Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller

prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller

stanowisko: profesor

e-mail: grazyna.kubica-heller@uj.edu.pl


Grażyna Kubica-Heller - profesorka tytularna w Zakładzie Antropologii Społecznej. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także literaturą faktu, fotografią i filmem dokumentalnym.

Jest członkinią European Association of Social Anthropologists (przez dwie kadencje zasiadała w Executive Committee tego stowarzyszenia), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej PTS), Polskiego Instytutu Antropologii (jest członkinią-założycielką) oraz kilku innych towarzystw naukowych. Angażuje się także w prace organizacji pozarządowych związane z projektami historii mówionej na Ukrainie i Śląsku Cieszyńskim.

Została uhonorowana Nagrodą KLIO za książkę historyczną, Nagrodą im. Narcyzy Żmichowskiej, Nagrodą Kazimierza Dobrowolskiego, Nagrodą Indywidualną Rektora UJ oraz kilkukrotnie nagrodą zespołową.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • badania terenowe na rodzinnym Śląsku Cieszyńskim dotyczące szeroko rozumianej antropologii politycznej i pamięci społecznej
 • historia antropologii, a szczególnie biografia i twórczość Bronisława Malinowskiego, Marii Czaplickiej oraz innych badaczy z nimi związanych
 • antropologia wizualna i film etnograficzny, pogranicza literatury i antropologii (proza etnograficzna), refleksja feministyczna, historia mówiona, problematyka śląska, protestancka i żydowska

Publikacje

Książki

 • Luteranie na Śląsku Cieszyńskim, studium historyczno-socjologiczne, Bielsko-Biała 1996, s. 104; Wstęp Jana Szczepańskiego.
 • Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 464. (Nagroda Literacka Narcyzy Żmichowskiej).
 • Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. [PUBLIKACJA]
 • Maria Czaplicka, płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 473. (Nagroda KLIO)
 • Maria Czaplicka. Gender, Shamanism, Race. An Anthropological Biography, "Critical Studies in the History of Anthropology Series", The University of Nebraska Press, Lincoln 2020. (Nagroda Kazimerza Dobrowolskiego)
 • (z Ulrichem Kastenem) Das „Männerlager“ im Frauen-KZ Ravensbrück, sowie Lagerbriefe und die Biografie des Häftlings Janek Błaszczyk, Verlag der Kulturstiftung Sibirien, Furstenberg 2021. 120 punktów. [PUBLIKACJA]


Monografie redagowane

 • (współredakcja z Royem Ellenem, Ernestem Gellnerem i Januszem Muchą), Malinowski between Two Worlds. The Polish Roots of an Anthropological Tradition, Cambridge Univ. Press 1988, s. xxvi + 261.
 • (Wstęp i opracowanie:) Bronisław Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 90 + 702.
 • (współredakcja z Marcinem Lubasiem), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, Seria Antropos, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 233.
 • (współredakcja z Haliną Rusek), Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 1-358.
 • (współredakcja z Katarzyną Majbrodą), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, Archiwum Etnograficzne, t. 57, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2014, s. 481.


Artykuły w czasopismach (wybór)

 • Luteranie na Śląsku Cieszyńskim, od Reformacji do I wojny światowej, „Człowiek i Światopogląd” 1980, nr 7(180), s.87-100.
 • Bronisław Malinowski – szkic biograficzny, „Lud” 1982, t.66, s. 61-100.
 • Malinowski i Akademia Umiejętności, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 3-4, s.147-161.
 • Witkacy i Malinowski - przyjaźń wielkich indywidualności, "Kultura i Społeczeństwo" 1982, t.26, nr 1-2, s. 279-283.
 • Bronislaw Malinowski’s Years in Poland, „Journal of the Anthropological Society of Oxford” 1986, t. XVII, nr 2, s. 140-154.
 • Poles Apart, „Anthropology Today” 1986, vol.2, nr 3, s. 25-26.
 • All Souls' Day in Polish Culture: Sacred or Secular?, „Journal of the Anthropological Society of Oxford" 1986, t. XVII, nr 2, s.110-125.
 • Catholic Crosses, and Jewish Void: The Polish Landscape and Its Religious Dimension, MESS 2000, vol. 4, p. 91-100.
 • London diaries, „Soundings. A Journal of Politics and Culture” 2001-2, z. 19, s. 109-126. • Tęczowa flaga przeciwko wawelskiemu smokowi. Kulturowa interpretacja konfliktu wokół krakowskiego Marszu dla Tolerancji, „Studia Socjologiczne" 2006, nr 4 (183), s. 69-106 [tłumaczenie na język litewski]
 • „Taki Krakauer prawdziwy" – krakowskie korzenie Feliksa Grossa, „Kultura i Społeczeństwo" 2006, t. L, nr 3, s. 31-78.
 • Przeciw heteronormie. Lesbijki i geje w przestrzeni publicznej, "Czas Kultury" 2010, nr 4, s. 22-29.
 • Badania terenowe Feliksa Grossa na żydowskim Kazimierzu w przedwojennym Krakowie - rekonstrukcja niedokończonego projektu, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2012, t. 16, z. 1, s. 81-113.
 • Smutek tropików i smutni artyści. Klasyczne dzieło Claude'a Lévi-Straussa jako inspiracja współczesnej polskiej sztuki konceptualnej, "Kultura Współczesna" 2013, nr 3, s. 248-262.
 • Społeczne biografie zdjęć terenowych, czyli antropologia wizualna archiwalnej fotografii "Lud", 2013, vol. 97, p. 57-86.
 • The Shaman's Curse. Maria Czaplicka and her Studies on Shamanism, "Shaman: Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism", 2014, t. 22, nr 1-2, s. 27-56.
 • "The Survey of the Ghetto" in the Time of Anti-Semitism: Feliks Gross and his Unfinished Fieldwork on the Jewish Quarters of Krakow and Vilna, 1938-40, "East European Politics and Societies" 2014, t. 28, nr 2, s. 318-340.
 • Levi-Strauss as a protagonist of his ethnographic prose: a cosmopolitan view of Tristes tropiques and its contemporary interpretations, "Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia" 2014, t. 18, nr 3, s. 599-624.
 • Maria Czaplicka: warszawska emancypantka w centrum brytyjskiej antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2014 20, 1, s. 13-27.
 • Maria Czaplicka and her Siberian Expedition, 1914-1915. A Centenary Tribute, "Arctic Anthropology" 2015, t. 25, nr 1, s. 1-22. doi:10.3368/aa.52.1.1
 • How "Native" Is My "Native Anthropology"? Positionality and Reception of the Anthropologist's Work in Her Own Community – A Reflexive Account, "CARGO - Journal for Cultural and Social Anthropology" 2016, nr 1-2, s. 1-22.
 • Fotografia etnograficzna dokumentująca życie Żydów w Polsce - charakterystyka ogólna, "Etnografia Nowa" Ethnographic photography documenting Jewish life in Poland - an outline [artykuł dwujęzyczny], "Etnografia Nowa" 2015-2016, nr 7-8, s. 257-321.
 • "Idylla ponicka", czyli Bronisław Malinowski i góralszczyzna, "Zesztyty Rabczańskie" 2017, t. 5, s. 7-29
 • Krakowscy ewangelicy w kulturowym i społecznym krajobrazie miasta - od Reformacji do połowy XIX wieku. Szkic z antropologii historycznej, „Studia Sociologica" 2017, nr 2, s. 156-186.
 • Cieszyn Cieszynianek - kulturowy obraz miasta w literackich narracjach jego mieszkanek: Edith Schmettan-Demel i Bronisławy Uher, "Przegląd Kulturoznawczy" 2017, nr 4 (34), s. 468-490.
 • Antropolodzy i antropolożki na wojennej ścieżce oraz ich dylematy moralne z tym związane (esej recenzyjny), "Kultura i Społeczeństwo" 2017, nr 3, s. 85-96.
 • Moja ślóńsko rzecz. Szkic autoetnograficzny, "Socjolingwistyka" 2018, t. XXXII, s. 25-45.
 • Feministyczny efekt Lutra, czyli o edukacji śląskich ewangeliczek - szkic z antropologii historycznej, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2018, t. 322, nr 3, s. 55-69.
 • Kobiety i (nie)obecność problematyki płci i gender w polskim ludoznawstwie i antropologii społeczno-kulturowej. Szkic historyczno-autoetnograficzny, "Lud" 2018, t. 102, s. 155-184.
 • (z Aliną Doboszewską) Archiwum Historii Mówionej Śląska Cieszyńskiego - społeczny projekt otwarty, "Kultura i Społeczeństwo" 2019, nr 1, s. 139-146.
 • Jak żech se dowała szyć ślóńskóm suknie. Szkic autoetnograficzny , "Łódzkie Studia Etnograficzne" 2019, nr 58, s. 137-158.
 • Emphatic hegemony and patriotic gestures of the literary writing of Polish women-ethnographers, "East European Politics and Societies and Cultures" Volume 34 Issue 3, August 2020, pp. 712–729. [PUBLIKACJA]
 • Międzywojenna polska antropologia zaangażowana w debatę publiczną a nacjonalizm, "Studia Socjologiczne" 2020, 238, nr 3, s. 135–159
 • Bronisław Malinowski kot avtor ‘Argonavtov zahodnega Pacifika’, biografski kontekst dela, „Dialogi. Revija za kulturo in družbo” Ljubliana, 2020, t. 56, nr 1-2, s. 26-40 .
 • Introduction: Engaged anthropology vis-a-vis Michael Burawoy's public sociology - a view from Poland, "Kultura i Społeczeństwo" 2020, nr 2, s. 3-14.
 • Powrót pastora Haasego, czyli o problematyczności niemieckiego dziedzictwa i kształtowaniu się wielokierunkowej pamięci śląsko-cieszyńskich ewangelików, "Górnośląskie Studia Socjologiczne" 2021, nr 12, s. 32-54.
 • Społeczność krakowskich ewangelików w drugiej połowie XIX wieku do 1918 roku. Szkic z antropologii historycznej, "Przegląd Religioznawczy" 2021, nr 3 (281), s. 131-151.
 • Na czym polega "etnograficzność" filmu? Czyli o pewnym projekcie filmowej historii mówionej, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2021, nr 4, s. 119-129.


Rozdziały w recenzowanych monografiach (wybór)

 • Malinowski’s Years in Poland, w: R. Ellen, E. Gellner, G. Kubica, J. Mucha (red.), Malinowski between Two Worlds: The Polish Roots of an Anthropological Tradition, Cambridge Univ. Press 1988, s. 88-104.
 • Andrzej Waligórski, w: Złota Księga Wydziału FilozoficznegoUJ, J. Miklaszewska, J. Mizera (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 377-400
 • The mysterious life of personal documents. Bronisław Malinowski and his diaries, in: J. Mucha, D. Kesler, W. Wincławski (red.), Mirrors and Windows, Essays in the History of Sociology, Toruń 2001, s. 285-296.
 • Construction of the "Other" in the borderland community. The category of people "from-here" and "not-from-here", in: M. Buchowski, B. Chołuj (red.), The Construction of the Other in Central Europe. Discourses, political strategies and social practice, Frankfurt, Słubice, Poznań 2001, s. 155-174.
 • Kulturowy wymiar umierania. Rytuał pogrzebowy i stosunek do śmierci śląskich luteranów, w: Z. Pasek (red.), Doskonałość-Zbawienie-Rodzina. Z badań nad protestantyzmem, WiR Partner, Kraków 2005, s. 255-273.
 • Argonauci, Trobriandy i kula z perspektywy stulecia, (wstęp) w: B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, PWN, Warszawa 2005, p. XI-L.
 • A Good Lady, Androgynic Angel, and Intrepid Woman: Maria Czaplicka in Feminist Profile, w: D. F. Bryceson, J. Okely, J. Webber (red.), Identity and Networks. Fashioning Gender and Ethnicity Across Cultures, Berghan Books, New York-Oxford 2007, p. 146-163.
 • Milczenie i dominacja. Przemilczenia międzykulturowe w perspektywie socjologicznej i antropologicznej, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 95-109.
 • A Rainbow flag against the Cracow Dragon. Polish Responses to the Gay and Lesbian Movement, w: L. Kurti, P. Skalnik (red.), Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home, Berghann Books, European Association of Social Anthropologists' Series, New York-Oxford 2009, s. 118-150.
 • Działka w ścisłym znaczeniu tego wyrazu - studium przypadku z Beskidu Śląskiego, w: Dzieło-działka (interdyscyplinarny projekt badawczy), red. Ł. Piekarska-Duraj, Muzeum Etnograficzne w Krakowie 2012, s. 84-103.
 • II wojna światowa w pamięci społecznej śląskich ewangelików - badania biograficzne, w: Kościoły wobec totalitaryzmów, red. Jarosław Kłaczków, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2012, s. 91-114.
 • Lévi-Strauss jako bohater? Proza etnograficzna "Smutku tropików" i jej współczesne odczytania, w: Antropolog i jego magia, czyli nasze pożytki z twórczości Claude'a Levi-Straussa, red. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Nomos, Kraków 2013, s. 113-138.
 • Maria Czaplicka i jej syberyjska wyprawa, [wstęp do polskiego wydania w:] M. Czaplicka, Mój rok na Syberii, tłum. Hanna Kossak-Nowocień, Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2013, s. 7-41.
 • Wytyczanie granic między nauką a literaturą: proza etnograficzna, w: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica, H. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 65-85.
 • Z punktu widzenia skryby. Historia antropologii okiem jej praktyków, w: B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga dla Profesor Ewy Nowickiej z okazji 70. rocznicy urodzin, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 2013, s. 78-111.
 • "To krzyżackie plemię" i Andrzej Bobkowski, czyli protestanckie korzenie pisarza, w: Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznicę urodzin pisarza, red. Krzysztof Ćwikliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Maciej Urbanowski, Wydawnictwo "Więź", Warszawa 2014, s. 103-127.
 • Antropologiczny dyskurs rasowy: jego twórcy i dekonstruktorzy, Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź red., W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 94-117.
 • Teoretyk "stelości", czyli Jan Szczepański o swych kulturowych korzeniach, w: Daniel Kadłubiec red., Jan Szczepański, w stulecie urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Refleksyjność antykwaryczna, czyli polityczno-biograficzny kontekst badań nad historią antropologii (w tym także krakowskiego Zakładu Antropologii Społecznej), w: Kultura, tożsamość i integracja europejska Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin, red. Dariusz Niedźwiedzki, NOMOS, Kraków 2014, s. 85-105.
 • Ucieczki z tłumaczonego świata. Proza etnograficzna Alicji Iwańskiej, w: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania), red. Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, s. 106-130.
 • A flâneur and ethnographer in their home city: the Krakow of Bronisław Malinowski and Feliks Gross. Remarks of a historian of anthropology, Adam Bedřich, Tomáš Retka (eds.), Rytíř z Komárova. K 70. narozeninám Petra Skalníka / Knight from Komárov. To 70th birthday of Petr Skalník. Praha 2015: AntropoWeb, s. 71-82.
 • Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim (od czasów reformacji do okresu tolerancji) i jego rola kulturowa - szkic historyczno-antropologiczny, w: Umbra transit – lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2017, s. 196-215.
 • Cieszyńskośląskie ewangeliczki. Ich obraz w literaturze historycznej, własny głos i znaczenie kulturowe, w: Wszystko osiąga się przez nadzieję... Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku, red. Łukasz Galusek, Muzeum Śląskie, Katowice 2017, s. 165-204.
 • Ewangelickie emancypantki na Śląsku Cieszyńskim, w: Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi, red. Katarzyna Marcol i Jan Kajfosz, Wydawncy: Kongres Polaków w Republice Czeskiej i Uniwersytet Śląski, Katowice 2017, s. 141-165.
 • O bielskich diakonisach-pielęgniarkach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr - pionierkach profesjonalnej opieki medycznej. Szkic z antropologii historycznej, w: Reformacja - z perspektywy Bielska i Białej, red. Aleksandra E. Banot, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Wydawca: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Bielsko-Biała 2018, s. 65-102.
 • Intelektualne epifanie, czyli o emocjach w nauce. Szkic autoetnograficzny, w: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga Jubileuszowa dla profesora Janusza Muchy, red. Ł. Krzyżowski, K. Leszczyńska, M. Szmeja, Nomos, Kraków 2019, s. 40-49.
 • Utopie emancypacyjne śląskich ewangeliczek - ku feministycznej kulturze pamięci, w: Kobiece utopie w działaniu, red. K. Slany, B. Kowalska, E. Ciaputa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, 141-154.
 • Sex, gender and Polish socio-cultural anthropology - a historical and reflexive account, w: Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, The RAI Country Series, volume Two, red. Michał Buchowski, Sean Kingston Publishing, 2019, s. 74-104.
 • Moja ślóńsko suknia – projekt performatywny i auto-etnograficzny, w: Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia". O autoetnografii w Polsce, Red. A. Kacperczyk, M. Kafar, seria "Perspektywy Biograficzne", t. 4, Wyd. UŁ. 2020, 141-160.
 • Maria Czaplicka: z warszawskich szkolnych kompletów, przez ekspedycję syberyjską do brytyjskiej akademickiej antropologii, w: Danuta Waniek red., Polki - bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Kraków 2020, s. 73-86.
 • (z Aliną Doboszewską) Dobitny głos góralek w kobiecych projektach historii mówionej na Śląsku Cieszyńskim, w: Kobiety Babiej Góry Beskidów i Karpat, tom 1, Red. Katarzyna Słabosz-Palacz, Wydawnictwo: Faktoria Wyrazu, Kraków 2020, s. 201-218.
 • “Do in the Tundra as the Tundra-Dwellers Do”: Maria Czaplicka, her Yenisei Expedition of 1914-15 and My Siberian Year (1916), w: Ethnographers Before Malinowski, 1870-1922, Edited by Frederico Delgado Rosa and Han F. Vermeulen, EASA Series, Berghahn Books, Oxford 2022, s. 376-410.
 • Gellner's theory of nationalism, and the study of Silesianess, w: Petr Skalnik red., Ernest Gellner's Legacy and Social Theory Today, Palgrave Macmillan 2022, pp. 461-480.

Obecnie realizowane projekty

 • "Pisane inną ręką" - literackie pisarstwo etnograficzne i jego polska specyfika - projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17. (K/PBO/000716), 2019-2024.
 • Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa: diakonisy Schlesische Evangelische Schwesterhaus w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane kobiece dziedzictwo, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Minigrant POB Heritage (U1U/P01/NO/02.74), 2021-2022).

Zrealizowane projekty

 • Grant KBN (główna wykonawczyni): Opracowanie spuścizny naukowej i dokumentów osobistych Bronisława Malinowskiego i przygotowanie tego materiału do druku, 1 H02E 015 19 / PB 814/H02/2000/19, kierownik projektu: Janusz Mucha, 2000-2002.
 • Rothchilde Foundation Grant, koordynatorka, Pamięć o przedwojennej kulturze żydowskiej: transkrypcja materiału archiwalnego i jego analiza, 2007-2013.
 • Grant habilitacyjny KBN: Maria Czaplicka i początki empirycznej antropologii - studium alternatywnej historii dyscypliny (K/PBH/000065), 2011 - 2013.
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Angielskojęzyczne tłumaczenie monografii 'Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna' dla serii 'Critical Studies in the History of Anthropology' The University of Nebraska Press; Uniwersalia 2.1, (21H 16 0032 84), 2017-2019.
 • Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku, kierowniczka grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego z zespołem (Andrzej Dybczak, Jacek Kukuczka, Magdalena Zych), 2016-2019.
 • Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet - projekt badawczy i filmowy historii mówionej, opieka metodologiczna (Fundacja Dobra Wola we współpracy z partnerami z Niemiec i Ukrainy, finansowane przez Geschichtswerk Europa). Projekt realizowany na Ukrainie w lipcu 2012, obecnie pokazy filmu w Krakowie, Warszawie, Busku i Lwowie.
 • Everyday life in the shadow of a border: Women's experiences in a region cut in half. Cieszyn Silesia - projekt badawczy i filmowy historii mówionej, kierownictwo merytoryczne (Fundacja Dobra Wola we współpracy z partnerami z Niemiec i Republiki Czeskiej). Realizacja dwóch filmów: Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy, Żywobyci przi granicy. Babski godki o robocie we werkach.

Inne aktywności