Rekrutacja

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona jest za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Obecnie na stronie systemu IRK znajduje się oferta studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w języku polskim oraz w językach obcych.


Strony internetowe polecane osobom zainteresowanym ofertą dydaktyczną UJ:

SOCJOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie)

DLA OBYWATELI POLSKICH:

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę: polską nową maturę lub polskie świadectwo dojrzałości (czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem) lub maturę International Baccalaureate lub maturę European Baccalaureate.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).


Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z jednego z następujących przedmiotów:

  • geografia, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • oraz jednego z następujących przedmiotów: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ


DLA CUDZOZIEMCÓW:

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ
 

SOCJOLOGIA - studia II stopnia (magisterskie)

DLA OBYWATELI POLSKICH:

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę średnia ze studiów I stopnia.

Szczegółowe infromacje dostępne są TUTAJ


DLA CUDZOZIEMCÓW:

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ
 

PRACA SOCJALNA - studia II stopnia (magisterskie)

DLA OBYWATELI POLSKICH:

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę średnia ze studiów I stopnia.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ


DLA CUDZOZIEMCÓW:

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ
 

PRZENIESIENIA NA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Szczegółowe informacje o przeniesieniach na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są TUTAJ.
 

STUDIA III STOPNIA

Na Uniwersytecie Jagiellońskim studia III stopnia prowadzone są w Szkołach Doktorskich.

Wszystkie osoby zainteresowane studiami doktoranckimi w dyscyplinie Nauki socjologiczne zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych znajdują się TUTAJ.