Wizyta studyjna w Berlinie

W dniach 19-25 listopada 2017 r. studenci i studentki pracy socjalnej w IS UJ uczestniczą w wizycie studyjnej w Berlinie, skoncentrowanej wokół pracy z osobami uzależnionymi. Wyjazd stanowi część międzynarodowego projektu pt. "Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce", w którym IS UJ współpracuje ze szkołami pracy socjalnej z Tuluzy i Berlina.

Projekt opiera się na spotkaniu grup studentów i ich opiekunów - osób prowadzących zajęcia dydaktyczne z zakresu pracy socjalnej oraz promocji i ochrony zdrowia psychicznego – z Polski, Niemiec i Francji w trzech miastach partnerskich. Rozpoczynamy od Berlina. W marcu grupy spotkają się we francuskiej Tuluzie. W maju z kolei to Instytut Socjologii UJ będzie miejscem spotkania i twórczej międzynarodowej współpracy.

W programie pobytu w Berlinie znalazły się wykłady dotyczące pracy socjalnej i systemu pomocy społecznej w krajach Uczestników, wizyty studyjne w wybranych instytucjach pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, dyskusje i warsztaty oparte na integracji i wzajemnej nauce języków krajów partnerskich, ale także zwiedzanie Berlina i poznawanie miasta. Studentom podczas wyjazdu aktywnie towarzyszą dr hab. Hubert Kaszyński i mgr Olga Maciejewska z Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ.

Data publikacji: 23.11.2017
Osoba publikująca: Anna Szwed