Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute of Sociology Forum

forum-isuj

Europa się szczepi, Europa się waha. O definiowaniu szczepień w europejskich dyskursach medialnych.

31 maja 2022 roku godz. 13:30 - 14:30 Prezentacja dr hab. Pauliny Polak zatytułowana Europa się szczepi, Europa się waha. O definiowaniu szczepień w europejskich dyskursach medialnych. Kilka słów o wystąpieniu od dr hab. Pauliny Polak: Szczepionki od wielu lat znajdują się w orbicie medialnego zainteresowania. Jednak wraz z wybuchem pandemii Covid-19, dyskurs szczepionkowy naprawdę eksplodował. Wszystko zaczęło się kręcić wokół szczepień, powodując ogromne zainteresowanie tematem, zwiększając widoczność szczepień w dyskursach publicznych, ale i potęgując wątpliwości wobec nich narastające. W niniejszej prezentacji przedstawię debaty toczące się wokół szczepień w 7 krajach europejskich w roku poprzedzającym wybuch pandemii i w pierwszym
Read More o Europa się szczepi, Europa się waha. O definiowaniu szczepień w europejskich dyskursach medialnych.
forum-isuj

Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu.

10 maja 2022 r. godz. 13:30 - 14:30 Wystąpienie dr hab. Łucjana Misia, prof. UJ zatytułowane Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu. Kilka słów o wystąpieniu od Profesora Łucjana Misia: Moje zainteresowanie problemami społecznymi rozpoczęło się przed trzydziestoma laty, kiedy pojawiło się w Polsce masowe bezrobocie, sięgające - w niektórych okresach - trzech milionów zarejestrowanych, przymusowo bezczynnych zawodowo. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku badałem problemy społeczne w ramach teorii konstrukcjonizmu społecznego. Współcześnie prowadzę porównawczą analizę problemów społecznych. Interesuje mnie zarówno wymiar subiektywistyczny czyli opinie ludzi na temat
Read More o Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu.
forum-isuj

HIVstorie. Żywe polityki HIV/AIDS w Polsce

25 stycznia 2022 roku godz. 13:30 - 14:30 Wystąpienie dr Agaty Dziuban i dr Justyny Struzik pt. HIVstorie. Żywe polityki HIV/AIDS w Polsce W latach 2016 - 2019 dr Dziuban i dr Struzik prowadziły badania nad historiami polityk i aktywizmu HIV/AIDS w Polsce i Europie w ramach projektu EUROPACH: Disentangling European HIV/AIDS Policies. Activism, Citizenship and Health. HIVstorie. Żywe polityki HIV/AIDS w Polsce Trwająca od blisko dwóch lat pandemia koronowirusa oraz społeczne, polityczne i ekonomiczne odpowiedzi na nią (rozmaite narzędzia zdrowia publicznego, prawo i oddolne mobilizacje obywatelek i obywateli), prowokują
Read More o HIVstorie. Żywe polityki HIV/AIDS w Polsce
forum-isuj

Kliniczna socjologia i praca socjalna w świetle edukacji aksjologicznej

14 grudnia 2021 r. godz. 13:30 - 14:30 Wystąpienie dr. hab. Huberta Kaszyńskiego, prof. UJ pt. Kliniczna socjologia i praca socjalna w świetle edukacji aksjologicznej.
Read More o Kliniczna socjologia i praca socjalna w świetle edukacji aksjologicznej
forum-isuj

Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych

16 listopada 2021 roku godz. 13:30 - 14:30 Wystąpienie dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ, dr hab. Andrzeja Bukowskiego, prof. UJ i dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ pt. Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych. ​Wystąpienie, przygotowane na podstawie projektu Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne, składa się z dwóch głównych wątków. Po pierwsze, przedstawiono podejście teoretyczne i metodologiczne oraz główne odkrycia empiryczne z badań w trzech polskich miastach; po drugie, zespół projektowy wskazał poznawczy i krytyczny potencjał tego podejścia w badaniach socjologicznych i interdyscyplinarnych.
Read More o Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych