia w przestrzeni działalności praktycznej, obszary badawcze i gotowość ich eksplorowania w pracy dyplomowej

więcej informacji


Dla cudzoziemców: więcej informacji

PRZENIESIENIA I DRUGI KIERUNEK

Więcej informacji o przeniesieniach i podejmowaniu drugiego kierunku studiów znajduje się TUTAJ